Hide Articles List

9 articles on this Page

Y GYNGRES EGLWYSIG.

Detailed Lists, Results and Guides
Cite
Share

Y GYNGRES EGLWYSIG. At Olygydd II Y Llan a'r Dywysogaeth," .,Syr,-Goddefwoh i mi wneyd sylw neu ddau fflewn ateb i Dewi Cynfab yn Y LLAN diweddaf mewn perthynas a'r Gyngres Eglwysig. 1. Yn y cyfarfod cyntaf a gynhaliwyd penodwyd pwyllgor o foneddigion yn Nghaerdydd a'r cymydog- aethau-yn wyr lien a lleyg-i wneyd parotoadau ar gyfer derbyn ymwelwyr i'r Gyngres a'u lletya. Er na.d wyf o fawn oyfleusdra i ymgynghori ag aelodau'r pwyllgor ar y mater, meiddiaf sicrhau Dewi Cyn- I-lb ao eraill o ddarllenwyr Y LLAN na bydd dim yn ol ar ran y pwyllgor i ddarparu lluniaeth a llety i bawb o'r fymwelwyr mor bell ag y bydd yn bosibl. Pan y bydd y trefniadau wedi eu owblbau a'r tocyn- au yn barod, gwneir hyny^yn hysbya yn Y LLAN a nowyddiaduron eraill. 2. Y mae Esgob Llandaf wedi cyhoeddrgweddi yn Gymraeg a Saesneg i'w harfer yn yr Eglwysi ar ran y Gyngres, ao arferir hi yn Eagobaeth Llandaf. Onid buddiol fyddai i'r Esgobion eraill awdurdodi'r weddi lion i'w harfer yn yr Eglwysi yn eu hesgobaethau hwythau ? Rhoddai hyn ran i holl Eglwyswyr Oymru yn Ilwyddiant y Gyngres. 3. Nid oes genyf hawl i ddweyd dim ar y mudiad y cyfeirir ato gan y Parch. Evan Davies, Owmtilleri, ac a gefnogir gan Fioer Aberteifi, ond oredaf fod awgrymiadau "Dewi Cynfab" yn wir deilwng o sylw. Annoethineb fyddai i Wyr Llanbedr gynal eyfarfod ar adeg un o gyfarfodydd y Gyngres, ac os gellir oynal oyfarfod ar adeg arall, pabam y'i cyfyngir i ftyr Coleg Llanbedr, gan mai'r diben yw trin pynciau ymairferol yn dal oysylltiad a llwyddiant yr Eglwys yn Nghymru." Nid y rhai a addysgwyd yn Ngholeg Ltanbedr yw yr unig offeiriaid sy'n gwein- yddu wrth allorau yr Eglwys yn Nghymru ao yn bryderus ynghylch ei llwyddiant.—Yr eiddooh, &o., Gelligaer. J. L. MEREDITH.

LLAIS O CARON.

GWASANAETHWR YN UNIG-NID LLYW-ODRAETHWR.

IJLITH 0 LERPWL.

[No title]

-AMRGTOIOU. -.....r"'-.-"""'-"-.......,r"""'-....r-........,-",-.....-...........................,-,.................

CLYWEDION GAN HEN FEUDWY 0…

[No title]

HY LLAN" PEL ORGAN YR EGLWYS.