Hide Articles List

8 articles on this Page

Y FAHCH. T. H. JONES, M.A.,…

News
Cite
Share

Y FAHCH. T. H. JONES, M.A., FICER NEWYDD DAFEN." Fel olynydd i'r diweddar Barch. D. P. Davies, ficer Dafen, y mae yn dda genym gael ar ddeall lod y gwr parchedig uchod wedi ei apwyntio gan Arglwydd Esgob Ty Ddewi. Mae plwyf Dafen yn un pwysig, ac yn hawlio offeiriad yn llawn yni a gweithgarweh. Mae y boblaeth yn rhifo rhwng pedwar a phum' mil o bobl, dwy Eglwys a dau offeiriaid. Y mae Dafen hefyd wedi cael gwasanaeth dynion adnabyddus a I thalentog yn y weinidogaeth yn y gorphenol, fel ag y gellir cymhwyso at yr Eglwysi yn y lie y geiriau hyny, » Y fechan a aeth yn fil a'r wael yn genedl gref." Bu y Parch. W. Cynog Davies, ficer Aberteifi, ynllafarioyn y plwyf hwn; ac hefyd y Parch. Jybn Williams, ficer Llangeler, y diweddar Barch. D. Jenkins, Llanfairorllwyn, a'r Parch. Anthony Britten, yn ystod gweinidogaeth yr hwn yr adeil- adwyd Capel Anwes, Llwynhendy, ynghyd a'r Ficerdy yn Dafen. Felly, ni a. welwn fod yna waith lawer wedi ei gyflawni, ond eto y mae lie ac yr ydym yn credu fod yr apwyntiad diweddaf o eiddo'r Esgob yn un doeth a chymeradwy. Addysgwyd y Parch. J. R. Jones yn Ngholeg St. loan, Caergrawnt. Ei guradiaeth gyntaf yd- oedd yn Llansamlet, lie yr apwyntiwyd ef i gym- eryd Eglwys St. Paul, Glais. Gweinidogaothodd yn y Glais yn llwyddianU8 iawn am tua dwy flynedd casglodd gynulleidfa ragorol ac Ysgol Sul liosog. Wedi hyny aymuaodd i gymeryd gofal Eglwys Dewi Sant, Penlle'rgaer, lie y mae wedi bod hyd ei ddyrchafiad i Dafen yn llafurio yn ddi,ryd a llwyddianus. Yn ystod ei weinidog- aeth yma, mae yr Eglwys wedi ei helaethu yn ogystal a'r ysgoldy yr hwn oedd yn rhy fychan i gynal yr YegoI Sal; ae orbyn hyn y mae golwg gwahanol iawn ar bethau yn Penlle'rgaer i'r hyn ydoedd ychydig flynyddau yn ol. Cefais y fraint o dreulio llawer Sul yn y He, a gallaf ddwyn tystiolaeth i'r gwaith da sydd wedi eiwneydymao dan ei ficeriaeth. Mae Mr. Jones wedi bod yn hynod lwyddianus ymhob gn cyfeiriad, ond credaf mai yo yr YaRoI Sul v mae yn rhagorL Clywsom am ei lwyddiant yn y cyfeiriad hwn yn y Glais, ac yn Penlle'rgaer; a'r hyn a welsom yr ydym yn dystiolaethu. Gobeithio y gwna Eglwyswyr Dafon ei dderbyn a breichiau agored, ae ymdreehu ei gynorthwyo i gario ymlaen waith yr Eglwys yn eu plith, a hyderwn hefyd y gwna ei olynydd yn PenUergaer arddangos yr un diwydrwydd a hunan-aberth a hynodent arosiad Mr. Jones yn yr ardal. Brodor ydyw gwrthddrych ein hysgrif o blwyf Llywel, wedi ei ddwyn i fyny yno yn amser gweinidogaeth y Parch. Lewis Price, ficer pres. enol Llandilo. Ei frawd hynaf ydyw Mr. T. Sydenham Jones, L.L.D., kbar-gyfreitliiwr, a'i frawd ieuangaf, Dr. Jones, Llywel. Mae yn bregethwrlrhagorol, yn Gymraeg a Siaesneg, ac ya ymwelwr cyson a rheolaidd, ac y mae hefyd yn Eglwyswr tTyddlon ac egwyddorol. Nid ydyw yn perthyn i unrhyw blaid neillduol yn yr Eglwys, ond os cawn ni draethu ein barn ostyngedig dywedwn mai gcgwyddo tuag at fod yn uchel Eglwyswr y mae efe. Gallwn sicrhau plwyfolion Dafen eu bod yn cael Ficer yn llawn bywyd ac awydd angerddol yn ei galon i fod yn weithiwr difefl yn ngwinllan ei Arglwydd. Dy- wedwn ninau wrth Eglwyswyr Dafen, "Derbyn iweb ef yn yr Arglwydd.Cyfaill.

Advertising

- I HET GWERTH CAN' DOLAR.

AT Y BEIRDD.

DOSBABTH I.

DOSBARTH II.

SIROEDD FELINT A DINBYCH.…

i£ a&um anuricaitatiJU.