Hide Articles List

21 articles on this Page

LLANFIHANGEL ESCEIFIOG.

CRAIGTREBANWS.

LLAFIHANGEL TRE'RBEIRDD, MON.

BETHESDA A'R CYLCHOEDD.

JABERAYRON.

CWMAFON.

LITTLE NEWCASTLE.

LLANDDAROG.

LLANLLECHID.

DINBYCH A RHUTHYN.

LLANBEDR.

News
Cite
Share

LLANBEDR. YSGOLDY Y COLEG.—Y dydd o'r blaen, llwyddodd Mr. Edward Jenkins, o Goleg Dewi Sant, i enill ysgol- oriaeth agored o Y.40 y flwyddyn am Rifyddiaeth yn Ngholeg Magdalen, Rhydychain. Broder o Abertawe ydyw Mr. Jenkins, a derbyniodd et addysg ganol raddol yn Ysgol y Coleg, L'anbedr. Y mae eiBoea yn feddianol ar ysgoloriaeth o X30 am Rifyddiaeth yn Ngholeg Dewi Sant, 800 yn 1887, yroedd yn gydf addugol am y Bates Prize, a gyfrifir yn rhuban glits efryd- wyr y flwyddyn gyntaf yn y Coleg, er ei tod heb adael yr ysgol pan yr aeth dan yr arholiad. Rhydd llwydd- iant Mr. Jenkins esgnsawd i ni am gyfeirio at ber ffeithrwydd y gyfundrefn addysgiadol sydd mewn gweithredial yn Llanbedr. Siaredir llawer am wahan- ol gyfnndrefnan mewn cysylltiad ag achos addysg yn Nghymrn; a mawr ydyw y cynwrf sydd wedi bod ao yn bod am gael Mesar Addysg i'n gwlad. Ac eto y mae yn ein plith gyfandrefn sydd bron yn ddi-fai ar bapyr, ac sydd yn gampus mewn ymarferiad, Edrychwch ami yn gweithio yn Llanbedr. Y mae yr ysgolion elfenol yn y lie yn dda iawn eisoes, ac yn gwella bob dydd. Y mae yr ysgol ganolraddol, sef Ysgol y Coleg, dan ofal athraw elfenol trwyddedol o gryn brofiad, sydd wedi y graddio yn uchel yn Ngholeg Dewi Sant, ac wedi hyny yn Ngholeg y Brenin, yn Nghaergrawnt. Telir y sylw mwyaf i fechgyn ienainc, a cheisir eangu en meddylian yn y modd mwyaf natnriol a boddhaol. Wedi iddynt dyfn i'r maintioli priodol, mewn ystyr addysgawl, telir yr nnThyw sylw i'w gofynion meddyliol. I fecbgyn fyddo wedi cyraedd y safon bon, y mai cysylltiad agos yr Ysgol a'r Coleg yn fantais an- mhrisiadwy, oblegid, trwy garedigrwydd y Proffeswyr, ao ar gymeradwyaeth Prifathraw yr ysgol, derbynir bechgyn ysgol y coleg i ddosbarthiadaa y Proffeswyr ac felly y mae addysg ganolraddol ac addysg uweh- raddol yn cael en hasio yn y modd mwyaf na*ariol ac effeithiol-neu yn hytrach, y mae y naiU yn rhedeg i'r llall megis yn ddiarwybod. Y mae y ddeddf drwy ba nn y mae Prifysgohon Rhydychain a Chaergrawnt wedi mabwysiadu Coleg Dewi Sant ar delerau manteis- iol iawn i'r olaf, yn cwblhaa ac.yn coroni y gvfandrefn heb fwich. Dyma i chwi ysgoll heb un ffon yngholl. Dyma i ohwi felin a fala eich yd mor faned ag y mynoch. Fel rheol, rhaid i'r meddwl, os yn ienanc a diwrtaith, gynefino a pheth cyn ei amgyffred ae yn sicr, annymunol iawn, a niweidiol iawn i wir ddadblyg- iad meddyliol, ydyw y oyfnewidiadan sydyn amgylch- iadol sydd yn cyfarfod & llawer i hogyn pan y danfonir ef o'r ysgol elfenol i'r ysgol ganolraddol, nen oddiyno i'r coleg. Yn nghyfundrefu Llanbedr, canfyddir ymgais wybyddol i dywys y Uanc bob caru o'r ffordd, o'r ysgol elfenol i fanan nwchaf y Prifysgolion, heb na thor yn ei yrfa, na bwlch yn ei fywyd, megis heb iddo deimlo'r hin yn newid o gwbl. Y mae banes symudiadau a llwyddiant Mr. Edward Jenkins, a lliaws eraill, yn eglarhad ar y cwbl. Llongyfarchwn ef, ysgol y Coleg, a Cboleg Dewi, Sant ar ei lv,yddiant, a tbeimlwn yn sicr y derbynir ef yn lion gan ei liaws trodyr o Lan- bedr, sydd eisoes yn mwynhau yegoloriaethau a man- teision dirifedi Rhydychain.

DOLGELLAU.

''PENTRE BERW, MON.

LLANBEDROG.

HENEGLWYS.

CILYCWM. 1

PRENTEG, GER TREMADOG.

GWAITH EGLWYSIG YN NGHAERDYDD.

CYMUN-RODDION I GYMDEITHASAU…

FICERIAETH LLANFAES-CUM-PENMON-

CONFFIRMASIWN.