Hide Articles List

12 articles on this Page

Y BLAENOR YN FEISTR Y PREGETHWR.

KHYFEL Y DEGWM.

! ADRODDIAD Y " GENEDL.

News
Cite
Share

ADRODDIAD Y GENEDL. Y mae y Genedl yn rhoddi hanes yr belynt, ac y mae darn o'r adroddiad yn werth ei ail gyhoeddi. Dwed y newyddiadur hwn Pan gvrhaeddodd ein gohebydd ni ac un arall i orsaf Llanfairfechan oddeutu dau o'r gloch y prydnawn, yr oedd Mr. Carter yno yn aros cer- bydres i ddychwelyd gartref. Cafwyd allan yn fuan nad oedd arwerthiadau wedi cymeryd lie, on'^ fod yr boll helynt wedi dyfod i derfyniad heddychol. Er cael goleuni psllach ar y pwnc, talwyd ymweliad ag un o'r gwrthddegymwyr, Mr. William Jones, Plasuchaf, yr hwn a ddywedodd ei fod ef a'r ddau amaethwr arall wedi disgwyl yn sicr y buasai rhywbeth yn digwydd, I ond,' ychwanegai, cyfarfyddasom Mr. Carter, gyda r hwn yr oedd y Prifgwnstabl, yn y Queen s Hotel, boreu heddyw, a chytunasom i dalu, gan mai em dymuniad ni a llawer o bobl eraill yn y plwyf ydoedd peidio codi cynwrf yma.' Gyda golwg ar ddigwyddiadau dydd Llun, sylwodd Mr. Jones iddo, oblegid ei fod ef ei hun yn wael ei lechyd, roddi arian yn barod iV wasanaetbydd i brynu i mewn y dds wair yr oeddis wedi atafaelu ami, gan ei fod wedi dyfod i'r penderfyniad mai ar. werthiant a gymerai le. Os y cerid byn i weith- reSiad, yr oedd rhai 5weithwyr yn yr ardal wedi gofyn iddo roddi arwydd, fel y gallent ymgyfran- ogi o'r hwyl;' ond sid oedd ef am un math o derfysg, er nas gallai, w-rthgwrs,leau cegau pobl.' Dengya yr uchod mai nid y ffermwyr sydd yn cynhyrfu. "Ein dymuniad ni a llawer o bobl eraill yn y plwyf ydoedd peidio codi cynhwrf yma," meddai Mr. Jones, ac y maeei eiriau yn werth eu cofio. Y mae y ffaith yn wybyddus er's amser mai tools yw y ffermwyr yn nwylaw ter- fysgwyr politicaidd a gelynion yr Eglwys, ac oblegid hyn y mae yn bwysig i'r Llywodraeth frysio i osod atalfa ar eu ffordd. «$>.

ANUDONIAETH YN NGHYMRU.

NODIADAU WYTHNOSOL GAN IDRIS.…

TRAHAUSDER Y BLAENORIAID.

!.\ DEDDF CAU Y TAFARNAU AR…

ARDALYDDES DONEGAL YN LLYS…

^ctogiititoit (CBffteBmol.

DARGANFOD RHAGOR 0 AUR YN…

GWOBRWYO SWYDDOGION BYWYDFAD…

[No title]