Skip to main content
Hide Articles List

12 articles on this Page

Y BLAENOR YN FEISTR Y PREGETHWR.

KHYFEL Y DEGWM.

News
Cite
Share

KHYFEL Y DEGWM. Gobeithiaf y bydd i'r adrodd- iadau fod rhyfel y degwm wedi tori allan unwaith eto mewn rhai sir- oedd Cynireig beri i'r Llywodr. fteth symud ymlaen gyda'r mesurfaddawedig. Y flvvyddyn ddiweddaf, oblegid penderfyniad y Glad- stoniaid Seisnig a Gwyddelig i rwystro gwaith y •Ty> darfu i'r Weinyddiàteth adael Mesur y Degwm allan 0'\1 cynllun. Y mae amgylchiadau yr wyth- nosau diweddaf yn uchel alw am i'r pwnc gael aylw buan. Cyhyd ag y bydd y gwrthddegymwyr Yn boddloni ar ymgynull i floeddio, i ganu, ac i areithio, y mae pob croesaw iddynt i gario eu l'hYfel ymlaen, ond pan yr efelychant eu cyfeillion Gwyddelig yn eu dull o derfysgu y mae yn bryd §Wneyd rhywbeth i osod terfyn ar eu gweithred- Qdall. Yr wythnos ddiweddaf cymerodd ffrwgwd e rhwng yr heddgeidwaid a'r terfysgwyr yn Pen- ryQ» 8*r Aberteifi, a daeth amryw allan o'r frwydr Yn dwyn proflon o boethder y ffrae. Da genyf ^■eled fod rhai pobl dda wedi eu Biomi yn Llan- ^irfeohan. Yr oedd disgwyliad y byddai i rhywbeth ddigwydd yn Llanfairfechan dydd Llan wythnos i'r diweddaf, ond pasiodd pobpeth heibio yn ddigynwrf. Atafeiliwyd ar eiddo Mri. William Jones, Plas Uchaf, yr hwn oedd yn nyled y rheithor S8 8s. c.; Richard Jones, Ty'n. llwyfan, oddiwrth yr hwn yroedd 122 yn ddyled- us; a William Owen, Llysgwynt, oddiwrth yr hwn y gofynid £ 14. Dydd Llun wythnos i'r diweddaf, a eth Mr. Carter, y cyfreithiwr, a Phrif Gwnstabl Caernarfon i lawr i Llanfairfechan i gynal arwertbiadau, ond talodd y ffermwyr eu dyledion.

! ADRODDIAD Y " GENEDL.

ANUDONIAETH YN NGHYMRU.

NODIADAU WYTHNOSOL GAN IDRIS.…

TRAHAUSDER Y BLAENORIAID.

!.\ DEDDF CAU Y TAFARNAU AR…

ARDALYDDES DONEGAL YN LLYS…

^ctogiititoit (CBffteBmol.

DARGANFOD RHAGOR 0 AUR YN…

GWOBRWYO SWYDDOGION BYWYDFAD…

[No title]