Hide Articles List

19 articles on this Page

LLANBEDROG.

LLANGEFNI.

BETHESDA A'R CYLCHOEDD.

LERPWL.

LLANFWROG (RHUTHYN.)

.'LLEYN.

CWMAFON.

I TOW YN.

TREFORRIS.

GARNANT.

.ABERCARN.

LLANARTHNEY.

LLUNDAIN.

HENDY GWYN AR DAF.

News
Cite
Share

HENDY GWYN AR DAF. Gan fod rhyw gyfaill galluog a thwymugalon o Gymro, o dan y ffugenw Veritas," yn ddiarwybod i mi, wedi diweinio ei gleddyf Goliathaidd, a'i ysgwyd mor fygythiol a deheuig uwoh ben Tomos Ieuano a ninau, yr ydym ar unwaith yn pr,,isuro i weinio yr eidd- om ein hunain, gan waeddi-llecldweh Heddwch I Dn;g gellym i'r tipyn ffrwgwd yma ddigwydd rhwng dau gyfaill a milwyr porthytiol ilr un gatrawd, a gofid- iwn yn neillduol fod ein bidogau wedi bod allan yn ystod tymor y garawys, gan y dylai Eglwyswyr a phawb eraill fod ar eu gliniau mown edifeirwch dwye. Yn nghanol y m-ftg a'r tan yr wythnos ddiweddaf, aeth- om i ymweled a Chowyn," heu gyfaill ein hienenctyd. Troisom i fewn i yebio hynt yr boennB" Santa," yn ei aneddle newydd hyfryd yn y dref, a chawsom acflon- iant deublyg ac ymgom ddifyrus ar Eccentricities y pwlpud," o dan arweiniiad ei serchog Home Ruler. Gobeithiwn fod ei hiechyd wedi ei lwyr adfer erbyn hyn. Cyrbaeddaeom breewylfod "Cowyn," a chawaom ei hoffas briod a'i chwaer ac yntau, ynghyd a'r planig- yn Olewydd" dyddorol, yn gysurus iawn ac yn brysur iawn gyda'r arddwriaeth. Cawsom gynhadledd fechan ar ein hon destyn, yr Yellol Sal. Yn yr hwyr aethom tuag Eglwys Mihangel i gynal gwasanaeth y Garawys. Rbyfeddem wrth weled fod ein brawd wedi adfer ac addnrno ei Eglwys a'r fynwent yn ddestlus er pan y buasem ni yma o'r blaep. Mewn gair, gwelem ol gweithgarweh u, phenderfyniad di-ildio ar y cwbl. Ar ol gwasanaeth gwresog, cawsem ni a'n Cyfenwydd poblogaidd o'r ariandy wledd wrth wrando ar y cor, o dan arweiniad "Cowyn," a "Darog," ysgol- feistr rhagorol y Bwrdd lsgol, yn chwareu yr pfferyn. Dranoeth galwasom yn Mheriglordy Llanddewi Felfre, a chawsom yr hen Batriareh yn lied hapue ar y cyfan. Trneni mawr fod neb mor greulon a blino ysbryd henafgwr godidog fel efe fel hyn yn ei henaint. Nid ydym yn dweyd dim heddyw o barthed i'r hyn syddyn ei aflonydan, gan y cymerwu y pwnc i fyny eto ynlled fnan. Deallwn fod gwobr o haner can' print yn cael el chynyg am hysbysrwydd a arweinia i gael y dybitoo i'r ddalfa. Da iawn genym ddeall fod 150 o gopi»° ychwanegol o'r LLAN wedi eu gweithu yr wythnos ddi" weddaf.

DOLGELLAU.

LLANELLTYD, DOLGELLAU.

ABERMAW.

GWRECSAM.

DINBYCH,