Skip to main content
Hide Articles List

19 articles on this Page

LLANBEDROG.

LLANGEFNI.

BETHESDA A'R CYLCHOEDD.

LERPWL.

LLANFWROG (RHUTHYN.)

.'LLEYN.

CWMAFON.

I TOW YN.

TREFORRIS.

News
Cite
Share

TREFORRIS. SEFYLLFA YR EGLWYS.—Da genym hysbysu darllen- wyr Y LLAN fod dyfodol disglaer o flaen yr Eglwys yn y lie uchod, yn ol yr arwyddion presenol o bob cyf- eiriad. Oddiar y dydd y penodwyd y Parch. D. Watcyn Morgan i fod yn gurad mewn gofal o'r lie, dan nawdd y Swansea Church Extension Society, tua dwy flynedd yn ol, y mae cyfnewidiad mawr wedi cymeryd lie ymhlith Eglwyswyr l'reforris. Coleddir syniadau gwell am egwyddorion Eglwysig, a cherir y gwasan- aetbau yn y blaen yn llawer mwy brwdfrydig a gwedd- aidd dysgir y to ieuanc i ddeall ac amgyffred yn drwyadl wirioneddau'r Eglwys. Casglwyd 9100 er mwyn rhoddi yr Eglwys mewn agwedd mwy gwedd- aidd i addoli. Mae y pethau hyn ynddynt en hunain yn fraint annhraethadwy,ond yn ychwanegol at liyn y mae Mr. Morgan wedi llwyddo, trwy gydweithrediad ei gefnogwyr zelog yn y lie, i gasglu £2,000 tuag at belaethn cortynau yr Eglwys, sef ze400 tuag at y Mission Hall, a zel,6000 tuag at yr Eglwys newydd fwriadedig. Nid oedd yn arfer bod yn Treforris ond gwasanaeth Seisnig yn y boreu, gwasanaeth Cymraig yn yr hwyr, ac Yagol Sul yn y prydnawn ar y Saliau. Erbyn hyn mae y gwasanaetban wedi dyblu, sef dan wasanaeth Seisnig, dan Gymreig, a dwy YegoI SnI. Hefyd gweinyddiry Cymnn Bendigaid bob Sul. Trwy ychwanegn yr adeiladau, a lliosogi nifer y gwasan aethau, y mae y cyjiulliadau wedi cynyddu yn gyf- atebol. Mae yr adeilad newydd yn orlawn eisoes bob Sal. PENODIAD Y FICEB NEWYDD.—Y mae gwir lwyddiant yr Eglwys yn dybynu yn mron yn gyfangwbl ar gym- hwysder y gweinidog i gyflawni ei swydd. Deallwn mai yr Esgob ddarfu nodi allan y Parch. D. Watcyn Morgan, B.A., fel person cymwys i gymeryd gofal o'r Eglwya yn Nbreforris yn ystod henaint a metbiant y diweddar Ficer. Y mae y ffeithiau uchod yn profi doethineb dewisiad ei Arglwyddiaeth ar y pryd, a chan nad yw yn bosibl rhanu Treforris, oddigerth Llan- gyfelach yn uniongyrchol, da genym ddeall fod yr Esgob wedi penodi Mr. Morgan i fod yn Ficer yr holl blwyf, yr hwn a gynwysa Treforria, Landwr, Plasmarl, a Llangyfelach, ac a fedda boblogaeth o dros 21,1000. Felly bydd mewn sefyllfa i benodi 3 neu 4 curad i gyd- weithio ag ef yn y plwyfleang a phwyeig hwn. Deallwn fod y penodiad wedi peri mawr foddhad a llawenydd i'r Eglwyswyr a thrigolion y lie yn gyffredinol, ac nid ydym yn eredu y byddai yn boaibl i gario ymlaen y gwaith godidog sydd wedi ei ddechreu yma gan neb arall yn gystal dan yr amgylchiadau.-Sylicedydd. __—- •

GARNANT.

.ABERCARN.

LLANARTHNEY.

LLUNDAIN.

HENDY GWYN AR DAF.

DOLGELLAU.

LLANELLTYD, DOLGELLAU.

ABERMAW.

GWRECSAM.

DINBYCH,