Hide Articles List

11 articles on this Page

BRAWDLYS SfR BORGltNWG.

ESOBAETH TY DDEWI.

ESGOBAETH BANGOR.

ST. MARC, ABEETAWE.

EGLWYS NEWYDD YN NGHAERDYDD.

ESGOBAETH LLANELWY.

CONFFIRMASIWN.

LLITfI trii jjwihynITwledig.I

Detailed Lists, Results and Guides
Cite
Share

LLITfI trii jjwihynITwledig. I [GAN HEN DOMOS.] Y mae Hen Domos, di'r help, am roddi how d'ye do fach y tro hwn i glerigwyr parchus Esgobaeth Llanelwy. Di'r anwyll y mae blynyddau meitbion Wodi myned heibio er pan yr oedd rhai o honynt yn Yr un ysgol a mi. Nid rhyfedd fod y pren almon yn blodeuo ar eu penau. Yr oedd rhai o honont yn feohgyn addawol iawn y pryd hwnw. Colled fawr iddynt oedd marwolaeth Esgob Hughes. Hen 1 Dad yn Nuw rhagorol oedd efo. Yr oedd ynddo w9ndidau, fel sydd yn y goreu o'r bil syrthiedig, ond a'i gymeryd trwyddo draw yr oedd yn hen gymeriad gogoneddus. Darfu i mi alw yn y Pal as oddeutu y lhvyddyn 1872 i gael papyr bach da.n ei law ao a ydych chwi yn meddwl y cawswn ymadael i chwilio aIn lety a thalu am dano ar hyd y ddinas ? Na You must stay here to-night, Hen Domos," medd- ai ei arglwyddiaeth. Yr oeddwn i heb yr asyn bach y pryd hwn. Arhoaais yno ar ei gais ac ar ol tê, dfteth allan gyda mi, a dyna lIe y buom ein dau yn rhodio fraioh yn mraioh ar hyd y rhodfeydd o am- gylch y palas. Yr oeddwn yn teimlo fy hun yn oynheau bob modfedd tuag ato. A ydych chwi yn meddwl fod llai o barch yn fy mynwea tuag ato ar ol y caredigrwydd hwn ? Na 1 Yr wyf yn parchu ei goffadwriaathhyd y dydd heddyw. Yr wyf yn redu y bydd i Esgob Edwards ofelychu el ragflaenor duwiol yn hyn, a gwneyd i bawb deimlo yn gartrefol yn ei gymdeithas. Ac yn, awr, my reverend brethren," gadewch i mi sibrwd ychydig o gynghor- ion ymarferol yn eich clustiau cyn y daw yr Esgob fcewydd i drigo yn eich plith. 1. Byddwch yn frawdol a charladus tuan, at eieb gilydd, ac yn onest a gwyneb-agored tuag at yr •Kagob. Rhaid cyfaddef fod gormod o enllibio a Phardduo cymeriadau lawer iawn ymhlith offeiriaid. Y raae rhyw deimladau sal o genfigan, eiddigedd, a hunangarwch yn perthyn mor drwyadl i lwyth Lefi aS unthyw ddosbarth o bobl. Ni, ddylai y petbau hyn fod. Dywedwch y gwirionedd yn rbwydd wrth Yt Esgob am bawb, ond peidiwch lliwio cymeriad un dyn â. thrwyth eiddigedd a fialsder. Yr wyf yn eynghori Esgob Edwards i ddal sylw ar bob un fVddo yn dwyn oam-dystiolaeth yn erbyn ei gym- Ydog," a'i gadw i gnoi ei gil yn ddiaylw hyd ddiwedd ei oea. Nid wyf yn gwybod am un cymeriad mor 186vvlyd a'r hwn sydd yn ceisio drygu ei frawd trwy gelwydd. Nid wyf yn gwybod a oes rhai o'r rhai byn yn Esgobaeth Llanelwy, ond y maent i'w cael Izewn manau eraill. 2. Be open. Y fiordd sydd gan lawer i niweidio eraill yw dweyd dim am danynt. Ni ddywedaf fi ddim am dano," yw yr ateb awgrymiadol sydd yn CoLel ei roddi yn ami i niweidio arall. Beth a fodd- Ylin. Esgob pan y clywa rhyw hen we o lwyth Lefi yn dweYd am gurad, I say nothing about him." Bydd ya barod i grodu fod rhywbeth allan o la ynddo—nid YW't cwbl yn ei gylch yn iawn-y mae rhyw screw Yn loose yna yn rhywle. Dim yn y byd allan o le yn y curad, ond calon yr hen Wr sydd allan o le. Y 1na,0 arno ofn i'r ourad hwn gael ei ddyrchafu i fyw- Oliasfch sydd yn wâg, ac yntau yn ymdrechu cael ei Wthynas i mown! Gallaf fi enwi i chwi yatranciau 0 r fath hyn, a'r rhai hyny wedi Ilwyddo i gadw yn 01 am flynyddau ddynion teilwng, a rhoddi dyrchaf- iad i rai llawer islaw iddynt ymhob ystyr Y mae igon o synwyr cyffredin yn Esgob newydd Llan- elwy i weled trwy rhyw gynllwynion dichellgar fel byn, ao i ffurfio bara briodol am y rhai fyddont yn eu ha.rfer. Byddwch chwi ar eioh gwyliadwriaeth oIl rhag trosoddu deddfau moesoldeb a thegweh tuag at eich brodyr. A gwybyddwch y gcddiwedda. eich Peohod ohwi." 3. Na feddyliwch fod M.A. o Rhydychain neu Caergrawnt yn ddigon i roddi y lie blaenaf i chwi Yrnbob man. Y mae lliaws o offeiriaid ar ol iddynt g9.el eu hordeinio yn ymorphwys trwy eu bywydau ar eu degrees, fel pe byddai y rhai byny yn annibyn- 01 ar weithgarweh a llwyddianl gweinidogaethol, yn fendith fawr i'r Eglwys Ac y^mao eagobion wedi bod trwy y blynyddoedd yn colli golwg ar allu natariol, hunan-ddiwylliant, a defnyddioldeb clorigwyr rhagorol trwy edrych ar gymhwysder y cyfryw yn ngolouni y degrees. Y raaa degree o un o'r prif ysgolion yn beth canmoladwy, ond nid yw yn ddigon o reswm dros feddwl fod mwy o synwyr, o dalent, o ras, aa o tallu yn yr hwu sydd yn fedd- ianol arno na'r hwn sydd hebddo. Nid yw ychwaith yn arwyddo rhagoriaeth mewn gwybod- aeth. Yr unig beth a ddengys yw fod gwybodaeth ei berchenog wedi ei fesur. Gall yr hwn sydd heb yr un gradd fod yn rhagorach neu yn waelach ysgolhaig oherwydd nid yw ei faintioli yn hysbys i'r byd. A fiolineb mawr i offeiriaid yn yr oes ym- arferol hon yw matchogaeth rhyw lawer ar gefn eu degrees. Byddai yr un peth i Hen Domos dFr help, ymgodi oherwydd tfod' ganddo bedolau neillduol i'w glocs Y mae ugeiniau o loygwyr wedi derbyn eu degrees yn y prif ysgolion, ac ni chlywir byth son am danynt. Y maent yn llawer mwy hunanyiliwadol na'x clerigwyr yn, yr ystyr hwn. Yn yr Eglwys y mae Rhydychain yn edrych i lawr ar Durham a Llanbedr, y mae Llanbedr yn edrych i Jawr ar St. Bees, St. Aidan's, a Birmingham, ao y mae yr eiddigedd fwyaf yn bodoli rhwng yr ofieiriaid. Yn awr my reverend brethren," bydd i ohwi gael eich mesur o'r newydd pan ddaw eich meistr i'ch plitb, gellwch chwi fentro. Ni wna efe sylwi rhyw lawer ar yr ben suit o ddillad oedd genych wrth a.daely coleg rhyw ugain neu ddeng mlynedd as hug&in yn ol. Beth ydyw eich agwedd yn bresenol fydd y pwnc. Os y bydd St. Bees yn well gwr na Rhyd- ychain, efe gaiff y flaenoriaeth. Yr wyf yn credu y cewch chwi berffaith chwarau teg i gyd, gan hyny, byddwch yn blant da. 4. Derbyniwch ef fel dyn didwyll. Yr wyf yn credu eifodlyn ddyn hollol gydwybodol, Ymddyg- wch tuag ato yn yr un modd. Nid yw yn anffael- edig, a bydd., iddo o bosibi wneyd camsyniadau. Peidiwoh ei.ddrwgliwio a'i redeg i lawr yn ei gefn am.hyn, ond.ewch ato, a dywedwch wrtho ei ffael- eddau mown ysbryd cariadlawn, a gwn y bydd yn ddiolchgar o galon i^ohwi. Y mae ynddo gymaint o awydd i wneyd daioni fel y bydd yn falch o bob cymorth i symud y rhwystrau oddiar ei ffordd. Gwnewch chwi iddo ef fel y dymunach iddo ei wneyd i chwi. 5. Byddwoh yn Eglwyswyr trwyadl, heb fod yn eithafol mewn high jinks, neu yn gapelog yn eich oyflawniadau swyddogol. Ac yn awr, tbendith arnoch oil, heb na digtes na Hid. Gair bach wrth "ohebydd Hen Dy Gwyn at Dâf" a Tomes Iauanc." Byddwsh yn dangnef- eddus, fy mhlantj aawyli, Yr ydycheichdau yn milwrio dros yr un aohos. Peidiwch ymladd a'ch gilydd. Yr oedd bai ar Tomos Ieuanc" am fod yn bersonol, a rhaid iddo wneyd apology mewn munyd. Ao yr oedd bai ar Ty Gwyn ymosod ar Hen Domos, di'r help, heb roddi yr un tramgwydd iddo. Mae apology yn ddyledus oddiwrto yntau. Nid wyf yn cydweled ag ef gyda golwg ar adael pethau fel y maeut yn yr Eglwys. Y fiordd i wella clwyfau crawnllyd yw defnyddio y lancet; ond nid oes eisiau bod yn bersonol. Puro yr Eglwys o bob path annheilwng yw y dull goreu i'w hamddifiyn. Gwell yw glanhau y beddau oddi fewn na'u gwyn- galchu oddi allan 03 am gael gwared o'r arogl afiachus. 11 Rhydd i bob un ei farn, ac i bob barn ei llafar."

DEONIAETH WLADOL UWCH GRO…

ETHOLIAI) BWRDD YSGOL FFESTINIOG.

TROEDIGAETHAU.