Hide Articles List

11 articles on this Page

BRAWDLYS SfR BORGltNWG.

News
Cite
Share

BRAWDLYS SfR BORGltNWG. Y LLOFRUDDIAETH YN AEBBTAWE. Yr wythnos ddiweddaf, 0 flaen y Barnwyr Grant- ham a Cave, cynhaliwyd y frawdlys uchod. Bu amryw o achosion pwysig gerbron, ond cymerwyd y dyddordob mwyaf yn mhrawf dyn du o'r enw Allen, yr hwn a gyhuddid a ladd Mr. Kent, tafarnwr o Abertawe. Ymddangosodd Mr. Arthur Lewis ar ran y Goron, ac amddiffynwyd y carcharor gan Mr. Glascodine, o Abertawe. Tystiolaetbodd Mrs. Kent, gweddw y Ilofrucldiedig, pa fodd y dihunwyd hi ar forau Sul, y lOfed o Chwefror, gan swn yn ei hyatafell wely, ac a galw- odd oi gwr, gan ei hysbysu fod rhywun yn yr ystaf- ell. Neidiodd Mr. Kent allan o'r gwely, ao ymafl- odd yn y carcharor. Parhaodd yr ymrafael. am beth amser, ao o'r diwedd diangodd y dieithrddyn, gan adael Mr. Kent wedi ei areholli yn ei wddf a'i ochr. Bu i Mrs. Kent ymaflyd mewn revolver a gadwai ei gwr dan ei obenydd, a saethodd lofrudd ei gwr yn ei goes. Bu Mr. Kent farw yr un boreu oddiwrth archollion a dderbyniasai, ao ar ol ym- chwilie,d cafwyd allan fod y llofrudd wedi defnyddio ellyn, yr hwn a achosodd y olwyfau. Nid oedd y tyst yn alhiog i ddweyd mai y carcharor ydoadd llofrudd ei gwr. Dygwyd tyBtiolaethau ymlaen i brofi pa fodd y cymerwyd Allen i'r ddalfa, a phrofodd yr heddgeid- waid fod y dyn wedi cyfiesu ei fod yn yr ystafell. Darllenodd Mr. Aithur Lewis lythyr oddiwrth y carcharor yn cyfaddef ei drosedd. Wedi cael tystiolaeth bellach anerchodd y Barnwr Grantham y rheithwyr. Dywedodd wrthynt ei fod yn amlwg fod y caroharor yn nhy Mr. Kent gyda'r bwriad o ladrata arian y llofruddiedig. Os oeid fod y dyn yn cyflawni gweithred anghyfreithlawn, ao os barnent ei fod wedi lladd Mr. Kent er diano canlyn- iadau y weithred hono, 3U dyledswydd ydoedd dwyn i fewn reithfarn o lofruddiaeth gwirfoddol. Ar ol yohydig ystyriaeth dygodd y rbeithwyr dded- fryd yn unol & chyfarwyddyd y barnwr, a thraddod- wyd Allen i farwolaetb.

ESOBAETH TY DDEWI.

ESGOBAETH BANGOR.

ST. MARC, ABEETAWE.

EGLWYS NEWYDD YN NGHAERDYDD.

ESGOBAETH LLANELWY.

CONFFIRMASIWN.

LLITfI trii jjwihynITwledig.I

DEONIAETH WLADOL UWCH GRO…

ETHOLIAI) BWRDD YSGOL FFESTINIOG.

TROEDIGAETHAU.