Hide Articles List

3 articles on this Page

Advertising

Advertising
Cite
Share

tfoms for ),bbtrtising. 4 t. Number of Rate per Class of Advertisements. insertions. Inch. s. d. Parliamentary Notices 6D. per Line I Legal and Public Notices j per Insertion Legal and Public Notices ) per Insertion A-uction An.nounceme.ts 40. Per Line 3 per insertion Bellgioiis Services and Lectures 1 to 5 2 0 Bazaars, Concerts, & Eisteddfodau |\ 6 to 11 | g Publishers and Educational > < 12 to 25 | 3 Announcements. — J ( Business Addresses and up. | 0 PREPAID ADVERTISEMENTS. Words °ne Three Six Insertion. Insertions. Insertions. s. d. a. d. s. d. 2Q I 0 2 0 3 0 30 1 6 3 0 4 6 40 2 3 4 6 6 9 THESIC CHARGES, which must be prepaid, apply only to consecutive insertions of the following classes of advertise- ments: Situations Wanted, Situations Offered, Apartments to let, Apartments Wanted, Money Wanted, Partnerships, Businesses for Sale, Lost and Found, Miscellaneous Wants, Houses, Shops, Offices, Specific Articles for Sale by Private Contract. >. THB GREATEST CARB is taken to insert advertisements on the dates ordered, as well as to secure their being correctly printed; but we cannot be responsible for inaccuracies in either of these respects, nor for any consequences arising therefrom. IF T-ait INSERTIONS be not consecutive, or if payment be not made previous to publication, the business rate will be charged, but no order will be booked for less than three shillings. ADVERTISEMENTS must reach the office not later than Thursday morning. CHiQuim and POST OFFICE ORDERS should be made payable to DANIEL OWEN & Co., Ltd., Publishers. Y Llan" Offices, Cardiff, Hgsligsiabau JKasttatljoL I Mewn poteii Gwilym Evans > 2a. 9c. a 4a. Sc. yr un. Quinine BiteS. { I \l M M E D D t YG } Ar wertb gan bob I N IA 1 Fferyllydd. j LY8 IEUOL Oreu yr oes. Ariffaeledig mewn achosion o Ddoluriauy Frest,. hoi 1 Dtteluriau yr Afu, Diffyg Treuliad, lsetder Ysbrvd, Doluriau Gieuol, Gwendid cvffredinol. a'r holl Jjdohiriaii y mae Benytcod a J^klant yn dueddol iddynt, ac a gan- molir gan Feddygon, Fteryltwyr, a mil. oedd o (xleifion a iachawyd, v rhai a ytlJllant i dystio mai QUININE WITTERS GWILYM EVANS yw y Feddyginiaeth Oreu a D.irgr mfyddiad penaf yr oes. Mae miloedd o dystiol- aethiiu i'w rinweddal1 digyffelyb nid yn *»nig mewn llythyrau, ond yn miter- sonau lluoedd sydd heddyw yn fyw ao yn iacli, fuont yn hir yn nychu mewn poen-iu, olid a Iwyr wellhawyd gan QUI NIX 10 BITTERS GWILYM EVANS. i.;crININE BITTER8 GWILYM EVAN. aWENDIO, T YSTIOL. AETH AO PWYSIG. 10, Morgan Street, Poiitypridd, Medi 3, 1887. ANWYL SYR, — Mae yn bleser irp, wr genyf eich hysbysu fod eioh QUININE BITTERS wedi gwneyd rliyfeddodau i mi. Ar ol (iioctdef oddiwrth wendid am ddwy flyn- add, a methu caei unrhyw gyn- orthwy, gwnes brawf ar eioh meddyginiaeth chwi. Ar 01 cyrn- eryd tair potelald cefais lwvr inch. ad. Gellwcli wneyd unrhyw ddefnydd a fynocli o'r ily tnyr hwn, Wyf, yr eiddoch yn gywir, POENAU IS TB OGHR. GEORGE MEREDITH, Postman. 46, Mortimer Itoaa. Uauton, Cardiff, Gorph. 28ain, 1883. MR. GWIIIYM EVANS, Anwyl Syr,— Mae yo bleser genyf dystio i effeithiau rhyieddol eich QUININE BITTERS, yr hwn a gymerais ar gymeradIVYaettl jUr. Parsons, 205, Severn Road, Can- ton. Yr wyf yn dra diolchgar iddo ef a chwithau am y feddygin- iaeth ragorol hon, a gyda diolch- garwch yr wyf yn tyst,io fy mod yn berson gwahanol hollol ar ol cymeryd eich QUININE BITTERS. Bum yn dioddef yn hir oddiwrth boenau mawr yn fy ochr, a gwen- did a diffy g archwaeth at fwyd, ond yr wyf ynawr yn rhydd oddi- wrth bob un a onynt. Bu fy mab hefyd am ysbaid hir yn ferthyr i'r un poenau, ond ar ol cymeryd cwrs o'r QUININE BITTERS nid yw wedi cael yr ymosodiad lleiaf. Yr wyf, gan hyny. yn galonog gymeradwyo y QUININK BITTERS i bawb yn dioddef oddi- wrth yr un afiechyd. Yr eiddoch yn ddiolchgar, DAVID THOMAS. OTTININE BITTERS GWILYM EVANS. QUININE BITTERS GWILYM EVANS. Gwelir feIlv fod y Quinine Bitters hyn yn Feddyginiaeth Anmhrisiadwy. Gofynir yn ami, Pa fodd y gall rhyw un feddyginiaeth fel Quinine Bitters Gwilym Evans wella cynifer o wahan- 01 glefydau, megis y Pruddglwyf, IseIder Ysbryd. a'r rhestr a enwir uehod?" Ceir ateb syml i'r gofyniad yn y ffaith fod y nifcramlaf o ddoluriau yn tarddu o ryw un achos, naill ai o gylla anmharus, neu oher- wydd fod y gwaed yn wan ac anmhur. Y mae QUININE BITTERS GWILYM EVANS, trwy gryfhau y cylia, a phuro y gwaed, yn taro at wraidd y drwg, ae yn gosod prif ffynonellau bywyd ac iechyd mewn trefn a gwaith adnewvadol, lie mae'r ciefvd, dan ba enw bynag ei gelwir, yn diflana. Gellir cael Quinine Bitten dwilym Evans yn rhad trwv y post am y prisiau uchod eddiwrth y gwneathnrwyri-QUINlNE BIITERS MANU- FACTURING CO., LTD., LLANELLY, SOUTH WALES n (Siaiatt, &r. "r- PRIEST Wanted for town parish in North Wales.—Apply, giving fall particulars, to R. A., LLAN Office, Cardiff. 375 WANTED immediately, Assistant School- mistress (ex-P.T. or other; Art. 84) for infants needlework, and harmonium. Salary,.225, and Cottage, rent free, if required.—Apply Rector, Pontfadog, Llan- gollen. 379 VN EISIAU, yn Ysgol Cenedlaethol Bod- .1 feirig, ger Bethesda, Athraw Cynorthwyol trwydd- edig; cyflog, £ 60. — Cyfeirier Ficer, St. Ann's, Bangor. 378 RlJuhubbian Ttlllotbbus. \IT E IJ S H G I R L S SOH 0 0 L ASHFORD. The Election of Foundationers and Intermediate Scholars will take place in June, and all applications (on proper forms) must reach the Secretary on or before April 2nd. Foundationers receive a first class Educa- tion and Board, free of all charge, while Intermediate Scholars pay X16 per annum. Candidates must be between 10 and 15 years of age, and one parent must have been born in the Principality of Wales, the County of Monmouth, or the Parishes of Oswestry, Selattyn, or Llanymynech. Forms may be obtained on application to the Secre- tary of the Welsh School, 127, St. George's Road, London, S.W. 377 < £ g!j0 £ &MaiJau, &r. NOW PUBLISHED, DEMY Svo., 160 PAGES.-PRICE SIXPENCE. BY POST EIGHTPENCE. THE WELSH SUNDAY CLOSING ACT. LORD ABEEDARE'S CHALLENGE TO THE" WESTERN MAIL." Is the Increase in Sunday Drunkenness in Wales real, or apparent only 1" WITH INTRODUCTION BY H. LUSHINGTON STEPHEN, ESQ., LL.B., OF THE INNER TEMPLE, BARRISTER-AT-LAW, AND OF CARDIFF. CARDIFF: DANIEL OWEN AND COMPANY (LIMITED). LONDON: W.KENT & CO., PATERNOSTER-ROW. AND OF ALL BOOKSELLERS. W ALES AND THE WELSH CHURCH. PAPERS BY THE LATE HENRY T. EDWARDS, DEAN OF BANGOK, Prefaced by a Biography, and with a portrait. Rivington: London. This day to be had at all Booksellers. 365 tilESU, Y BUG A I L DA." JL CANTATA GYSEGREDIG, Pris 6c. yn yr Hen Nodiant; 4c. yn y Tonic Solffa. Dwsin o'r Hen Nodiant, 5s.; dwsin o'r Tonic Solffa, 38. yn rhydd trwy y PoBt.-Anfoner at, Griffith Williams, Curate, Wrexham. 372 at fat Dymunwn alw sylw in darllenwyr, goliebwyr, a dosbarth- wyr at y cyfnewidiadau canlynol sydd wedi eu gwiieyd mewn cysylltiad a dygiad allan Y LLAN. 0 hyn allan cyfeirier :— NIJWYDBIOJS LLEOL A.HYSBYSIADAU fel y canlyn M THE EDITOR, JFL LLAN Office, Vm St. Mary Street, Cardiff. BAEDJDONIAETH Rev. N. THOMA (Marlais), I The Vicaras-,e Llanddarog, Carmarthen. CYFANSODDIADAU, YSGRIFAD, A GOHEBIAETHAU cyhoeddus a chyfrinachol, &c., ynghyd i Llyfrau i'w liadolygu Rev. LL. M. WILLIAMS, The Vicarage, Beaufort, Mon. Dylai yr oil fod mewn llaw ddim yn ddiweddarach na boreui ddydd Mawrth. UALIER Sl'LW.—Oherwydd prinder gofod nis gallwn addaw gosod i fewn ysgrifau ineitliioii; a chan fod nifer ein goheb- wyr caredig mor lliosog, erfyuiwn arnynt fod yn fyr a chryno. Rhoddir y flaenoriaeth bob amser i adroddiodau a newyddion lIeol. guasai yn dda gan y Cyhoeddwyr benod! dosbarthwyr i werthn Y LLAN lie nad oes rhai eisioes. Am y telerau anfoner i'r swyddfa.

ANUDONIAETH YN NGHYMRU.

TROEDIGAETHAU.