Hide Articles List

10 articles on this Page

"TOMOSIEUANC" A'R "SEBON MEDDAL."

"VERITAS," "TOMOS IEtLANC,"…

LLUNDAIN.

News
Cite
Share

LLUNDAIN. At Olygydd ".1 Llan a'r Dywysogaeth." Syr,-Ar gais pwyllgor Cenhadaetli Eglwysig Gymreig Ysgol St. imair, Paddington Green, W., y mae yn hyfrydwch genyf eich hysbysu fod gwasan- aeth y Parch. E. T. Davies (Dyfrig), ficer Aberdyfi, wedi ei sicrhau i gynal gwasanaethau cenhadol neillduol yn yr ystafell uchod bob noa, i ddechreu ar nos Lun, Mawrth y 25ain, ac i derfynu ar nos Lun, Ebrill y laf. Fy mwriad yn eich hysbysu o hyn ydyw rhoddi llawenydd i chwi, a lliaws o ddarllen- wyr Y LLAN yn y Brifddinas ac i roddi hysbys- rwydd i'r rhai hyny a,'u cyfeillion, o'r gwasanaethau diwygiadol hyn, fel y gillont eu mynychu a'u mwynhau. Amcan mawr y genhadaethsydd wedi bod bob amser yn ceisio llanw bwlsh pwysigyny rhanbarfch hwn o Lundain yn mysg Eglwyswyr a'r amcan presenol o gynal y cyfarfodydd arbenig hyn bob nos am wyth niwrnod, gyda chynorthwy Mr. Davies, a gweddi ddyfal, ydyw achub eneidiau a chadarnhau proffeswyr lesa Grist yn y ffydd Gu.tholig. Fe ddisgwylir lies mawr i bawbo hanom drwy y cyfarfodydd hyn, a goboithio y ceir yn ein mysg ryw adfywiad a diwygiad cyflredinol, ac y cawn ychwaneg a gwell gafael yn mhethau crefydd. Gweddier yn daer ar i Dduw roddi ei bresenoldeb yn ein mysg mewn modd neillduol; ac am i ni fod yll foddion yn ei law ef i ddwyn liawer at grefydd. Gweddiwch chwi yn Nghymru rosom. Gweddiwch chwi, dadau a mamau, am fendith ar ein llafur yn mysg eich plant a anghofiasant Dduw eu tadau. Gweddiwch chwi frodyr a chwiorydd ar i Dduw gyfnerthu ein dwylaw i geisio achub eich perthyn- as sydd yn llithro i lawr, ac yn myned gydfÚ llif i ddistryw. A gweddiwch chwithau gyfeiUion ar i Dduw yn ei ras ein galluogi i achub eich hen ffrynd- iau a gydfwynasant freintiau crefvdd yn nyddiau eu hieuenctyd d chwi, sydd heddyw yn welw eu gwedd yn ngwasanaeth y byd a'r diafol. 0 I gwfiddxwch bawb, yn daer drosom, a bydded i ni fod yn foddion yn Haw Duw i ateb eich gweddlau taotion dros eich plant, perthynaaau, a cbyfeillion, ymhob cyflwr vn y ddinas fawr a pheohadurus hon.—Yr eiddoch, &c., GWR Y GAN.

LLlTfl 0 LERPWL.

CYFFREDINOL.

GWEITHFAOL A MASNACHOL.

Advertising

Y GYNGRES EGLWYSIG.

GAIR AT "PENFRO.",

[No title]