Hide Articles List

10 articles on this Page

"TOMOSIEUANC" A'R "SEBON MEDDAL."

"VERITAS," "TOMOS IEtLANC,"…

News
Cite
Share

"VERITAS," "TOMOS IEtLANC," A'U CYF. At Olygydd YLlan a'r Dywysogaeth." Syr,—Mae yn dda genyf bob amser glywed swn troed Y LLAN gonest a ohoetli yn dynesu at fy mwthyn. Own y pryd hWnw fod gwirionedd a bdn- eddxgpjiddrwydd lieb fod yn nepeli oddi wrtbyf. Nid wyf yil dweyd hyn er mwyn eich seboni chwi, ond er mwyn blaenllynm saeth neu ddwy at bob un o'ch gohebwyr uchod. Rhaid i mi gyfaddef nad oeddwn yn hoffi Hythyrau y cwmni hyn yn Y LLAN yn ddi- weddar, yn enwedig eiddo "Veritas" yr wythnos acliweddaf. Parent i wyneb siriol Y LLAN droi ych. ydig yn sur a cauchiog. Gall y brodyr hyn, rai o honynt, ysgrifenu llythyrau dyddorol ao addysgiadol. Paham, ynte, y maent yn myned i dymbeiau drwg at eu gilydd. Beiddiaf ddweyd, gyda'ch oenad ohwi, syr, er nad wyf end iauanc a dibrofiad, eu bod yn dadwneyd yr holl ddaioni a wnaethant gynt wrth droohi eu pinau mewn buatl yn awr. Fy mrodyr anwyl, ymheddychweh l'oh gilydd. Pa. wahaniaeth os yw y naill yn well na'r Hall ? Pwy wnaeth y rhagor ond y Rhoddwr mawr ? Pa bath sydd genych na dderbyniasoch ? Yn wir, ni wn i beth a bftr i ohebwyr y papyrau Cymreig fod byth a hefyd yn pynhenu A'tt gilydd. Ai yn y gwaed, neu yn yr laith, y mae'r drwg tybed ? Dowoh, frodyr, glan- hewch eich inc-lastri o'r trwyth chwerw sydd wedi ywgasglu ynddynt. Oerthwoh yr hon lefain-lefain Calais ac anghariadoldeb. Tefiwch ludw edifeirweh ar y pen, ymprydiwch oddiwrth ddrwgdeimlad a Phob uchder. Cofiwn mai y Garawys ydyw, ac y jjylem oil, yn bendifaddsu, preabuteroi," fyw mewn heddweh a chariad, is, cariad at ein gilydd. Dowch 1 ni gael oynorthwyo ein gilydd yn hytrach na di- galoni; meithrin daioni ein gilydd ymarfer i edryoh at ragoriaethau y naill y Hall, a. diolch i'r Rhoddwr 06M danynt. A ddywed y llvgad wrth y Haw, Nid rhaid i mi wrthyt ? nen'r pen wrth y traed, Nid rhaid. i mi wrthych ? Gadewch i ni gael oil geisio oadw oyd-dyrnheredd y corph—undeb yr ysbryd Yn nghwlwm tangnefedd. Frodyr anwyl, mae yna ddigon 0 deatynau i ysgrifenu arnynt heblaw myfi tydi." Buwyd yn pwyao y Wasg Gymreig yn ^diweddar, BO fe'i caed yn brin ddigon. Mae AS yn ysgafn ei wala gwaeth fyth pledrau sebon a gwynt. ■Qim rhagor, da meohgyn i! Y mae newyn ^d yn y wIard. Dowch allan er gwneyd Y LLAN yr hyn fu y Dywysogaeth unwaith-yn gleddyf miniog pob Eg- •iwyswr mewn hanesiaeth wladol ao Eglwysig, mewn ac mewn gwleidyddiaeth. Mae Y •IJLAN yn cynyddu mewn dylanwad ec's cryn amser, ac oa gwna y brodyr uchod ao eraill yr hyn a allont 1 Synorthwyo. breichiau y parchus olygydd, fo gawn ^eled Y LLAN ar y blaen i holl newyddiaduron Wmru mewn gallu a dyddordeb cyflredinol, fel ag y Mae eisiosa mewn gairwiredd, ooethder iaith, a booeddigeiddrwydd.—Yr eiddoch, &c., ADHLPHOS.

LLUNDAIN.

LLlTfl 0 LERPWL.

CYFFREDINOL.

GWEITHFAOL A MASNACHOL.

Advertising

Y GYNGRES EGLWYSIG.

GAIR AT "PENFRO.",

[No title]