Hide Articles List

7 articles on this Page

DOSBARTH L

MYGIAD CYMO YN TENNESSEE.

News
Cite
Share

MYGIAD CYMO YN TENNESSEE. Tarawyd y lie hwn a braw boreu y 24ain oynfisol, gan y newydd fod y C. C. Colliery ar dan, ao fod oddeutu deg o bersonau i fewn, a rhagolwg eu bod oil wedi colli ea bywydau. Y gorughwyliwr tan- ddaearolydyw Mr. William Jones, o Cwm Rhondda, D.C., a'r perchenogion ydynt y Black Diamond Coal Company. Yr oedd y gwaith wedi ei agor ar ol cynllun ardderchog, a phob peth yn gyfleus er cael glo allan. Yr oodd tail rope yn gweithio yma er's blwyddyn bellach, a pheirianau o'r fath oreu i'r perwyl hwnw. Y peirianwr ydoedd y Cymro adna- bydclus Mr. John Jenkins, o Aberdar, D.C. Yr oedd ugeiniau o lowyr ar ben y gwaith mor foreu a phed- war o'r glocb, yn barod i roddi pob cynorthwy dich- onadwy ond erbyn hyn yr oedd y owbl yn lludw- y peirianau godidog wedi eu Hwyr ddinystrio, y gwaith wadi syrthio i mewn am oddeutu 60 llatb. j holl danau mae yr ysgrifenydd wedi weled, hwn oodd y lloagiad mwyaf Ilwyr, a hyny, mao'n debyg, am fod cymaint o olew a phethau tanllyd fellv yn y genau yn barod i'w gosod ar years, &c, J' Cafwyd allan fod y dynion oedd i mewn wedi cael diangfa bra,iddyn wyrthiol trwy gael agoriad i waith arall, ond un, sef y flue man, a hwnw oedd yr hen Gymro parchus a thwymngalon, Ebenezer Davies. Oafwyd ei gorff ef ychydig gamrau o'r ffwrnes yn gorwedd mewn ychydig ddwfr. Yr oedd wedi oael ei gau i mewn o bob tu, a genau y gwaith ar ddn, a r mwg a r tarth wedi trafeilio oddeutu dwy filldir cyn ei gyraedd ef, gan lanw y gwaith yn gyfangwbl. Tebyg ei fod wedi gwneyd pob ymdrech am eifywvd. ond druan, y cwbl yn ofer. Ymfudodd yr ymadawedig o Maesteg, D. C., 27 mlynedd yn ol, i Pennsylvania, a daeth i'r lie hwn n. F "^yneaci^yn OJ. xr oedd yn ddyn a gerid gan bawb yn y lie, a chredwyf nad oedd ganddo yr un gelyn hefyd, yr oedd yn ddyn darbodus iawn i'w- deulu, a phob amser yn serchog, ao yn Gymro o'r iawn ryw. Claddwyd ef y dydd Sadwm caniynol, yn mynwent y Welsh Church, pryd y daeth torf fawr i dalu y gymwynas olaf iddo. Gwelais amryw o Oliver Springs a Knoxville, a manau eraill yn bres- enol, yr hyn oedd yn siarad yn uohel am boblosr- rwydd yr ymadawedig. Gweinfddwyd aryr achlysur yn Gymraeg yn y ty gan Mr. Howell, gym o Llwyny- pia, D. C., ao wrth y bedd yn Saesneg gan yr un person. Cafodd gladdedigaeth barchus iawn, o'r hyn yr oedd yn wir deilwng. Y mae pawb yn gyff- redinol yn cydymdeimlo a Mrs. Davies yn ei gofid, ao yn dymuno ar i Dad yr amddifaid a Barnwr y gweddwon fod yn nodded iddi yn ei thrallod.-O'r Drych.

[No title]

AT Y BEIRDD.

"YN RHY WLE AI BYW YW FY MAM?"

DOSBARTH II.

NODJADAU SENEDDOL. —