Skip to main content
Hide Articles List

6 articles on this Page

[No title]

News
Cite
Share

Y BARNWR GRANTHAM A'R CYMRY. Paham y mae Barnwyr ei Mawrhydi mor awyddus i brofi fod y Cymry yn genedl o anudon- wyr ? Y mae y boneddigion yma, I droion bellach, wedi eymeryd arnybt i ddarllen gwors i ni fel caned!.yn y ejiei*- j iad hwn, a Mr. Justice Grantham, wrth anercb yr uchel-reithwyr yn Nghaerdydd yr wythnos ddiweddaf, oedd yr olaf i ddweyd y drefn ar y pwnc. Nid wyf yn creda mewn gwyngalchu llygredd, hyd yn nod mewn Cymro, ond credaf yn llawn mor ddiysgog fod y barnwyr hyn yn Ilunio bai Ile ni bydd." Yn ei anerchiad gorfu i'r Barnwr Grantham gyfaddef fod y Dywysogaetb yn gydmarol rydd oddiwrth droseddau cyffredin, ond," yebwanegai, nid gwiw cau ein llygaid ar y ffaitb fod y tresedd 0 anudoniaeth yn ffynu i raddau helaeth." Y mae y cyhuddiad hwn wedi ei adrodd a'i ail-adrodd nes y mae llawer 0 bobl wedi myned i'w gredn o'r diwedd. O'm rhan fy hun, tybiaf nad yw y Cymry yn bynotach na'r Saeson yn y peth hwn. Darllened unrhyw un bapyrau Llundain, yn enwedig adroddiadaa y divorcefiourts, a cha wel'd morgyffrediny mae hyd yn nod y Sais geirwir yn euog o'r trosedd hwn. o Nid wyf yn ewyllysio cyfeirio at y croesdyngu ofaadwy sydd yn cymeryd lie yn achos y Times a'r aelodau Gwyddelig, ond yn sicr y mae mwy 0 anudoniaeth wedi ei gyflawni yn yr acbos hwn nag a geir yn N gbymru mewn blwyddyn. Eto, erys yn ddyledswydd ar athrawon ein cene'dl i gymGryd mantais o eiriau chwerwon Mr. Justice Grantham er dwyn i sylw y bobl bwysigrwydd geirwiredd. Y mae yn rhy wir fod rhai wedi es- geulusoeu dyledswydd yn y cyfeiriad hwn, ie, yn hytracb yr wyf wedi clywed eyhuddiadau fod ar- weinwyr proffeseaig y bobl yn euog o demtio eu dilynwyr i ddweyd anwiredd. Nid trwy anog yr etholwyr i add aw eu pleidloiciau i ymgeisydd neillduol a'a rhoddi i ymgeisydd arall y mae dwyn y bobl i barchu y gwirionedd. Y mae yr ben ddiareb ynghylch hau y gwynt a medi y cor- wynt eto mewn grym. -+-

NODIADAU WYTHNOSOL GAN IDRIS.…

[No title]

[No title]

[No title]

iiciuyDiHon (ffgSietimol.…