Skip to main content
Hide Articles List

16 articles on this Page

DEONIAETH UCHAF LLANDAF.

LLANF AUt. IS. GAER.

EGLWYSFUDD PENBRYN.

.CYFLAFAN YN KERRY.

Family Notices

DEONIAETH GRONEATH (UPPER…

DEONIAETH (UCHAF) I,&NDAF-DOS.…

CRICCIETH.

Y CEYNWYE A CHYNHADLEDD LAMBETH.

Y DIRPRWYWYR EGLWYSIG.

LLOFRUDDIO LLAFURWR.

CYNGAWS MR. O'BRIEN, A.S.,…

Y TRENGHOLIAD AR JOHN MANDEVILLE.

Advertising

---------..-- ---! 11ELYNT…

NODJADAU SENEDDOL.

News
Cite
Share

yn fynych y clywyd y fath faldordd erioed yn Nhy y Cyffredin. Gwrandewch am funyd ar y Ffrancwr gwyllt hwn. Dywedodd fod y Mesur wedi ei fwriadu i wasanaethu plaid. Gan fod y fath deimlad angherddol yn Llundain yn erbyn y Nasiwnaliaid Gwyddelig, nid oedd yn syndod yn y byd iddo ef fod Mr. Parnell wedi nacau myned & r achos i lys cyfreithiol yn y Brifddinas, a phe buasai yn gwneyd hyny ni ftiasai ganddo ef (Mr. Labouchere) ddim parch iddo. Dywedodd fod Mr. Balfour wedi cyhoeddi cabldraeth ar hen wragedd yn yr Iwerddon, ac wedi rhedeg ymaith oddiar ffordd y rheithwyr. Er i'r darllenydd gael rbyw syniad am ddyfnder doethineb y digrifddyn hwn, digon yw dweyd iddo awgrymu fod United Ireland yn newyddiadur llawn mor bwysig &'x Times. Dywed un gohebydd, ac nid ymhell o'i Ie, mai clown ddylai Mr. Labouchere fod mewn travelling circus," ac nid aelod o Dy y Cyff- redin. Prif araith eisteddiad ddydd Masvrth oedd eiddo Mr. Chamberlain. Y prit beth ag oedd Wedi siglo ei ffydd yn Mr. Parnell oedd ei an- ^harodrwydd i wynebu ymchwiliad llawn i'r cy- httddiadau. Os oedd ganddo wrthwynebiad gonest i reithwyr Seisnig neu yegotaidd, paham ,nad elai o fiaen rheithwyr yn Nublin ? Nid oedd ganddo ef (Mr. Chamberlain) ddim ffydd' yn Qghymwysder pwyllgor o Dy y Cyffredin i wneyd ynachwiliad i gyhuddiadau o'r fath. Gwrthwyn- ebodd yn yr ymadroddion cryfaf y cyfyngiadau a ddymunai Mr. Parnell wneyd yn yr ymchwiliad a dadleuai os oedd yr aelodau Gwyddelig yn äWyddus i glirio eu hunain ei bod yn anhebgorol aiagenrheidiol fod i ymchwiliad gael ei wneyd i Weithrediadau y Land League. Yr hyn a ddylai y Ty ei ddymuno, a'r hyn a ddylai yr aelodau Gwyddelig fod yn falcli i'w dderbyn, oedd ym- chwiliad llawn, agored, a dilyffethair i'r holl am- gylchiadau. Yr oedd y mater yn awr wedi myned o ddwylaw y Llywodraetb, a dyledswydd y Ty oedd cvmeryd i fyny ac edrych ar fod i ymcliwil- iad trwyadl yn cael ei wneyd i'r cyhuddiadau "Iwyaf dychrynllyd a fa erioed yn crogi uwch benau dynion cyhoeddus. Well donet Chamber- lain, Setlodd hyn y pwnc ar unwaith, ac nid oedd yn bosibl mwyach dynu y Mesur yn ol. Wedi i Syr William Harcourt, Cyfreithiwr CYffredinol Ysgotland, ac amryw eraill, gymeryd fkffcck yn y ddadl, pasiodd y Mesur yr ail ddarllen- lad hob ranu y Ty. %dd y Mesur yn y Pwyllgor ddydd Llun, a _plaiOeu y cynygir llawer o welliantau iddo gan y a'r Gladstoniaid. MESUR Y CLASTIR. DYdd Mawrth, cydunodd Ty y Cyffredin a ^elliantau Ty yr Arglwyddi i Fesur y Tiroedd %lwysig (Glebe Lands Bill,) 14ESUR TEAFNIDIAETH RHEILFFYRDD A CHAMLESYDD. Pasiodd y Mesur pwysig hwn y trydydd dar. lleniad yn Nhy y Cyffredin ddydd Mercher, yn bloeddiadau o gymeradwyaeth. Y mae'r esur, ag eithrio Mesur y Llywodraeth Leol, yn Un o'r rhai pwysicaf a gynygiwyd i sylw y Parlia- ment y Senedd-dymor presenol, ac y mae yn debyg o brofi yn fantais arbenig i fasnach ac am. aethyddiaeth. 0 dan y Mesur hwn gosodir cludiad nwyddau a chynyrchion cartrefol ar yr un tir ag eiddo tramorwyr. Fel y mae'n bysbys i'n ^arllenwyr, y mae cwmniau rheilffyrdd yn codi *ai o dal am glado nwyddau tramor a nwydd- au, neu gynyrchion, Prydeinig. Nid oes dim yn Y byd a fyno y mater a. masnach rydd, masnach dêg, neu ddiffyndollaeth; nid yw ddim ond CWeatiwn o gyfiawnder noeth. Yr oedd y Mesur yn ngofal Syr Michael Hicks-Beach, a gall y bon- y eddwr gwir anrhyaeddus deimlo boddhad ei fod Wedi llwyddo i osod ar ddeddf-lyfrau y deyrnas o fesurau mwyaf gwerthfawr y Senedd-dymor. etbyniodd y llongyfarchiadau gwresocaf. Dyma braWf arall o'r hyn a ddichon Llywodraoth Geid- ^ad°i gyflawni, a bydded ei gelynion yn farnwyr. vyr y wlad pwy y w ei chymwynaswyr, ac os aiff y tlYWodraeth Undebol ymlaen fel byn gallant fOd mewn swydd am flynyddau lawer. Poedfely 1lledd pob gwir wludgarwr. MESUR DIWYGIAD CYFRAITH CABLDRAETH. Pasiodd y Mesur hwn drwy y pwyllor yn Nhy -krglwyddi ddydd Iau, a chyhoeddwyd ef i'r 'l. Gofynodd Ardalydd Waterford y rheawm a am na chymhwysid yr Act i'r Alban. Monkswell a atebodd ac a ddywed- .tQa* am cyfraith cabldraeth Ysgotland yn anol i r hyn ydyw yn Lloegr a'r Iwerddon. ^ed ate^a<* *'r Arglwydd Ganghellydd, dy- ^l°dd Arglwydd Monkswell y dygid gwelliant llefa*611 ar 8yflwyniad y Mesur yn gwneyd wyt mewn c/farfod cyhoeddus yn atebol am ei eiriau pan fyddo y newyddiadur a'i cyhoeddant yn rhydd oddi ivrth gyfrifoldeb. SENEDD.DYMOR YN YR HYDREF. Dydd Iau, hysbysodd Mr. W. H. Smith y Ty fod y Llywodraeth wedi d'od i'r penderfyniad fod eisteddiad Hydrefol yn anocheladwy. Yr oedd yn yrnddangos iddo ef yn anhebgorol angenrheidiol iddynt i ddarfod a'r mesurau oedd wedi pasio y pwyllgorau sefydlog cyn y gohiriad ac yr oedd yn gobeithio hefyd y ceid amser i ystyried y mesurau yn dwyn perthynas d'r amddififyniad Ymerodrol, tollau y Gyllidfa, casgliad degymau, a'r Gyllideb Indiaidd cyn tori 'i fyny. G ofynwyd lliaws o gwestiynau mewn perthynas 4 mesurau aelodau unigol. Dywedodd Mr. Stevenson y byddai yn well ganddo ef gael diwrnod yn yr Hydref i ystyried Mesur Cau y Tafamau ar y Sul. Dywedodd Mr. W. H. Smith ei fod vn eobeithio y byddent yn alluog i ohirio tua'r lleg o Awst, ac y gwnaent ail gytarfod yr wythnos gyntaf o Dachwedd. MESUR LLYWODEAETII LEOL. Gwnaed gwaith mawr gyda Mesur Llywodr- aeth Leol nos Weoer, gan fod y Llywodraeth yn awyddus i'w gael trwy y pwyllgor. Yr oedd Mr. Smith wedi hysbysu yn flaenorol ei benderfyniad, os byddai hyny yn angenrheidiol, i beidio cau am ddeuddeg o'r gloch yn ol y rheol. Am ychydig 0 funydau i un o'r gloch pasiodd y Mesur wedi ei ddiwygio drwy y Ty ynghanol bloeddiadau eyff- redinol o gymeradwyaeth. Llongyfarchodd Syr William Harcourt Mr. Eitehie, ar ran yr Wrthblaid, am ei allu mawr, ei amynedd, a'i tact (beth yw y Cymraeg ?) yn nygiad y Mesur mawr hwn drwy y Ty. Anfonwyd y Mesur yn ddioed i Dy yr Ar- glwyddi, lie y darllenwyd ef y waith gyntaf. Three cheers i Mr. Bitchie, a dyma fi yn tewi. Hwre hwre hwre