Skip to main content
Hide Articles List

12 articles on this Page

CEFNOGAETH A CHYLCHREDIAD…

News
Cite
Share

CEFNOGAETH A CHYLCHREDIAD Y LLAN." At Olygydd Y Llan a'r Dywysogaeth." Syr,—Y mae llawer ysgrifenwr doniol a champus Wedi traethu eu lien ar y pwno pwysig uchod, mewn Eglwysig, a chyfarfodydd eraill mwy ctibwyB, ar yr angenrheidrwydd o gael wythnosolyn ~ymreig yn werth ac yn deilwng. o'r Eglwys %ttireig; ond y mae yn rhaid cyfaddef mai ychydig, ewn cydmariaeth, sydd wedi talu sylw iddo, yr 1'n sydd yn feius iawn, ac yn gam a'r Eglwys y tnaent yn aelodau o honi. Yn ei apeliad nerthol ac ^serol, yn Y LLAN am yr wythnos ddiweddaf, at ^sgob TyDdewi, y mae "Atlas" yn dweyd gormod ?. ^itionedd am y rhai diymdrech a difater sydd yn ajiW swyddi pwyaig yn yr Eglwys, ac y mae eisiau ltyw "Atlas gyfodi i fyny yn Esgobaeth Llanelwy, pn wneyd apeliad difrifol at yr urddasolion Eg- lv?ysig i ddyfod allan, fel un gwr, i gynorthwyo y ^asg Eglwysig mewn arian, &c. Y mae yn ddigon nas gallwn ddisgwyl llawer o help oddiwrth o'n hesgobion, yn herwydd eu henaint, a'r s^aith mawr a pbwysig sydd ganddynt i wneyd o ?a1lx y fath amgylchiadau. Ond gallwn ddisgwyl ,elP aylweddol oddiwrth ganoniaid, deoniaid gwlad- P rheifehoriaid, a ficeriaid, trwy Gyraru benbaladr. e arem>eled yn fawr y boneddigion yma yn danfon J* tanyggrifiadau i'ch swyddfa chwi, Mr. Go! ac ygtifenu yn ami i'r LLAN, fel y mae urddasolion yr jT§lwys yn Lloegr yn gwneyd; a myned -ut y ^Wrion a'r cyfoethogion yn Nghymru i ofyn Rvm amhelP' yn arianol, ao hefyd i dderbynrhyw ij.1!11' o gopiau yn wythnoaol, fel y gall eu ww* a'u morwynion wybod rhywbeth am yr Eg- ys Gymreig, a chymeryd dyddordeb ynddi. mae Ha i ofni fod boneddigion a chyfoeth- 3fn J? gwlad yn gweled llawer iawn o ofieiriaid wiaf Yhoff" o'r wialen bysgota, tennis, &0." Y bysgota a'r tennis yw pobpeth gan lawer yn am kyny yn fiasiynol iawn. Y mae hyn tla^j01 yn ei le, ond both ddywedir pan f'or claf, y 7 difater^ a'r WaBg Eglwysig jn Gael eu swUuao, a myned at y tennis, neu y wialen bysgota ?" Pa ryfedd fod y Wasg Eglwysig yn cael ei hesgeuluso gan y mawrion, pan y mae llawer iawn o Lefiaid mor ddifater, ae yn gwneyd dim drosti Gwaith hawdd iawn yw beio y mawrion am fyned ar ol own hela, rhedegfeydd, balls, &c., a gwario eu harian arnynt, end beth sydd gan y Lefiad a'r Die Shondafydd i ddweyd wrthynt pan y mae yn esgeuluso eyflawni ei ddyledswyddau ei bun ? Cofiwch nad wyf yn cyfoirio at neb yn bersonol, ond cymeryd golwg ar gwrs cyfEredinol y byd yr wyf, a chreded y dosbarth yma a'i peidio, y ntae yn rhaid iddo ddiwygio ei hun cyn y gall argyhoeddi cymun- wyr, aelodau, a gwrandawyr yr Eglwys. I fod yn fyr, carwn weled pob offeiriad yn galw cyfarfod o'r cymunwyr a'r aelodau. can ddwvn vpwno yma eer- bron, ac apwyntio dosbarthwyr ac ysgrifenwyr i'r LLAN. Pwy ddylent fod ? Y clochyddion, y ward- eniaid, athrawon ac athrawesau yr Ysgolion Sul. Y mae yn rhaid i hfn gael ei wneyda. chyn gynted ag y gwelir y fath beirianwaith mewn gweithrediad, treblir cylchrediad ein newyddiadur, a bydd gan yr Eglwys un o'r wythnosoliongoreu yn Nghymru, ac y mae yn rhaid iddi ei gael cyn y gall sefyll ei thir yn ngwyneb y fath anwireddau cywilyddus a daenir am dani gan ei gelynion, y rhai sydd yn lliosog. Cyloh- rediad a llwyddiant Y LLAN sydd genym mewn golwg ac nid un budd i ni ein hunain, a hyny. a wyr Mr. Gol. yn dda. Yr wyf yn taer ddymuno ar yr urddasolion Eglwysig, ynghyd âg eraill, i ddeffroi fel un gwr, gan wneyd eu goreu yn arianol, ysgrifenu iddo, a gwneyd eu goreu i'w ddosbarthu, oblegid yr wyf yn adwaen llawer o Eglwyswyr yma a thraw yn darllen yn gyson newyddiaduron Radicalàidd a byth yn darllen nac yn gwybod dim am Y LLAN, heb ddweyd dim am ei brynu. Dywedaf eto, fel y dy- wedais o't blaen, nad yw cenhadaethau yn ddigon, ond y mae yn rhaid i'r Wasg Eglwysig fod yn nerthol a dylanwadol cyn y bydd yn llwyddianua.— Yr eiddooh, &c., CUIRO 0 VYABD COCH CYFAN.

ESTIMANER.

CYLCHREDIAD " Y LLAN."—GAIR…

YMWELIAD " HEN DOMnS" A PHLWYF…

DYFFRYN TAWE,

AT Y BEIEDD.

PRYDDEST AR " Y CYNHAUAF."

oiolofu b Cgtoiatn.

BEDDARGRAFF.

( Cyfieithiad.)

CLADDU Y BARDD 0 GARIAD.

(Cyfieithiad.)