Skip to main content
Hide Articles List

11 articles on this Page

CYtCHREDIAD Y " LLAN A'R DYWYSOGAETH."

News
Cite
Share

CYtCHREDIAD Y LLAN A'R DYWYS- OGAETH." At Olygydd Y Llan a'r Dywysogaeth." Gan fod ychydig o Eglwyswyr fiyddlawn "Qafan wedi bod mor garedig a rhoddi eu cynorth- gwresog i'r LLAN unwaith yn ychwaneg, yr ydwyf ySo ?1Dal° y tro yma ryw byfrydwch angerddol wrth Jlsld -u y°hydig i golofnau ein liunig bapyr Hwa diameu genyf y byddweh chwi, Mr. Gol., ■tyiw par?dig a rhoddi ychydig ofod o'ch papyr clod- yn awr ac yn y man, Y mao yn anhawdd tua u annhrugarog y mae Eglwyswyr ein gwlad tieffi p Y LLAN. Pe cawsai Y LLAN yr un gefnog- k^^Eglwyswyr ag y mae yr organ dymchwel- .° pdinbych yn ei gael gan Yiasieillduwyr, ni ca,el ,.ei&iau i un dyn gyfodi ei fys i fyny i geisio Itall Ygia trwyadl yn hyn o beth. Yr ydwyf .v hollol gredu fod pob Yqaneillduwr trwy holl y Faner mewn perffaith gariad, lle^ v ddirwgnach. Eu hoff bleser ydyw dar- PaPyr unochrog hwn-y maent yn hollol 08 pan yn mwynhau eu hunain ar 5 fcelwydd a'r rhagrith sydd yn llanw tudalenau y Faner. A ydyw yr Eglwyswyr mor ffyddlon ? 0 na cewch deithio llawer iawn o filldiroedd cyn y deuweh 0 hyd i gopi o'r LLAN. 0, Eglwyswyr angharedig Cymru, paham yr ydych mor ddifater ynghyloh cyhoeddiadau yr Eglwys ? A oes dim chwant arnoch dderbyn newyddiaduron yr Eglwys pan weloch eich brodyr Ymneillduol yn derbyn eu newyddirduron hwy? Gan eu bod hwy yn gallu rhoi ceiniog am newydd- iadur sydd yn cynwys Peth o wir a llawer 0 gelwydd yr wyf yn sior y gallwch chwi roi ceiniog am newyddiadur sydd yn cynwys gwirionedd per- ffaitb. Pob un nid yw yn derbyn cyhoeddiadau misol ac wythnosol yr Eglwys nid ydyw yn deilwng o'r enw Eglwyswr. Nid Eglwyswr yw efe ychwaith. Ond gobeithio 0 hyn allan y bydd i bob offeiriad a lleygwr yn Nghymru roddi ei ysgwyddau wrth yr olwyn i geisio hyrwyddo cylchrediad Y LLAN, a rhoddi pob cynorthwy ag sydd yn bosibl. Yr wyf yn oymeradwyo gweithredoedd ardderchog "Gwarffrwd" ae eraill mewn cysylltiad a'r LLAN, ac yn ddiolchgar o'm calon iddynt am alw sylw y cyhoedd at yr esgeulusdod ofnadwy hwn. Yr wyf o'r un farn a. Craig yr Hesg ac Atlas yn Y LLAN am yr wythnos ddiweddaf. Y mae Craig yr Hesg yn dweyd yn ddigon eglur mai nid Llanafan a Gwnws ydynt yr unig blwyfydd sydd yn euog o'r ymddygiad angharedig hwn tuag at Y LLAN. Eithaf gwir. Y mae plwyfydd cylchynol Llanafan yn euog o'r un trosedd, yn ol pob many lion yr wyf fi wedi gael, a charwn weled Gwarffrwd ar frys yn anelu ei fwa atynfc. A chyn y bydd iddo gydsynio a ohais Craig yr Hesg i dalu ymweliad a thrigo- lion sir Forganwg, mae yn rhaid iddo orphenary plwyfydd cylehynol yma. Ond gobeithio na fydd Craig yr Hesg yn edryoh yn ddig arnaf am ei gadw ef yma nes y bydd' iddo orphan ei ddyled- swyddau. Caiff ddyfod yn bur fuan, Craig," fy machgen prydferth i. Bydd galonog nes y daw. Yr wyf am hysbysu Craig yr Hesg mai nid yn nyff- ryn brydferth Trawsgoed y mae Gwarffrwd" yn preswylio ar hyn o bryd, ond un o gewri y lie ydyw, ac nid oes arnom gywilydd ei arddel. Mae yn agos- a6h atat, fy hen gyfaill Craig," nao ydwyt yn feddwl. Bydd yn wyliadwrus. Cyn terfynu y llith hwn, yr wyf am ddweyd ychydig eiriau yn ychwaneg. Y mae ychydiggopiau o'r LLAN yn dyfod yma yn awr, ond, atolwg, pa le mae y dyn a glywodd "Gwarffrwd yn darllen y llithiau mor ardderchog yn.Llanafan pan y talodd ymweliad a ni ddiweddaf ? A ydyw efe yn derbyn naill ai'r LLAN, neu'r Gwalia, neu ynte'r Cyfaill Eglwysig ? Clywais ei fod yn cael y Gwalia ychydig amser yn ol gan un o'r Eg- lwyswyr yma, pan y byddai wedi oael ei daflu o'r neilldu. Mae'n well cael banthyg papyr am ddim na thalu ceiniog am dano, onid yw ? Dyma'r dyn oedd "Gwarffrwd" yn meddwl y buasai mor garedig a dosbarthu'r LLAN. Serchus goflon at Gwar- ffrwd," "Hen Domos," Craig yr Hesg," ac "Atlas."—Yr eiddoch, &c., GLAN YSTWYTH.

"RHAIB PARSON PLWYF YN LLEYN."

Y PARCH. W. GLANFFRWD THOMAS.

LLANRHYSTYD.

PSALLWYR.

BEIBL DR. MORGAN.

CYNHADLEDD ESGOBAETH LLANELWY.

BOYCOTTIAETII RADICALAIDD.

YMWELlAD " HEN I)OAIOS A DYFFRYN…

MARWOLAETH YR HENADUR DAVID…

" GLANFFRWD " A'I GYHUDDWYE.