Hide Articles List

6 articles on this Page

flGION 0'£ WASG GYMREIG.:

AT Y BEIRDD.

Y FONWENT.

News
Cite
Share

Y FONWENT. Pe ba'i genyf dafod angel, A'r Ileferydd pena'i ryw, Byth ni allwn iawn ddeagrifio Rhyfeddodau "Erw Daw!" (i Ty' hir gartref" ay'n y fonwent, Gwely pridd holl denla dyn, "Ty o glai" gynheswyd i ni Gan yr lean mawr ei hun! Meini dradfawr sy'n addnrno Gwyneb br&s y fonwent fad C6f am hwn, a chdf am arall, Wnaeth ei ran ar lwyfan byd. Meddwyn yma. llofrudd acw— Pob cymeriad yma'n nghyd, Tlawd, cyfoethog, had brenninol— Dan y tywarch oer i gyd I Nid yw'r treiaiwr yma'n treisio, Llaw y lleidr sydd heb nerth Nid yw'r cybydd byth yn cyfrif Aur sydd yma yn ddiwerth! Nid yw'r cantwr byth yn cann, Nid yw'r dnwiol ar ei lin Ni phregetha y pregethwr— Tawel orwedd masnt bob nn i Tir aaghofio, tir i gaddio Gwyneb anwyl liawn 0 swyn Tir ystyried, tir i wylo Colled llawer cyfaill mwyn! Rhai fn'n gorphwys ar welyau Drndion, yno sy'n y pridd, Dan y gwellt, a'r pridd, a'r graian- Nid yw arian 0 un blldd Gwena'r blodan oil yn swynol, Cana'r adar swynol gerdd, Perarogla'r gwall dymunol, Gwisg y fonwent fantell werdd; Awel deneu sydd yn siio Rhwng y prenau o bob rhyw, Nes mae'r fonwent yn adfywio, Ac yn rhoddi mawl i Ddnw Pwy all droedio'n ysgafn galon ? Pwy all chwerthin yma'n hy' ? Pan ystyria yn ddifrifol Y bydd yma iddo dy I Tadau hoff a mamaji tyner, Byddar ydynt yma'i gyd; Ni wrandawant gwyn anwyliaid, Fuont gynt yn eiglo'a cryd! Feddau'r byd, mae eich tryaorau Oil mewn cyfrif gan fy Nuw A chyfeillion gvnorthwyant Gadw cof ar dir y byw Cadair wag sydd yma'n cofio, Un fu'n caun odlau lion, A dystawrwydd wrth lefarn Trwy y cof archolla'r fron! Fonwent, gwrando, daw yr amBer Pan y gofyn angel Duw Bawb a yiaddiriedwyd iti- Bloeddir ndgorn, pawb a glyw I Beth pryd hyny fydd dy orchwyl ? Pwy a leinw'th feddan i gyd ? Pan y bydd yr holl denantiaid Wrth ei air yn gado'r byd ? Ni bydd wedi'n farw mwyach, Ni bydd son am feddau'r byd I Ond y bedd mewn gardd a gafwyd, Cofia'r saint am hwn i gyd Bydd yr engyl yn rhyfeddn, Saint yn canu'n lion ei glod; Joseph hefyd nid anghofir Gan y plant fn dan y Fonwent! fonwent t cyn yr elwyf Gan lif amser i dy gôl, Nerth ofynaf gan yr Arglwydd Byth i ddilyn ar ei ol Yna'n nghyflym gerbyd amser Dygir fi yn Hon i'm ty, Ac wrth ddisgyn bydd fy hyder Ar gael esgyn i'r nef fry. Aberdar. J. D.

DEIGRYN

EIRIOLAETH CRIST.

" GLANFFRWD " A'I GYHUDDWYE.