Hide Articles List

3 articles on this Page

YR YSGOL SUL EGLWYSIG.

News
Cite
Share

YR YSGOL SUL EGLWYSIG. [GAN PEKTWYN.J Y mae pawb yn barod i ganmol yr Ysgol Sul fel BefYdliad daionus a defnyddiol, ao fel cyfleusdra Ihagorol i feithrin yr ieuainc and, atolwg, a ydym ni fel Eglwyswyr yn gwneuthur y goreu o'r cyfleus- tre. hwn ? Nid fy ngofyniad ydyw pa un a ydym yn JbOddi cefnogaeth ddyladwy i'r Ysgol Sul ai peidio. Credaf yn ddiysgog nad ydyw Eglwyswyr yn ol i 6taill yn hyn o beth. Ond yn hytrach dymumvn ofYn i'm eyd-Eglwyswyr hynaws ao ystyriol, ai ni fedrem wneuthur yr Ysgol Sul yn fwy gwasanaeth- gar i'r Eglwys nag ydyw ? Er rhoddi ystyriaeth triodol i'r gofyniad hwn, byddai yn werth i ni gofio ^ai hen syniad Eglwysig wedi ei ddadblygu ydyw Yr Ysgol Sul, ac nad ydym yn ddyledus o gwbl i Innemduaeth am y drychfeddwl gwreiddiol, Gwn °'1 goreu yr bàna. yr Ymneillduwyr mai pla-nhigyn Yrar-eiliduol ydyw yr Ysgol Sul; ac y maent yn Pathaug gipio yr hall glod a dardda oddiwrth y fath 80fydliad llwyddianus iddynt eu hunain. "But foots are stubborn things." Yr oedd y syniad S^eiddiol ar gael a chadw yn y Llyfr Gweddi cyn Beitf yr un o bleidiau Ymneillduol Cymru. Dar. ker y rhuddellau (rubrics) ar ol y Catecism yn y tlYh: Gweddi Gyfiredin, a gwelir ar unwaith nad Ydwyf yn gwneuthur honiad disail. Rbedant fel hyll Bydded i gurad pob plwyf yn adiesgeulua I Suliau a'r Gwyliau, ar ol yr ail lith o'r Gospsr, aysgu aE osteg yn yr Eglwys, a holi cynifer o blant 61 blwyf ag a ddanfoner ato, megi3 y tybio efe fod Sytnhesur, yn rhyw gyfran o'r Catecisrn hwn. A ySded i bob tad, a mam, a phob perchen tylwyth, 'i'w plant, i'w gwasanaeth-ddynion, ac i'w pren- laiaid (y rbai ni ddysgasant eu Catecism) ddyfod i'r %Wyn at yr amser goaodedig, a gwrando yn ufudd, ? bod wrth lywodraeth y carad, hyd oni ddarffo dYnt ddysgu pob peth ar y sydd yma wedi ei osod 1 W ddYsgU ganddynt." CanlYddit y Catecism yn ei fiarf wreiddiol, 4>g oyfarwyddiads.u uchod yn Llyfr Gweddi 49. yn y 5Qain Canon o Ganonau Eglwysig *ho&dir gorchymyn caeth i'r oSeiriaid, ar y a, 0 6agymundod, i arholi ac addysgu yr ieuainc E ,ailQy8gedig yn eu plwyf yn athrawiaefchau yr g bob Sul, am haner awr neu ragor o flaen y \V Ydna"'1101 Weddi. Yn wir, gan belled yn ol a'r Ntlfed ga.nrif, yr ydym yn cael Egbert, Archesgob ereftog, yn rhoddi gorchymyn cyffelyb i'w offeir- ,1 » ac, wedi hyny, yn y ddegfed ganrif, defnyddia elfric, Arohesgob Caergaint, bron yr un geiriau. C 11 amaer Harri VIII. cawn fod Primers a Llyfrau "orl1, yn cynwys y Credo, Gweddi'r Arglwydd, a'r yn cae* eu g^asgaru ymblith y w/°D' a'E 0^e,'r*aid yn eu hegluro ac yn atholi y g ynddynt ar y Sul. 1: lchon y dywed rhywun fod y dull hwn o addysgu r ^ahanol i ddull yr Ysgol Sul yn y dyddiau ,enOl; ond boed i ni gofio fod yr oes hefyd yn i 'lanoi iav?n. Yn y dyddiau hyny nid oedd yn 1^°IladWy j EOd.di Beibl yn nwylaw yr holl j^sSyblion, a chael gwyr lleyg i'w dysgu. Yr oedd W6l^au yn on(i un y^hob plwyf, a yn rbwym wrth gadwyn—a'r Ueygwyr gan anwybodus yn atkrawiaethau'r °^e'r'a^ yn unig a feddent ycbydig L o hono, a hwy, o ganlyniad, oedd yr unig Qlana.\1 cymwys i addysgu'r werin. Ond y mae Hjjjj y byd hwn yn myned heibio, ac y mae y dull o r ieuanc a'r annysgedig hefyd wedi newid Oj ltfawr. Y mae y Beiblau beddyw yn rhad ac Syjj, Q °yraedd pawb, a llawer o'r gwyr lleyg mor IV/8 i gyfranu addysg Feiblaidd a'r offeiriaid. ej yn rbwydd fod yr Ysgol Sul yn wahanol I y 01 threfniad i'r hen ddull o gateceiaio, ond y mae §atee yc un- Yr hen syniad Eglwysig gynt o d SIO sydd wrth wiaidd yr Ysgol Sul. Ac onid kZ Y" ddyledswydd arnom, can belled ag y mae Rylehida,u gwahanol yr oes yn caniatau, i lynu tlYfr Qdlawn Wtth yr hen syniad gwreiddiol yn y lQ^vvtT0^Ge^ dys§u'r *euano yn y ^y^^ a ^8g0j^ UQwaith i'r saint." Dylem ddefnyddio yr I%Oth I c.Yfleustra rhagorol i ddysgu athraw- S( V8g i?glwys«g. a thrwyhyny gyflenwi diSygion %i810aByrddo1- Ao yma cyfyd y cwestiwn a ^eutj.yJ1 barcd, a ydym fel Eglwyswyi yn I tQ1- ^Qreu olr cyfleustra hwn ? Y mae e\'f aith yn fy ngorfodi i gredu nad ydym, ond i tel;lit riadau anaml. Pa fath addysg a gyf- I !?^g vTa 1bwer Ysgol SuI Eglwyeig ? Ai nid ytT^1-03, anrabenodol, a gwrth-Eglwysig a *lyV?ir ami^ am^ raev?n dosbarth. Ai ni a^raw' un a* yn fwriadol neu mewn v^ltig condemnio mewn modd taiog a Qrawiaethau yr Eglwya y perthyn iddi ? A pha ryfedd, ynte, fod llawer o aelodau. yr Ysgol Sul Eglwysig yn codi i fyny heb ddeall natur ac I amcan yr Eglwys, heb ganfod gogoniaiit ac addas- rwydd ei gwasanaeth, ac heb weled dim gwahan- iaeth rhyngddi a'r enwadau Ymneillduol ? Y mae y cyfrifoldeb, i raddau pell, yn gorwedd wrth ddrws yr oSeiriaid. Nis gallantymryddhau o afaelion tynion y rhuddell a'r canon a grybwyllwyd uchod. A phe bai pob offeiriad, hyd ag y mae ynddo, yn cy- meryd dyddordeb personol yn yr Ysgol Sul, ac yn ymdrechu cael Eglwyswyr trwyadl ao egwyddorol i gyflawni swydd thraw, credu yr wyf y byddai yr Ysgol Sul o gan' waith mwy'gwasanaeth i'r Eglwys nag ydyw yn bresenol. Yr offeiriad y mie yr Eglwys yn ddal yn gyfrifol, yn awr fel cynt, am addysg grefyddol pobi ei ofal; a'i fantais ef ydyw fod cyf. leusderau ychwanegol addysg yr oes hon wedi cynyrchu cynorthwywyr lliosog iddo yn ei waith. Nid oes raid iddo wneuthur yr oil ei hun, fel yn yr amser pryd yr ysgrifenwyd y rubric y cyfeiriais ato yn flaenorol, y mae yt athrawon yn offerynau parod iddo wrth law. Ac er sicrhan addysg grefyddol, gydnaws ag ysbryd yr Eglwys, ai nid doeth fyddai i bob offeiriad gyfar. fod ei athrawon unwaith bob wythnos i'w cynorth- wyo i barotoi y wers ar gyfer y Sul canlynol ? Ai nid manteisiol hefyd fyddai trefnu yr addysg yn gydredola gwabanol dymhorau y flwyddyn Eglwysig, a thrwy bynv iawn-ranu Gair Duw, a rhoddi i'r disgyblion, yn ddiarwybod iddynt eu hunain, ryw syniad am gyfanrwydd y ffydd ? Os derbyniol hyn o lith, bydd genyf air pellach i'w ddywedyd, pan gaf hamdden, am lawer o bethau craill perthynol i'r Ysgol Sul: ei harolygwr, ei horganisation, a'r gwahanol ddulliau o wobrwyo r plant. Credu yr wyf o'm calon fod y path olaf hwn yn gofyn gwyliadwriaeth fanwl, rhag iddo wneuthur yr Ysgol Sul yn fwy o felldith nag o fendit h ilr Eglwys. Dylem edrych pa fath effaith a g&nt ar gymeriad moesol y plant, rhag ofn wrth geisio gwcbrwyo diwydrwydd a ffyddlondeb, y bydd i ni gael allan yn rhy ddiweddar, mai iaeithrin selfish- ness, a cb£u eychod am dSl am bob gwasanacin gyda'r Eglwys yr oeddym.

'Ci"'"P'I!IIIIi f1eWl1l1tlÍOn…

[No title]