Skip to main content
Hide Articles List

10 articles on this Page

Family Notices

Family Notices
Cite
Share

6cnctitgnctljau, ^riotin0au, a ÆarínolartfJau. 'r-r"r'>J' GENEDIGAETHAU. Jones.—Mai 3ydd, priod Mr. Samuel Jones, iron- monger, Corwen, ar ferch. Ellis.—Ebrill 21ain, priod Mr. Davies, Ffridd, Llan- degai, ar fab. Francis—Ebrill 30ain, priod Mr. T. Francis, Parade, Caerfyrddin, ar fab (maiwanedig). Griffiths. -]El br,.11 23ain, priod Mr. Benjamin Griffiths, Pantycrugiau, ger Caerfyrddin, ar fab. Jones.-Mai 4ydd, priod Mr. William E. Jones, Lletty Fadog, Talysarn, ar fab. Jervis.-Ebrill 16eg, yn Commercial Inn, Penisa'r- waen, Llanddeiniolen, priod Mr. Thomas Jervis, ar fab. Roberts.—Ebrill 29ain, yn 1, Gonnock Street, Lemwl priod Mr. W. R. Roberts, ar fab. Williams.—Ebrill 26ain, yn 78, Newby Street. Lernrol priod Mr. T. H. Williams, ar fab. MARWOLAETHAU. Davies.—Ebrill 27ain, yn 44 jmlwydd oed, Mr. Thomas Davies, Nantswrn, Tregeiriog. Davies.—Ebrill 28ain, yn Rhos, Gwyddelwern, Mr David Davies (gynt o Trewyn Fawr. Corwen) Jones.-Mai 2fed, yn 26 mlwydd oed, Edward, auwyl fab John ac Ellen Jones, Efailymensydd, Llandrillo. 54 wydd oed, yn ei breswyl- fod, Mr. Owen Thomas, Uywodraethwr Carchar ei Mawrhydi, Caerfyrddin.

LLITH O'R BWIHYN GWLEDJG.

NODJADAU SENEDDOL. .

CAU Y TAFARNAU YN YR IWERDDON.

CAU MASNACHDAI AR Y SUL.

LLEIHAU ORIAU GWEITHIO MEWN…

LLOFRUDDIAETHAU YN YR IWERDDON.

ANRHYDEDDU TYWYSOG A THYWYSOGES…

MARWOLAETH FICER MYDRIM.

YR ANGHYDFOD YN GOWERTON,…