Skip to main content
Hide Articles List

11 articles on this Page

ABERAFON.

RHUTHYN.

RHYL.

News
Cite
Share

RHYL. j ^MDFCRRHAS T GWYB IEUAINC.—Nos Lun, cynhal- yd oyfarfod cyffredinol o'r aelodau, pryd yr oedd haner cant o bersonau yn bresenol, i gau i fyny yoior presenol y gymdeithas uchod hyd ddechreu y&i nesa^ Sefydlwyd hi trwy offerynoliaeth ac bte ^>ar°l1" T. Prichard, Person Llanelidan yn j>arse^0^. y pryd hyny yn gurad Rhyl. Llywyddai y W. Evana Foote, gweinidog y Bedyddwyr, yddf.n i Canon Saddler yn Honiton, am flyn- Per]jU J^wer, ar y cyfarfod, yn absenoldeb^ Mr. S. gafwv^i ^ywydd y gymdeithas. Wjdi y te a ^oh6R n lwyd ^iolchgarwch gwresog i Mri. J. W. i°Q °r<3°n House, a C. W. Berrie, ysgrifenydd- anaetv,1 • ^oa- Williams, trysorydd, am eu gwaa- J, _werthfawr yn ystod y flwyddyn. Talodd Mr. lir°Sea ^ar°gae^b uch«l i Mr. Perks, a dywed- ^yled n ?1erri0,f°d y tymor wedi ei gychwyfi gyda Lew; 'Ton<* e' yn terfynu wedi talu pob bill. ar°8 vr> J.orJes> reporter, fel yr unig un oedd yn sf o r 4 neu 5 a gydweithredai & Mr Prichard yn y cyfarfod cyntaf a gynhaliwyd i ystyr ied y dymunoldeb o sefydlu cymdeithas o'r fath, a ddiolchodd yn wresog i'r pwyllgoc am eu trefniadau yn ystod y flwyddyn tra y darfu i Mr. Edwin Price roi uohel ganmoliaeth i Mr. Foote am ei gynorthwy o gwastadol. Yn y cyfarfod ychwanegwyd llawer at bleser y gwyddfodolion trwy i Mr. Wm. Evans, di- weddar arweinydd côr St. loan; Miss Esther Bell, un o athrawesau Ysgol yr Eglwys yn Vale Road, a Mrs. Knightly, ganu yn swynol. Terfynwyd yn deyrngar trwy ganu yr Anthem Genedlaethol, gan ddisgwyl cael cydymgynull eto pan ddaw'r amser eyfaddas.-Un o'r Aclodau.

MAENTWROG.

TALSARNAU.

Advertising

PENYGARNDDU.

DOWLAIS.

MANORDEIFI (UPPER SCHOOL.)

iJflarctmaticictiti.

HENDY GWYN AR DAF.