Skip to main content
Hide Articles List

13 articles on this Page

Y PA 6 A'R " PLAN." .

News
Cite
Share

Y PA 6 A'R PLAN." [GAN EIN GOHEBYDD GWLEIDYDDOL.] Ni chlywodd neb a adwaenant yr ysgrifenydd eriood mo hono yn canmol y Pab, ond gwir yr hen ddiareb Seisnig, "Circumstances alter cases ae, yn sicr, y mae yn teimlo awydd ar ei galon y munyd yma i fyned i Rufain bob cam, Ilid i gusanu bodiau, ond i guro cefn yr hen Dad. GlVeithred dda a chanmoladwy o'i eiddo ydoedd condemnio "Cynllun y Ehyfelawd," a dylasai fOd wedi gwneyd hyny er's talm. Pa bethau bynag ydynt ddiffygion a ffaeleddau—ac y maent yn Ilong-Leo XIII., y mae yn meMu synwyr cyfiredin cryf ac ymsyniad dwfn o onaskwydd a cbYfiawnder, ac yn hyn yn dra gwabanol ragflaenydd, Pio Nono. Ar awdur- °dau gwladol, ar dywysogaethau ac ym- erodraethau Ewrop a'r byd cyfangrwn yr oedd gwrdd Deirw Pius y Nawfed yn ymosod, ond yn erbyn trais, a gormes, ac anonestrwydd, ac anghyflawnder, a chnafeidd-dra, a chreulondeb Y mae y Tarw" corniog a bygythiol sydd Hewydd ei yru o'r Vatican i'r Ynys Werdd yn gyfeiriedig. Well done, Leo XIII.! "More pOW-or to him," a defnyddio iaith y Gwyddel; ie, tnawr dda iddo, medd pob dyn sydd a gwreich- ionen o ddynoliaeth yn ei galon Nid oes dim a Wnelom a'r cymhellion a gynhyrfodd y weithred deilwng hon o eiddo ei Sancteiddrwydd," ac nid teg priodoli gau ddibenion. Awgryma rhai fod y Pab fel y llwynog yn y ddameg, yr hwn oedd yn gwylio gorneat farwol rhwng Hew a diwalgi. Gofynwyd i'r cadnaw cyfrwys plaid pa un o "tthnltr yn gymeryd. O," ebe yntau, oedd 11 ^ach, a dywedaf wrthych." Yr fei v y i,wyQog am wybod yn gyQtaf Pwya gurai. y §a"ai gymeryd plaid y gorchfygwr. Awgrym- f rU ? yntp awyddus i wybod pwy a y ai drechaf—y Crimes Act, ynte y Plan of mPaign," ac yna condemnio y gorchfygiedig. Ond rhaid i ni gymeryd y document fel y mae Per ein bron. Mae cynulleidfa y Chwilys wedi condemnio y Plan of Campaign a boycottiaeth trosedd ar ryddfrydigrwydd {charity) a c yfiawnder Cristionogol," ac y mae Pen yr Eg- IWya Rufeinig wedi cadarnhau y dyfarniad. Mae y Tarw "Rhufeinig iawn wedi taraw y ^asiwnaliaid & dychryn, ac y maent yn ceisio PJiodoli y gorchymyn Pabaicld i ddylanwad, brad. Wriaethan, a chamddarluniadau gwyfrdynwyr ^ire-cullers) a thirfeddianwyr Seisnig. Ac y n.tae'r rhai gwylltaf o honyntyn myned cyn belled j* chyhuddo y Llywodraeth o fod mewn cynerair f Vatican. Y fath faldordd gwag Nid oedd aim mwy a wnelai Ardalydd Salisbury a'r ym- fafodaeth na'r dyn yn y lleuad. Nid oes un fladl nad i Monsignor Persico, yr hwn a fu yn 6ithio drwy yr Iwerddon yn nghwmni urddasol. tOn 1r Eglwys Babaidd a Phabyddion Lloegr, y gellir priodoli gwaharddiad y Plan." Beth a wnant yn awr ? 'Does un amheuaeth a fydd i gorff mawr Pabyddion yr Iwerddon 11fuddhau i orchymvn yr ".Holy Father," a thori all .C^By^a<* ^'r Plan-" Y'mgysura y Nasiwn- jjla,l(i yn y ffaith nad oes un cyfeiriad arbenig yn y Pab at y National League. Ond beth y League heb y Plan ?" Cor ft heb fywyd, Yr heb arfau, a gweitbwyr heb offer (tools). Q &e boycottiaeth, neu "exclusive dealing Mr. stone, wedi cael blotv dychrynllyd, ac y Plan dar. felldithyr Eglwys Babaidd. n*v» 6 ^y °anodd Carnalaw" wedi darllen ^5"'Papa! Bull Yn y Werddon fe hyrddia-y Tatw" p tae^wyllfc bob cnafaidd-dra ob gwr o Brydeiniwr da n u°bel lawenycha. Cornio wna ymhob cornel-o'r Ynys P.r ^Ve,inwyr gwrthryfel: A chwyrn a'i gyrn, heb gel, lladda yr hyll Wyddsl! • Poed felly y bo.

ADGOFION CYFF-REDFNOL.

YR EGLWYS YN NGHAERNARFON.

PENODIADAU YN ESGOBAETH TY…

IECHYD YMERAWDWB GERMANI.

MR. H. M. STANLEY.

COLEG OAERPYDD.

Y LLOSG-FYNYDD ETNA.

LUTE (7BBW1HIN GWLEDIG.

AFIECHYD Y PAECH. C. H. DAVIES.

IBRYNMA WR.

MAIIWOLAETH LLYWODEAETHWR…

.TRIDIAU Y GWEDDIAU