Hide Articles List

3 articles on this Page

Advertising

Advertising
Cite
Share

CjjljofMmilnu, &t. RHESTR 0 LYFRAU A THRAETHODAU CYMRAEG AR WERTH GAN GYMDEITHAS TRAETHODAU ESGOBAETH BANGOR, I'W CAEL GAN MRI. NIXON AND JARVIS, BANK PLACE, BANGOR, rr rhai y dylid anfon pob archebion ac arian. Adenedigaeth yn y Bedydd. 4c. Ail Gatecism. c. Amddiffynydd yr Eglwys, 1874 a 1875. Anerchiadau allan o'r Brutusiana." ie. Arweinydd i'r Anllythyrenog. 2c. Arweinydd i Eglwj s y Plwyf. 4c. Baptismal Cards. 6s. y cant. Bugeil-lyfr Eglwysig (yn y wasg). Byr Weddiau Beunyddiol. l|c. Cartref yr Hen Wr. 3c. Confirmation Prayer, on Cards, 3s. y cant. Cydymaith yr Athraw, Rhan I. a II. 3c. yr un. Gan y Parch. Daniel Edwards. Cyfaill i'r Claf. 1c. Cyfarwyddyd i ganlyn Gwasanaeth Eglwys Loegr. ic. Cymdeithas Milwyr y Groes. 1c. Cymun Bendigaid, Ridley. 3c. Cymru dan felldith Babel (H. T. Edwards). 4c Dadl fer ar Fedydd Babanod. Ic. Diolch am y Cynhauaf. ic. Dydd Cyntaf o'r Garawys (H. T. Edwards). 2e. Eglwys Crist (Daniel Jones). Enbydrwydd pechod. tc. Esboniad ar Erthygl XI. lte. Esboniad ar Erthygl XXVII. 2c. Esboniad ar Erthygl XXVIII. lie. Ffordd Gul, Llawlyfr cyflawn o ddefosiwn i'r ieuanc. 6c., ac 8c. gilt. Ffydd achubol. Is. 6e. y cant. Ffurf Derbyniad Darllenwyr Lleygol. Ie. Blwyddyn Eglwysig (Nicander). Is. 6c. Gweddi a Mawl yn Ysgolion Sul yr Eglwys. lc. Gweddiau Teuluaidd. Cloth, 9c. Gwersi Hawdd, Rhan I. a II. 3e. yr un. Hanes y Groes a Thon i'w chanlyn. 9c. y dwsin. Holiadur Eglwysig (G. Roberts). Ie. Holwyddoreg Gristionogol (Sadler). Cloth, Is. Eto eto Rhan II., 4c. Rhan IV., 3c. Hyfforddwr a'r Gan Eglwysig, Rhan I. Caniadau a'r Psallwyr. 3s. 6c. Llwybr Edifeirwch. Is. 6c. y cant. Llyfr Gweddi i Dy Gweddi. lc. Llythyrau C. Cadfan. lc. Morgan (Esgob William), Byr hanes. Ie. Pardwn. Is. 6c. y cant. Pedwar Nod y Wir Eglwys. 3c. Pregeth y Parch. P. C. Ellis. ic. Pregeth y Parch. J. Wesley. 3c. Rhestr o Wersi ar gyfer y Suliau a'r Prif Wyliau yn y Flwyddyn Eglwysig. 4s. 6c. y cant. Rhybudd yn erbyn Anniweirdeb. Ie. Rhybudd yn erbyn Celwydd a Thwyll. ie. Trueni Pechod. ie. Tystiolaethau Ymneillduwyr a Threfnyddiort o blaid Eglwys Loegr. 2e. Udganwr bychan Cassassin. 2c. Welsh Clergyman's VadeMecum (H. Rees). 2s. 6c. Wythnos y Genhadaeth. 3s. y cant. Y Ddwy Fil. Ie. Y Grefydd Barliamentaidd. lc. Y Llawlyfr (Heygata). 6c. Y Weinidogaeth. 4c. Yrlnffirmari. lc. Yr Olyniaeth Apostolaidd. ic. LYFRAU, &c., PERSONAU UNIGOL A WERTHIR DYWY Y GYMDEITHAS. Allor yr Aelwyd (Deon Edwards). 6c., lliain, 9c. Apostolion y Dadgysylltiad (Parch. E. Williams). 2e. Caniadau ac Emynau yr Eglwys (Thos. Jones). 2c. yr un, neu Is. 6c. y dwsin. Church Endowments (D. R. Thomas). lc. ,Conffirmasiwn (D. R. Thomas). 3c. Dadgysylltiad (Thos. Edwasds). lc. Ffyrdd yn Nghrist (D. R. Thomas). 4c. Hen Eglwys ein Tadau (D. R. Thomas). 4c. Letters to a Dissenting Minister (P. C. Ellis). 9c. Olyniaeth Apostolaidd (Deon Lewis). 2s. 6c. Pethau fy Nhad (D. R. Thomas). ie. Pregethau y Parch. G. Edwards. 4s. Trefn a Dullwedd y Gwasanaeth Eglwysig (W. Wil liams). 6c., lliain, Is. Trefn a Dullwedd y Gwasanaeth Dwyfol (Evans a Davies). 9c., lliain, Is. Yr Athraw (D. R. Thomas). 6c. Yr Eglwys ai Ymneillduaeth (J. L. Meredith). 2s. HYMN A U A THONAU gan y Parch. Daniel Evans:- Limp Cloth, sprinkled edges. Is. llc. Cloth Boards, sprinkled edges, gold lettered. 2?. 8c. Boan Boards, red edges. 3s. 5c. Tonic Sol-fa Edition (without words). Is. 6c, vocket Editiop Tonic Sol-fa, with words, imp cloth. J- Is. 11c. Eto eto eto cloth boards, 2s. 3c. Eto eto eto Levant, red edges. 3s. Cerddor yr Eglwys, Limp cloth. 2s. 8c. Eto cloth boards. 3s. 5c. HYMNAU y Parch. Daniel Evans.- Cloth limp, sprinkled edges. llc. Cloth boards, sprinkled edges, gold lettered. Is. ljc. Roan boards, red edges. Is. 6c. Pocket Edition, limp cloth. 9c. Eto, cloth boards. llic. HYMNAU A THONAU gan y Parch. S. Pryce:- Limp cloth, sprinkled edges. Is. llc. Cloth boards, red edges. 2s. 3c. Roan boards, red edges. 3s. Tonic Sol-fa Edition, limp cloth. Is. 11c. Eto eto, cloth boards. 2s. 3c. Limp cloth, sprinkled edges. 9c. Cloth boards, gilt edges. Is. Roan boards, red edges. Is. 6c. WELSH CHURCH TUNE AND CHANT BOOK gan y Parch. Thomas Jones, JRheithor Llanengan:— Limp cloth, red edges, gold lettered, 16mo. (pocket sizo). Is. 10c. Eto eto Tonic Sol-fa eto. Is. 9c. Eto eto eto paper covers. Is. 2c. HYMNAU YR EGLWYS gan y Parch. Ellis Roberts. Llian, 9c. I ferns for Jt&terttsxng. I Class of Advertisements. f^rZnl. s. d. Parliamentary Notices ) 6D. per Line Legal and Public Notices j per Insertion Auction Announcements > 4D. per Line J per Insertioll Religious Services and Lectures "'} I to 5 2 0 Bazaars, Concerts. & Eisteddfodau I 6 to] I I 6 Publishers and Educational > ■< 12 to 25 I 3 Announcements I I Business Addresses J 26 and up. | Q PREPAID ADVERTISEMENTS. Words °ne Three Six Insertion. Insertions. Insertions. s. d. s. d. s. d. 20 1 0 2 0 3 0 30 1 6 3 0 4 6 40 2 3 4 6 6 9 TIIESK CHARGES, which must be prepaid, apply only to co secutive insertions of the following classes of advertise- ments: Situations Wanted, Situations Offered, Apartments to Let, Apartments Wanted, Money Wanted, Partnerships, Businesses for Sale, Lost and Found, Miscellaneous Wants, Houses, Shops, Offices, Specific Articles for Sale by Private Contract. ADVERTISEMENTS must reach the office not later than Thursday morning. IF THE INSERTIONS be not consecutive, or if payment be not made previous to publication, the business rate will be charged, but no order will be booked for less than three shillings. THE GREATEST C/RE is taken to insert advertisements on the dates ordered, as well as to secure their being correctly printed; but we cannot ba responsible for inaccuracies in either of these respects, nor for any consequences arising therefrom. CHJSQLTTS and POST OFFICE ORDERS should be made payable to DANIEL OWFN k Co., Ltd., Publishers. Y Llan Offices, Cardiff. jlr 1fatfr. -r-r. TO be Disposed of by Private Contract, an -I- Advowsoa in a picturesque part of Wales. In- come, about zC280 per annum, together with a good house aud garden and a few acres of land. Population, small. Early possession might be arranged for. A knowledge of the Welsh language ia indispensable.— For particulars apply to Mr. Gery, Solicitor, Town Hall, Aberdaxe. 291 I at tut Cpobrbb)pr. Dymunwn alw syiw ein darllenwyr, gohebwyr, a dosbarth- wyr at y cyfnewidiadau canlynol sydd wedi eu gwneyd mewn cysylltiad 3. dygiad allan Y LLAN. 0 hyn allan cyfeirier NEWYDDION LLEOL A HYSBYSIADAU fel y canlyn THE EDITOR, LLAN Office, St. -A ary Street, Cardiff. BARDDONIAETH Rev. N. THOMAS (Marlais), The Vicara«&, Llanddarog, Carmarthen. CYFANSODDIADAU, YSGKIFAU, A GOHEBIAETHAU cyhoeddus a chyfrinachol, &c., ynghyd a Uyfrau i'w hadolygu Rev. LL. M. WILLIAMS, The Vicarage, "Beaufort, Mon. Dylai yr oil fod mewn Haw ddim yn ddiweddarach na boreu ddydd Mawrth. DALIER SYLW.—Oherwydd prinder gofod nis gallwn addaw gosod i fewn ysgrifau meitllioii; a chan fod nifer ein goheb- wyr caredig mor lliosog, erfyniwn arnynt fod yn fyr a chryno. Rhoddir y flaenoriaeth bob amser i adroddiodau a newyddion lieol. Buasai yn dda gan y Cyhoeddwyr benodi dosbarthwyr i werthu Y LLAN lie nad oes rhai eisioes. Am y telerau anfoner i'r swyddfa. T. H. J. (Llandilo).—Dyna gam yn yr iawn gyfeir- iad. Can' diolch i chwi. SION SIAMS.—Ymhell dros y terfynau. I'r fasged. SHON MEIRION.-Gaclewch i ni gael ffeithiau a rhesymau. Nis gall unrbyw les ddeilliaw oddi- wrth ymbleidio a thaflu geiriau chwerw y naill at y Hall. HENDY GWYN AE DAF.—Yr ydym wedi derbyn gohebiaeth oddiwrth ddau ysgrifenydd o'r ardal hon yn dwyn y fEugenwau Pysgotwr a Sil- gotyn." Y mae y ddau ysgrifenydd yn ceisio goganu ein gohebydd yn y lie. Gan fod ein go- hebydd yn alluog i amddiffyn ei hun buasai yn dda genym osod y ddau lythyr i mewn, onl; credwn fod ymgais wedi ei gwneyd i daflu mwgwd dros ein llygaid yn y swyddfa, ac o ganlyniad caiff y "Pysgotwr a'r 11 Silgotyn 11 le yn masged y golygydd. Pan yn ceisio ein twyllo y tro nesaf ceisiwch rywbeth heblaw us at y gwaith. J. P. L.-Anmhosibl oherwydd prinder gofod gosod adroddiad mor faith i mewn. J. HARRIFs.-Nis gallwn ganiatau i unrhyw oheb- ydd, waeth yn y byd pwy ydyw, na pheth yw ei safle, arfer iaith anweddus ac anfoneddigaidd yn ein colofnau. Gallwch, os dewiswch, ein dirmygu ni yn bersonol, ond gofalwn na chewch alw un o'n gohebwyr yn wrach," neu rywbeth gwaeth. Yn y modd mwyaf pendant gwadwn fod ein gohebwyr wedi gwneyd ymosodiad ar the Blaenau Church people." Nid eiddo rhyw un neu ddau ydyw yr Eglwys yn y Blaenau mwy nag yn unrhyw blwyf arall, ac nis gallwn ddeall pwy sail sydd genych dros daeru mai amcan personol sydd gan ein gohebwyr. Y mae yr ystadegau dan sylw wedi cyraedd swyddfa Y LLAN, ac y maent felly yn ein meddiant. H. T. (B—na—n).—Yr ydym yn dra diolchgar i chwi am eich oaredigrwydd a'ch dymuniadau da. Pe bai i chwi ymgymeryd a'r gwaith o ddanfon newyddion o bob math o'ch ardal i'r swyddfa gwnelech wasanaethu Y LLAN mewn modd der- byniol ac effeithiol iawn. Nid ydyw y cylch- rediad yr hyn a ddylai fod yn eich cymydogaeth, er nad oes lie i gwyno. Efallai y gellwch wneu- thur rhywbeth yn y cyfeiriad yma. Ehoddwch help llaw i ni i symbylu y segurwyr. W. M. J.-Gofidus genym fod y cyfieithiad mor aneglur a gwallus fel nas gallwn gyhoeddi yr ysgrif heb gael y gwreiddiol. Pwy erioed a glywodd am Esgob Bryste a Chaerefrog ?" Pa synwyr sydd yn y geiriau Elor-feirch playn?" ac amryw frawddegau cyfielyb. Yr ydym yn barod i gefn- ogi y gymdeithas. LLOFFWR.-Rhagorol. Yr oedd yr ysgub yn dder- byniol iawn, a'r tywysenau yn cynwys had da. MEWN LLAW.-Hirwaun, Rheidiol, Aberafon, Cwm. afon, &c.

CLEDDYF DAU-FINIOG.

.TRIDIAU Y GWEDDIAU