Hide Articles List

12 articles on this Page

AT Y BEIRDD.

Y GWYNT.

News
Cite
Share

Y GWYNT. O wynt, rhyw ffrwd o awyr wyt, Yn crwydo'n anweledig Trwy'r gwagle'n gyflym ar dy hynt, Gan grio yn arniddig 1 Dy swn cwynfanus ar dy daith, Dy waith trwy'r greadigaeth, Sydd fel yn dangos bob yn ail Rhyw sail in' o'th fodolaeth. Yr wyt fel cawr yn gwisgo nerth Yn dy ruthriadru ffyrnig; Wyt ddarlun o greulondeb erch Yn ami ar dai mynyddig Wyt wedi dymchwel hyd en sail Rhyw liaws yn dy nwydan, 1 Gan daenu distryw drostynt hwy, A'a gadael yn garneddan Y mae rhyw anwadalwch mawr Yn dy holl ysgogiadau, Daw gwyn a chysur yr un awr I'th ganlyn yn gawodau Pan wyt yn ymdaith droa yr aig, Mae'r morwyr oil mewn cyffre A llawer Hong rhwng danedd craig Ga'dd genyt ei chwilfriwio! Dy swn cyn hyn yn sirndde wen, Ambell i fwth yn Nghymru, A wnaeth i ddagrau hiraeth prudd Lwyr olchi gruddiau'r tenlu Wrth feddwl fod en bacbgen lion Yn rbywie ar y wendon, Nen dan gynddaredd creulawn hon, Yn nghladdfa ddofn yr eigion I Pan fydd yr wybren las uwchben Yn brnddaidd gan gymylau, A niwl fel yn ymdaenu dros Y byd ya afiach haenan; Y gwynt a ddaw gan wneyd yn glir Y ffordd rhwng nef a daiar, Ac iechyd welir yn mhob man O'i ol yn gwedu'n hawddgar. IoLO Goes.

ANGHYDWELEDIAD YN NGLOFA-CELYNEN,…

GWEITHIAU ALCAN CYDWELI. N

Y FASNACH LO YN~NEHEUDIB

--PIGION O'R Y/ASG GYHREIG.

Y LOCAL GOVERNMENT BILL.

ENGLYN

MAI.

Y MEDDYG.

'CARWN WELED CARNALA W."

!DYFODIAD Y GWANWYN.