Skip to main content
Hide Articles List

8 articles on this Page

HIRWAUN.

CASTELL NEWYDD EMLYN.

News
Cite
Share

CASTELL NEWYDD EMLYN. Sylwedd papyr a ddarllenwyd gan y Parch. W. Powell, ficer Oastell Newydd Emlyn, a Deon Gwladol, Ar waith addysgiadol y weinidogaeth," flaen offeiriaid Deoniaethau Gwladol Emlyn a Lower Sub-Aeron, mewn cyfarfod a gynhaliwyd yn Ysgoldy Cenedlaethol y lie uchod ar y 7fed cyfisol, o tlan lywyddiaeth y Parch. Rhys Lloyd, B.D. Wedi flyfynu darnau o'r Hen Destament a'r Newydd, ac hefyd o'r gwasanaeth Ordeinio a Chysegru" yn y Llyfr Gweddi Gyffredin, i brofi mai prif ddyledswydd gweinidog Efengyl Crist ydyw addysgu, aeth y bon- eddwr oarchedig ymlaen i ddangos pa bethau ddylem eu haddysgu. Y mae arnom, meddai, eisiau Addysgu ein pobl mewn gwirioneddau neillduol ac arbenig. Yn unol ag addunedau dydd ein hurddiad yr ydym i weinyddu athrawiaethau Grist, i addysgu yn addysg Crist. Y mae arwyddion yr amserau yn gofyn hyn oddiarnom, wrth glywed oymaint am y down grade • mewn pynciau ffydd, ac wrth weled y llestr swan Anghyffurfiol yn cael ei gludo ymaith gan y trai i Undodiaeth, ac yna yn ami i longddryll- iad truenus ar greigiau AnHyddiaeth, yr ydym yn teimlo y dylem addysgu ein cynulleidfaoedd rhyw bath amgenach na'r gwirioneddau cyffredin yn unig. Credir y gwirioneddau hyn-neu honir hyny o leiaf gan bob enwad bron-ac eto dyma lithro i lawr yn ein plith, a rhai o'r enwadau yn ymadael &'r hen lwybrau. Defnyddiodd Mr. Powell yn y fan hon eixiau o oiddo amryw Ymneillduwyr enwog, i aaangos yn ol ei farn ef, fod ymadawiad o'r wir add yU H0 ymhlith Ymneillduwyr. Mewn ciysgu iaith mewn celf neu wyddor, gwneir hyny l^j.^refn, ac nid rhywfodd. Paham, ynte, ?a oyduai trefn mewn addysgu o'r pwlpud ? Eto ni lymvn i'n pobl ieuainc feddu ar ysbryd dadleugar. a paham y maenfc yn Eglwyswyr. Addysgir plant i fod yn Gristionogion heb wrth- gyferbynu Cristionogaeth Ag Inddewiaeth, Mahomet- aniaeth, neu Babyddiaeth. Gallwn yn yr un modd eu dysgu i fod yn Eglwyswyr heb wrthgyferbynu Eglwysyddiaeth a Phabyddiaeth, neu a Methodist- iaeth, neu Ag Annibyniaeth. Gwell ydyw addysg grefyddol gadarnhaol, nac addysg wedi ei ohyflwyno ttewn ysbryd dadleugar gan wrthgyferbynu daliadau Un enwad a daliadau enwad arall. Gadewch i ni felly ddysgu ffurf benodol o Gristionogaeth. Nid oes na chulni nac anghariad yn hyn, gan ein bod yn oredu fod y gymdeithas yr ydym yn perthyn iddi yn arddangos yr Efengyl i'r byd yn wellac yn fwyunol&g egwyddorion yr Apostolion na'r un gymdeithas arall. iflin Heglwys ydyw canolbwynt y byd crefyddol Bewn athrawfaeth ac mewn ffurf-wasanaeth dwyfol. Y mae rhwng eithafion Pabyddiaeth ac Ymneillduaeth. Pa beth wna'r Eglwys yn awr tuag addysg weinidogaethol fel y cyfeiriwn ati ? Yn y thuddell ar ol y Catechism gorchymyn i ni addysgu ac arholi a plant yn ystod y gwasanaeth hwyrol. Gofynir i'r rhieni anfon eu plant i'r Eglwys i'r perwyl hwn. Y mae'r arferiad wedi myned i lawr, eto erys y gorchymyn. Dylem, er hyny, ymdrechu cyflawni y gorchymyn drwy ddosbarthiadau Beibl- aidd, &c. Y mae'r Catechism yn ddigon o lyfr gwaith i nj, Wele ychydig o'r prif bynciau ddylem eu haddysgu. Geilw y duedd sydd heddyw yn ein tnysg i wadu dwyfoldeb ein Harglwydd a'r Ysbryd Glan am ymdrech neillduol ac addysg benodol ynglyn a glan ymgnawdoliad y Gair, ac ynghyloh A-berth y Groes, a rhydd hyn i ni sylfaen dda i or- Uwch-adeiladu y gweddill o'r gwirionedddu sanctaidd. O'r Sylfaenydd awn yn naturiol at yr Eglwys, yr hon a sylfaenwyd ganddo cyn eiesgyniad. Gellid gwneyd llawer drwy arddangos yn eglur Uooliaeth a pharhad didor yr Eglwys hono hyd heddyw. Dylai Eglwyswyr gael eu cadarnhau y uyddiau trallodus hyn drwy ddangos fod yr Eglwys Wedi ei goruwch-adeiladu ar sail yr Apostolion a'r P'ophwydi, ac mae Grist ei hun yn ben conglfaen ii. 20), ao hefyd nad ydyw'r Eglwys wedi ei ohreu gan y Wladwriaeth, ac y gellir olrhain ei Qesgobion yn gadwyn didor o'v dydd heddyw i ^yddiau St. Pedr a St. Paul. Eto dylem eglurhau Werth a threfn ei ffurf-wasanaeth ardderchog, yn hWea;g i'r ieuenctyd. Byddai hyn yn amddiffyniad ml? Eglwys. Dylai pob Eglwyswr ddeall y mae yn Eglwyswr. Y mae oanoedd yn Ohysbyg o hyn. Paham ? Onid ydyw eu haddysg- onid ydym ni, yr offeiriaid, yn gyfrifol am hyn. Ddu r °laf' d>lem addysgu pawb i fad yn nhy o h* mewn teimlad ac agwedd rhai yn ymwybodol gwirioneddol a neillduol Duw. Adeg Parr.?8 1 Syfranu addysg ydyw tymor Gonffirmaaiwn. hwynt, ynte, i barchu ac i ddangos i u Fatch i d^, enw, ac i Air Duw.

Family Notices

BARGOED.

NODION 0 FON.

JWarcfiitatJoeJfti. -------'.....-------------------------------_--.:-...---

Advertising

BRYNAMAN.