Hide Articles List

13 articles on this Page

LLITH O'R bwihyn GWLEDIG.

ESGOBAETfl LLANEIIWY.

PHIODAS EICER GLYNDYFRDWY?…

News
Cite
Share

PHIODAS EICER GLYNDYFRDWY? LLANGOLLEN. ARDDANGOSIADAU MAWREDDOG. Dydd Mercher, yr lleg cyfisol, yr ydoedd pentref prydferth a thawel Glyndyfrdwy yn ferw drwyddo am mai dyma y diwrnod yr ydoedd y Parch. D. Williams a Mrs. Williams yn dychwelyd adref o'u mis mfil," yr hwn a dreuliwyd ganddynt yn Llun- dain. Mor fuan ag y deallodd y plwyfolion fod Mr. Williams wedi do'd i'r penderfyniad mai nid da bod dyn ei hunan," a'i fod yn bwriadu myned i'r ys tAd briodasol, ffurfiwyd pwyllgor i ystyried y modd- fon mwyaf cymwys i ddathlu yr amgylchiad hapus. Cadeirydd y pwyllgor ydoedd Mr. Edward Jones, timber merchant, a gweithredoedd y Mri. Richard Roberts, Dee Cottage, a Thomas Jones, Ty Cerrig, fel ysgrifenydd a trysorydd. Penodwyd casglyddion, y rhai a fuont yn hynod ddiwyd gyda'u gwaith, ac erbyn yr amser penodedig yr ydoedd y swm anrhyd. eddus o X20 mewn Haw. Am ddau o'r gloch pryd- nawn y dydd uchod cyrhaoddodd y pilr ieuanc orsaf Glyndyfrdwy, lie yr ydoedd ugeiniau wedi ymgasglu ynghyd i'w derbyn. Chwifiai llumanau, canai y clychau, chwareuai y seindorf, a thaniai y magnel- au nes gwneyd ein pentref byohan yn fywiog iawn. Wrth yr Ysgoldy Genedlaethol yr ydoedd arch ardderchog wedi ei chyfodi, ac arni yr arwyddeiriau canlynol:—"Success to the bride and bridegroom," "Mewn undeb mae north," Hir oes i Mr. a Mrs. Williams," &c. Ffurfiwyd gorymdaith fawr yn yr orsaf, yr hon a flaenorid gan y pwyllgor a Seindorf Bres Glyndyfrdwy. Llusgwyd Mr. a Mrs. Williams mewn cerbyd gan ugain o ddynion ar hyd y pentref. Pan gyrhaeddwyd y Ficerdy diolchodd Mr. Wil- liams mewn modd teimladwy ar ran Mrs. Williams ag yntau am y caredigrwydd a'r teimladau da a ar- ddahgoswyd tuag atynt. Am 3.30, eisteddodd oddeutu 450 yn yr ysgoldai Cenedlaethol a Brytan- aidd i gyfranogi odea bara brith a barotowyd ar eu cyfer. Ar ol y tê, aethpwyd i faes cyfagos, lie y cafwyd cystadlu mewn cerdded, rhedeg, tynu mewn rhaffau, &c. Y starter ydoedd Mr. W. E. Roberts, yr hwn a wnaeth ei waith yn ganmoladwy. Yn yr hwyr cafwyd dawnsfa yn yr ysgolion Cenedlaethol, a chyfarchodd 4 neu 5 o'r beirdd y p&r priodasol gydag englynion pwrpasol. Diolchodd y Ficer un- waith eto i'r gwyddfodolion am y caredigrwydd a arddangoswyd tuag atynt, a dywedodd ei fod yn gobeithio yn fawr y byddai iddo ef a'i briod fod 0 les tymhorol ac ysbrydol i'r plwyf yn gyffredinol. Gwelsom amryw ddathliadau yn Glyndyfrdwy, ond erioed ni welsom gymaint 0 ddyddordeb yn cael ei gymeryd mewn unrhyw amgylchiad a'r un presenol. Yr ydoedd y llawenydd yn un cyffredinol-enwad- aeth a phlaid wedi eu hangofio yn gyfangwbl. Ym- neillduwyr zelog ydoedd yr ysgrifenydd a'r trysor- ydd, amryw o'r casglyddion, a'r rhan fwyaf o'r boneddigesau ydoedd yn cymeryd gofal o'r tê. Y mae hyn yn dangos fod Mr. Williams, er pan y mae yn Glyndyfrdwy, wedi enill lie amlwg yn nghalonau pob un o'i blwyfolion, a'i fod yn cael ei ystyried fel boneddwr caredig ac fel gweinidog cymwys ao ym- roddgar Credwn hefyd y bydd Mrs. Williams yn gynorthwy mawr iddo |gyda'i ddyledswyddau, gan ei bod yn Gymraes lan loew, ac yn ol pob ym- ddangosiad yn foneddiges ostyngedig a charedig. Hir oes a llwyddiant iddynt i wneuthur llawer o ddaioni ydyw dymuniad mwyaf diffuant eu hoi blwyfolion.

LLANGATTWG, CRUGHYWEL.

FFAITH GWERTH EI CHOFNODI.

Y LLADRAD 0 WAITH AUR GWYNFYNYDD.

ARDALYDD RIPON YN LLANELLI.

IECHYD YMERAWDWR GERMANI.

Y FRENHINES VICTORIA YN BERLIN

MAINDEE.

Boreu DDYDD Iau.

Y DIWEDDAR ARGLWYDD BEACONSFIELD.

GWELLIANT GAN MR. GLADSTONE-