Skip to main content
Hide Articles List

12 articles on this Page

LLANRHAIADR DYFFRYN CLWYD.

LLANRWST.

LLANFAIR DYFFRYN CLWYD.

LLANBEDROG.

TOWYN.

NODIQN 0 FON.

News
Cite
Share

NODIQN 0 FON. Y GWRTHDDEGYMWYR.—Parhan i aflonyddu y mae'r bodau hyn o hyd. Cynlluniant ffyrdd newyddion yn ddyddiol er achosi trwbl i'r, a dirmygu y, clerigwyr a'r Eglwyswyr yn gyffredinol. Y maent wedi bod yn hynod greulawn tuag at y Parch. J. Skinner Jones, Heneglwys. Y maent yn gwrthod gwrando ar reswm na chyngor. Pan ar ysgrifenu hyn o linellau clywsom fod y milwyr ar dalu ymweliad &'r lie. YSBIWYR "Y GENEDL."—Colli eu dylanwad y mae'r dosbarth yma yn ei wneyd yn Mon y dyddiau presenol, diolch i synwyr a chwaeth dda rhan helaeth o'r bobl- ogaeth yma. Y mae'r Genedl, drnan! yn awr yn ceisio gosod ei hun i fyny fel beirniad cerddorol ar ganu eg- lwysi a chapelydd Mon. Y gofyniad ydyw, Pwy a ym- ostynga i gael en beirniada ganddi ? Y mae tegwch yn llinell amlwg ac anhebgorol angeurheidiol mewn beirniad, Beth ddywed y Genedl am hyn, Ie, a pha beth ydyw syniad y wlad am degwoh y Genedl? PENYMYNYDD.—Trealiasom ychydig ddyddian yn ddi- weddar yn y plwyf yma Da genym allu dwyn tyatiol- aeth i yni a gweithgarwch y Parch. H. D. Owen a'i briod gyda'r Eglwys yma. Y mae yr Eglwya dan er- Jedigaeth chwerw yn y plwyf hwn yn bresenol. Y "NORTH WALES CHRONICLE" A TAHSTON."— Yn Y LLAN am y 6ed o Ebrill yr ydych, Mr. Golygydd. 7,rkgal.w/7 By,\w nodyn cyfrinachol a gawsoch gan rnewn cysylltiad a Letters from Angle- dvfvnn11^ Wales Chronicle. Yr ydych hefyd yn ni, ac vn J3,,0 °'r llythyrau hynT7mewn cysylltiad ft ddim am8 2° fT arn0' Y gwir y w.nisgwn « Letfprc f y eglwyfil hyn> ac y mae ysg«tenydd y ddw a r?m Anglesey yn cyfeiliorm yn fawr trwy Yri rfJ rna^ n* a ysgrifenodd y geiriau a esyd ef i lawr. adlWeddar gorfodwyd ni, fel yr ydych yn cofio yn cr genym, i wadu yn beadant y cyhaddiad a ddygwyd yn ein herbyn mewn cysylltiad ag Eglwya Llanfigael. JNid y ni a ysgrifenodd y llith hono o gwbl, ac ni bu yr Eglwya uchod dan ein Bylw unrhyw adeg. Felly fe wel Gogleddwr" ac ysgrifeDydd y "Letters from Anglesey" en bod wedi syrthio i dipyn o gamgymeriad mewn cyaylltiad a "Talanton." Addawn i chwi, syr, nodion helaethach a phwysicach o lawer ymhen ychyd- ig amser.-Talanton.

PONTARDAWE.

MAENTWROG.

DINBYCH.

LLANGWM.

JHaicJmatioetiiJ.

HENDY GWYN AR DAF.