Hide Articles List

21 articles on this Page

LLANDDEWI VELFREY.

GWRECSAM.

LLANLLECHID.

GELLI, LLANDEGAI.

News
Cite
Share

GELLI, LLANDEGAI. Cynhaliwyd cyfarfod blynyddol yn y lie uchod, ar yr 2il cyfisol (sef Llun Pasg). Yn y boreu, am ddeg, aed trwy y gwasanaeth gan y Parch. J. Richards, curad y lie, a phregethwyd gan y Parch. R. Jonas, curad Valley, Mon, Yn y prydnawn, am 2.30, aed trwy y Litani gan y Parch. M. Roberts, Llanllyfni, a phregethodd y Parch. D. Griffiths, curad Pen- traeth, Mon. Yn yr hwyr, am 6, aed trwy y gwas- anaeth y Parchn. R. W. Griffith, offeiriad y plwyf, a D. Griffiths, Pentraeth, a phregethodd y Parch. M. Roberts, Llanllyfni. Cafwyd cyfarfodydd lleW- yrchus ymhob ystyr, pregethau grymus ac effeithiol, ynghyd a chanu da. Yr oedd y pregethau yn rhai tarawiadol gogyfer ftr gcnhadaeth blwyfol a fwriedir gynal yma tua dechreu mis Mai nesaf. Y cenhadwr fydd y Parch. J. F. Reece, rheithor Llan- fwrog. Da genym ddeall fod ein hoffeiriaid, ynghyd ag aelodau Eglwys y Gelli yn gwneyd eu goreu i barotoi y maes gogyier a'r amser, a bydded i Dduw roddi ei fendith ar y gwa.ith.-R,J.

ABERTEIFI.

MERTHYR TYDFIL.

ABERAFON.

--. HENDY GWYN AR DAF.

LLANDUDNO.

TRELETTERT.

CAERFYRDDIN.

.TALYBONT.

LLAWRYGLYN.

GELLY AUR.

LLANFWROG, RHUTHYN.

TAIBACH.

CWMAFON.

ABERERCH (PWLLHELI).I

EGLWYS NEWYDD.

MESUR AMLEGLWYSI (PLURALITIES…

DEONIAETH WLADOL ARDUDWY.