Skip to main content
Hide Articles List

12 articles on this Page

CYNHADLEDD FLYNYDDOL ESGOBAETH…

News
Cite
Share

CYNHADLEDD FLYNYDDOL ESGOBAETH BANGOR. -At Olygydd "Y Llan a'r Dywysogaeth." Syr,—Yn eich rhifyn am Mawrth 169g, ym- ddangosodd ysgrif ar Gynhadledd Flynyddol Bangor." Wedi siarad am y priodoldeb jj gynal y gynhadledd ar gylch, dywed yr awdwr mai vcaunol fyddai ei chynal am un waith o leiaf yn Ffestiniog. Geilw'r ysgrifenydd ei hun yn Eglwyswr," ac yr »^dwn yn teimlo yn ddwys wrth fod unrhyw Eg- %swr yn myned mor isel a gwneuthur ensyniadau tor anfoneddigaidd, anghywir, a brwnt yn erbyn a glwyswyr ac ofieiriaid Blaenau Ffestiniog. Hwyr- y gwnaifi yn y dyfodol ddefnyddio rhyw enw a vdd yn index mwy oywir o'i gymeriad. Gwnai ^grymiadau sarhaus heb feddu y gwroldeb o roddi eaw priodol. Ymfirostia y gall roddi y dydd o'r yr ymwelodd ag un o'r eglwysi. Gobeithio y Wtaiff hyny yn ei ysgrif nesaf, ac heblaw hyny y SWnaiff roddi ei enw a'i gyfeiriad priodol, onide nis P>Uaf gymerya sylw o hono o gwbl yn y dyfodol. ivWed nad oes ganddo y gronyn lleiaf o ragfarn na ^gdeimdeimlad tuag at neb o.'i hoffeiriaid na'i PWant. Pa angenrhaid am ymddiheurad o'r fath ddechreu ei ysgrif, os nad oedd ei gydwybod yn !}^yd wrtho am ei ragfarn a'i ddrwgdeimlad. •'■aneu oedd y gynulleidfa yn y boreu, ond y mae Wir fod yno lawer yn yr hwyr." Os nad ydyw ei feddianu gan ragfarn a drwgdeimlad, paham barnuy gwasanaeth boreuol ao yn gadael y ^Banaeth hwyrol yn ddisylw ? Yr wyf yn credu [jylasatpawb wneutbur yr oll sydd yn eu gallu i Jn breaenol ymhob gwasanaeth. Ond hoffem !Kel gwybod ganddo pa mor deneu ydyw y gynull- 'ufa yn y ^oreu yn y capelau. Y mae cynulliad mewn unrhyw ardal yn ymddibynu i raddau ?|faeth ar alwedigaeth y bobl. Y Sul ydyw'r unig J^Wrnod pryd y mae yr oil o'r teulu mewn ardal 7iegis y Blaenau yn cael cyfleusdra i gydgyfarfod o Cgyloh y bwrdd ar giniaw, ac oherwydd hyn y mae i t&idd yn anmhosibl i'r gwragedd ddyfod allan yn y lg ,Qu. Gallasem feddwl wrth ei ddesgnfiad fod Qglwyiawyr y Blaenau yn hollol anwybodus o'r Llyfr tadai, ac yn bobpeth ond yr hyn ddylasent fod. i Ithr pe bai eich gohebydd yn cymeryd y draffarth j, chwilio i mewn i'r gwirionedd, canfyddai fod iawn o honynt yn hyddysg yn nharddiad, a^es, a threfniant y Llyfr Gweddi. I> mae'r haeriad* nad oedd saith o bob deg yn 6M1 ond ychydig am drefn yr Eglwys, ac nad oedd rj1 y iliaws na Llyfr Gweddi na llyfr emynau yn jj^ydd noeth, a dim llai. Y mae Eglwyswr yn 'fiuu nad ydyw yn ddyledswydd ar y bobl i wrando Q Y gwasanaeth. Y mae'n amheus genyf wedi'r a ydyw wedi talu sylw manwl i gyfarwydd- ftt»au: y Llyfr Gweddi. Yn yr anerchiad agoriadol r1. y boreuol a'r brydnawnol weddi, dywedir fod y r? yn ym»ynull i wrando ei sancteiddiaf Air Ef. .VyJarwvddir vr ofieiriad i adarllen y llithoedd & 'eferydd uchel, i'r diben, y mae'n debyg, x r saw yn „wrando fedru clywed a deall. Ynghanol q- ^asanaeth y Cymun, v mae yna son am bregethg; betii y mae y gynulleidfa i wneyd y pryd hyn ? 5* aid gwrando ? Credaf fod cor da yn gafiaeliad II.Wr, and md wyf yn credu mown cor er mwyn i^Ueyd rhyw fath o arddangosfa eisteddfodol ar y PUl. Yn fy mam ostyngedig fy hun, y mae pregeth- lad o'r Gwirionedd fel y mae yn yr Iesu," a thy- Walltiad helaeth o'r Ysbryd Glan, yn llawer mwy ^f^^xolymhob man na chor. Y mae Eg- cSZn 1 bodai lygaid ar waith yn rhifo x tVironT » elf 0rwe<^ eu ^adeiladu a i Ion nnnn tWrI Di§011 gwir, ond y mae o £ 15,000 tji. 'T. 0r treuliau ar y capelau yn mhlwyf estiniog heb eu talu,ac nid ydynt chwaith yn agos l8R7Q' °0^ ar nos y Cyfrif» Ionawr 9fed, drl- °Q^ yn bresenol mewn capel sydd yn lgon mawr ar gyfer 1,300 o bobl. Yr wyf yn Odfl- Sweleid pa les anhrftethol fuasai yn deilliaw yniweliad clerigwyr ac urddasolion yr Eg- wys & Blaenau Ffestiniog am un waith, 08 buasai un ymweliad o'r fath o les anhraethol i Jteitiaid a phobl y Blaenau, pwy fedr ddesgrifio y u8 ^dylasai y gynadledd fod wedi ei wneyd i'r Eg- yn Bangor oddiar ei sefydliad? lie y mae yr flPwys yn meddu y manteision goreu—miloedd ar C8?4 o bunau at ei gwasanaeth yn flynyddol, heb- haelioni personau unigol. Pa le mae y lies v^aethoi i'w weled wrth gymharu yr Eglwys ag ^U0iUduaeth yn y ddinas gadeiriol ? -Yr eiddoch O§YWIR, JOHN HAKRIBS. David's, Blaenau Ffestiniog. lwla sicrhau y gohebydd uchod fod Eglwyswr r ^nabyddus fel cyfaill aiddgar a ffyddlawn i'r lwys, ac, er ei fod efallai wedi camsynied—nid ttym am draethu ein barn ar y pwne o gwbi- Ilefldwn nad oedd ganddo ddim bwriad i ddrygu J °I ond yn hytrach, i wneyd daioni. Ar y mater ato yn eich llythyr, goddefwch i ni barn drosom ein hunain.—GOL.]

LOIIREDIAD " Y LLAN A'R DYWYSlIP…

- ' "Y LLAN."

YMNEILLDUAETH A'R EGLWYS.

LLINELLAU

ENGLYNION

ETHOLIAD GOWER.

SffiYDDION NEWmTGOGfLEDD CYMRU.

AT Y BEIRDD.

Y CLAF 0 GARIAD.

MYNYDDAU COLORADO.

ARDALYDD HARTINGTON YN CARLISLE,