Hide Articles List

4 articles on this Page

.L, PIGION O'E WASG GYAIREIG,

MANYLION DYDDOROL AM YR YSTORM…

DYRC-HAFIAD CYMRO YN YR AlPsT,

YSGOL RAMADEGOL DOLGELLAU'

News
Cite
Share

YSGOL RAMADEGOL DOLGELLAU' PRIZE DAY. Dydd Iau; y 15fed cyfisol, daeth nifer IiOOog ynghyd o foneddigion a boneddigesau o'r gymydog- aeth i'r adeilad lie y cynhelir yr ysgol uchodr st gweled dosbarthu y gwobrau, ao er cefhogi y sefá: iad. Cymerwyd y gadair gan y rheithor a barthwyd y gwobrau a'r tystysgrifau i'r ymgeis^, llwyddianus gan C. R. Williams, Ysw., DolrneW^ llyn. Llawen genyf allu hysbysu darllenwy^ Llan fod cynydd mawr wedi cymeryd lie ya yr ysgolheigion yn ystod y flwyddyn ddiweddaf. y cofia ein darllenwyr nad oedd ond wyth ysgol pan apwyntiwyd Mr. Marshall fel olyBydj. Y Mr. Price ond erbyn heddyw y mae 45 o ys%n heigion (fel y dywedodd y rheithor yn ei arait*y ? bresenol bob dydd. Cynydd digymhar, Penderfynwyd pa rai oedd yn teilyngu gwobraO i y dosbarthiadau cyntaf a'r ail gan arholiad y 001"0 of Preceptors. Arholwyd y dosbarthiadau eraiM § Mr. Marshall a Mr, Jones, a'r 17 ymgeiswyr wobr yn yr iaith Gymraeg gan y Parch. D. EetfL Traddodwyd areithiau pwrpasol gan y cadefrJ1 Mr. Williams, Dolmelynllyn; a chanwyd yn iawn gan g6r yr ysgol, o dan arweiniad Mr. y prifathraw. Cynygiwyd pleidlais o ddiolchgarwch i Mr* liams, Dolmelynllyn, gan Mr. Griffith, GlyD> eiliwvd ef can Dr. Tilflwn.rd .Tnnoa no rVmithor Mr. Charles Edwards, Dolserau, yn cael ei eili° & Dr. Lloyd, Abermaw. Cofrestr o'r ymgeiswyr llwyddianus yn y gwa"01^ destynau:— :C0, Dos. I.—Head Boys' Prize, J. W. Jones. E. Lloyd. Mathematics, G. Tudor. Ellgliolly LIoyd. -ptija- Dos. II.—General Subjects (1st prize), J* ford. 2nd Prize, L. E. Lewis. English jglf J. II. Bunford. English History, C. JoneB Clarke. Geography, H. W. Vaughan, J- nfo& ford, a T. E. Lewis. Arithmetic, J. H* r9 3- (full marks). 2nd Prize, J. H. Jones. Algf H. Bunford. Euclid, John Yaughan, J. H. a A. Jones. Yn ychwanegol i'r rhai a nodir uchod, £ b?iege tystysgrifau i'r rhai canlynol oddiwrth y hVf W* Preceptors R. G. Jones, M. Mills, F, HoivVJ T. Brodie, a G. C. Williams. R. It. Dos. III.—General Subjects (1st prize), Lewis. 2nd prize, W. Yaughan.. W* Dos. IV.-General Subjects (1st prize), C. Roberts. 2nd prize, W. J. Williams. vvc Jones. Conduct, J, W. Jones. ?