Skip to main content
Hide Articles List

4 articles on this Page

.L, PIGION O'E WASG GYAIREIG,

MANYLION DYDDOROL AM YR YSTORM…

DYRC-HAFIAD CYMRO YN YR AlPsT,

News
Cite
Share

DYRC-HAFIAD CYMRO YN YR AlPsT, Bydd yn dda gan bob gwladgarwr ddeall fad Cymro wedi ei godi i swydd uchel dan y Llyf'{. odraeth, yn hen wlad yr Aipht. Yr wytho°g ddiweddaf, penodwyd Mr. Samuel Evans, Caito (Caernarfon gynt), yn Brif Arolygydd Gwylwyt y Glanau yn yr Aipht (Chief Comptroller of tbÐ Egyptian Coast Guard Service), ac y mae eisooo wedi dechreu ar ei ddyledswyddau. Y mae 1 penodiad yn adlewyrehu cryn glod ar Mr. EvanS, gan fod y swydd yn un anrhydeddus a'r cyflog yo uchel, ac wrth gwrs, llawer yn awyddus am danl. Bydd ei ddyledswyddau yn ei gymeryd i bob rbsll o'r wlad ac ar hyd y glanau hyd y Mor Coch y mae ganddo amryw ganoedd o ddynion odd1' dano, ac agerfadau, camelod, a cheffylau at 01 wasanaeth. Fel y gwyr darllenwyr y GenedlY mae Mr. Evans wedi bod am gryn amser J gwasanaethu fel ysgrifenydd cyfrinachol i S, Edgar Vincent, Cynghorydd Cyllidol LlywodraeW1 yr Aipht, a thrwy hyn wedi cael manteision t. benig i ymgydnabyddu a'r wlad a'i thrigoH011 dyddorol, a chan fod Mr. Evans yn credu yn Y cyngor Ysgrythyrol, o wneyd pob path yr yma^ ei law ynddo a'i holl egni, gwnaeth y goreu 0 cyfleusderau, iel nad oes odid Sais yn y lie adnabod y wlad yn well nag ef. Bydd y penodla d yn un nianteisiol i'r Llywodraeth hefyd gan fO Mr. Evans yn feddiartol ar zel ac yni dibendraf j nwyddau digon prin yn y tawyafriio i3wyddogidO y wlad. Mae dyrchafiad Mr. Evans wedi bod gyson a chyflym, oherwydd nid oes ond deoj mlynedd er pan y daeth i Gaernarfon fel reporlot ar un o'r newyddiaduron lleol, ac o hyny ^3 yn awr, y mae wedi llafurio yn galed i gyfad<Ja^ ei hun i'r gwahanol swyddi fyddai ganddo, mae ei lwyddiant yn anhygoel bron. Gan ydyw eto ond ieuanc, disgwyliwn lawer oddiwr^ a fydd yn glod iddo ei hun a'r genedl Gymreig 3 mae mor ymlynol wrthi.

YSGOL RAMADEGOL DOLGELLAU'