Hide Articles List

14 articles on this Page

LLANRUG.

MERTHYR TYDFIL.

News
Cite
Share

MERTHYR TYDFIL. DIOLCHGARWCH AM Y CYNHAUAF.—Nos Iau di- weddaf, cynhaliwyd cyfarfod diolchgarwch yn Eg- lwys y plwyf. Darllenwyd y gwasanaeth gan y Parchn. D. L. Griffith, a H. Thomas, B.A. (Oxon), Penydarren, a darllenodd y diweddaf y llithoedd. Pregethwyd gan y Parch. T. P. Lewis, B.A., Troedyrhiw, ac y mae y cyfaill Ieuan Ferddig wedi cyfansoddi yr englynion a ganlyn i'r boneddwr parchedig Araeth gamp, mawr yw'th gwmpas,-dy enaid A daniodd ein dinas, Wefreiddiol fyfyr addas, Hwyliog rym efengyl gras. Hoff wesyn, paid gorphwyso,-tyr'd ar hynt 0 Troed y rhiw eto, Dawn ethol wedi nithio, Gwyl aur dreat yw'th gael ar dro. Arwisgwyd y cysegr henafol gan liaws o aelodau yr Eglwys, y rhai a deilyngant ddiolchgarwch di. ffuam am eu llafur. Dywedir na welwyd erioed yr eglwys hon wedi ei gwisgo mor wych yn wir, anmhosibl fuasai gwneyd hyny yn well nag ar yr achlysur presenol. Gwan ydyw yr achos yn y He fel y mae yn ofidus dweyd, a dylid gwneyd ym- drech i lanw y lie fel yn y dyddiau gynt. Daeth cynulleidfa weddol dda ynghyd, ond ar achlysur o'r fath disgwyliem weled yr eglwys yn orlawn o rai yn awyddus i brofi eu bod yn gwerthfawrogi y cynhauaf toreithiog a gafwyd. Y rhai canlynol fiiont yn arwisgo yr Eglwys :—Mrs. Thomas, Mrs. Davies, Mrs. Dowse, Mrs. Park, Mrs. Lewis, Mrs. Nicholas, Miss Hole, Miss Price, Miss Rees, Miss M. Park, Miss C. Park, a Miss Mansell. Canwyd yr anthem, Mor hawddgar yw dy bebyll'' gan y cor dan arweiniad Mr. Bowen, yr hwn hefyd a chwareuodd yr "Hallelujah Chorus tra yr oeddid yn casglu. Buaswn yn hoffi sylwi ar un peth neillduol fu yno, ond ymataliaf, oher- wydd diffyg gofod. Heblawy clerigwyr a nodwyd, yr oedd y rhai canlynol hefyd yn bresenol :— Parchn. C. Griffith, M.A., Merthyr R. M. Wil- liams, Merthyr Vale; W. Jones, B.A., Tydfil's Well; a W. James, Cyfarthfa:—Ymwelydd. CYMRO LLWYDDIANUS--Dyddiau Llun a Mawrth ymwelwyd a'r dref gan Mr. E. C. Pugh, yr hwn a fynegai y gallai ddarganfod pin wedi ei chuddio o fewn milldir oddiwrth y Castle Hotel, a llwydd- odd i wneyd hyny y ddau ddiwrnod, er boddhad y miloedd oeddynt wedi ymgasglu i'r heolydd. Y ddwy noswaith hefyd cynhaliodd gyfarfodydd yu y Drill Hall, pryd y rhoddodd brofion ychwanegol o'i allu rhyfeddol.

FFRWYDRAD OFNADWY MEWN GWAITH…

LLANDDOGET.

LLYTHYR TOM PUDLER.

MARWOLAETH Y POST-FEISTR CYFFREDINOL.

BANGOR.

TYDDYN GWYN, FFESTINIOG.

PENTYRCH.

PENMACHNO.

CWMAFON.

ABERARAFON.

fCAERFYRDDIN.

LLANELLI.