Hide Articles List

12 articles on this Page

CORWEN.

RHYL. !

AMLWCH A'R AMGYLCHOEDD.

MAENTWROG.

News
Cite
Share

MAENTWROG. Yr oedd dydd Mawrth, Medi 23ain, yn ddiwrnod pwysig yn y lie uchod, yn gymaint ag mai dyna y dydd y cynhaliwyd yr Arddangosfa Arddwrol Flynyddol, yr hwn sefydliad sydd yn cael ei noddi gan yr An- rhydeddus Mrs. Oakeley, ac yn cael ei gynal trwy garedigrwydd haelionus Mr. Oakeley, boneddwr ag sydd yn cymeryd dyddordeb neillduol yn nghysur a llwyddiant ei deiliaid ar yr etifeddiaeth, a'r trigolion yn gyffredinol; ie, boneddwr yw nas gall yr un ardal o fewn y Dywysogaeth ymSrostio yn ei well a'i ragorach, cymerer ef yn yr ystyr a fyner. Arbeda ei haelioni dyngarol dreth lethol y Bwrdd Ysgol i'r plwyfolion, a ehefnoga efe addysg nid ar flaen tafod," ond yn weithredol trwy adeiladu a chynal ysgolion ar ei draul bersonol ei hun. Nid rhyfedd gan hyny yr edrychir i fyny at deulu urddasol Plas Tanybwlch gyda'r fath barch didwyll gan y trigolion. Er ei bod wedi myned yn mhell ar y flwyddyn caf- wyd arddangosiad pur dda o flodau, ffrwythydd, a gwreiddiau ond diau y buasai yn llawer gwell pe cymerasai le er's tua mis yn ol. Yr oedd y Felin Lifio, lie cynaliad yr arddangosiad, wedi ei haddurno yn chwaethus a gwahanol flodau o ardd y Plas gan Mr. Roberts, y prif arddwr, a dygid y gweithrediadau ymlaen o dan arolygiaeth medrus Mr. Vaughan, goruchwyliwr lleol yr etifeddiaeth. Anfonodd Miss Rae, Tanybwlch Hotel, teulu Glanwilliam trwy Mr. Evan Jones, y prif arddwr, a theulu Brynmawr, am- ryw ffrwythau a blodau i'r arddangosfa, pa rai a gaent sylw dyladwy yr ymwelwyr. Beirniadwyd gan brif arddwr Castell Deudraeth, a rhanwyd y gwobr- wyon, yr oil yn arian newydd, gan Mr. Oakeley, a'i rodd ef ydoedd yr oil o'r gwobrwyon hefyd. Drwg genym na chaniata gofod i ni gyhoeddi rhestr yr enillwyr. Am dri yn y prydnawn, cafodd plant ys- golion cenedlaethol y plwyf, yn rhifo tua 200, eu gwledd hwythau o de a bara brith, yn ysgoldy helaeth y pentref. Eisteddodd c6r yr eglwys a'r Oakeley Brass Band ar yr un adeg i gydgyfranogi o meatItea ardderchog, yr hwn fwrdd a wylid yn ben- odol gan Mrs. Oakeley a Miss Oakelcy. Yn bresenol ac iyn cynorthwyo wrth y byrddau gwelsom, Mrs. Killin, Rectory, Parchn. R. Killin, D.G., a Llewelyn Hughes, B.A., ^curad Ffestiniog, athrawon ys- golion Ty'nant ar pentref, a gweiayddwyr y Plas. Ar ol i'r bwyta a'r yfed fyned drosodd, aed a'r plant allan i'r playground, lie y rhanwyd trwyddedau i'r rhai hyny a aethant drwy arhovliad diweddar y Lly- wodraeth yn ysgolion Ty'nant a'r pentref, gan yr Anrhydeddus Mrs. Oakeley. Hefyd rhanwyd 26 o medals i'r rhai oeddynt wedi presenoli eu hunain 400 o weithiau yn ystod y flwyddyn yn ysgol y pentref. Er y carasem roddi enwau y medalists hyn, ni oddef hamdden na gofod. Y gwobrwyon drosodd, aed yu un orymdaith hardd o dan arolygiaeth yr athrawon a'r is-athrawon i'r arddangosfa. yn cael eu blaenori gan y seindorf. Y ma eta rhan wyd gwo brwyon i enethod ysgolion Ty'nant a Maentwrog, am ragoriaeth mewn gwniadwaith a gweu. Rhoddwyd gwobrwyon hefyd i'r plant hyny a gadwasant eu hysgol yn fwyaf cyson am y chwe' mis d!wedda,f. Rhanwyd y rhai hyneto gan Mrs. Oakeloy a Miss Oakeley. Yr oruchwyl- iaeth hyn drosodd, neullduwyd i gae cyfagos, lie y gwobrwywyd y plant am ragori mewn gwahanol gam- pau diniwed. Tra yr elai gweithrediadau hyn ymlaen chwareuai y seindorf, ac ymddifyrai amryw eu hunain mewn dawnsio, &c, Dylasem nodi i Mr. Oakeley anerch plant yr ysgolion, ar y pwysigrwydd o fynychu yr ysgol yn gyson, a rhoddodd fawr bwysigrwydd ar brydlondeb yn ogystal a dyfalbarhad gyda'r gwersi. Gweithrediadau y dydd drosodd, cyd-gyfranogodd y seindorf o swper danteithiol yn y Grapes Hotel, ar draul arwyr urddasol y dydd. Mawr ganmolir darpariaethau Mr. a Mrs. Jones. Dygodd hyn weithrediadau y dydd i derfyniad hapus a boddhaol. Yr oedd Iluaws mawr o ddieithriaid yn bresenol. Nos Wener wythnos i'r diweddaf bu Dirprwywyr y Beibl Gymdeithas yn areithio ar ei rhan yn yr Ysgol- dy Genedlaethol. Llywyddid y gweithrediadau gan y Parch. Richard Killin, D.G. Y mae y gwr parch- edig yn hen law yn y gwaith o lywyddu. Yr oedd yno cynulliad gweddol da, a chaed cyfarfod da, meddir. Dylaswn nodi i'r Parchn. Wm. Williams (A.), Wm. Roberts (W.), a Ceiriog Roberts, (M.C.), gymeryd rhan yn y cyfarfodydd. Pwy gysondeb sydd mewn dadleu dros anfon Beiblau i'r paganiaid tra y gwrthodir dysgeidiaeth y Beibl yn ysgolion dyddiol ein gwlad ein hunain. Po, Ie mae'r cyson- deb ? -L tygadog.

CERRIG-Y-DRUIDION.

CAERDYDD.

LLANGOLLEN.

PENBOYR. I

BANGOR.

.OAKWOOD, GER CWMAFON.

LLANLLECHID.

[No title]