Hide Articles List

12 articles on this Page

CORWEN.

RHYL. !

AMLWCH A'R AMGYLCHOEDD.

News
Cite
Share

AMLWCH A'R AMGYLCHOEDD. LLANEILIAN.—Givyl Be.—Dydd Gwener diwedd- af, y 26ain cyfisol, oedd ddydd ag yr edrychid ymlaen ato gyda dyddordeb mawr gan aelodau Ysgol Sul yr eglwys yn y lie hwn, diwrnod ag oedd wedi ei benodi i gynal eu gwyl flynyddol, ac fe drodd allan yn hynod o ffafriol i hyny. Am 3 o'r gloch ymgyfarfyddodd aelodau yr ysgol wrth y Persondy, ac yno fe'u trefnwyd wrth y byrddau, pa rai oedd yn llawn a de o bara brith, a chigau, &c. Ar ol gwneyd cyfiawnder wrth y, byrddau, aed i gae cyfagos, yn mha le yr aethpwyd drwy lawer math o chwareuon diniwed i ddifyru y plant ac eraill, hyd nes yr oedd y dydd yn hwyrhau- haul natur ar fachludo, a'r bin yn dechreu oeri. Yna, wedi talu teyrnged o barch i'r rheithor, sefy Parch. Hugh Thomas, M.A., am ei garedigrwydd a'i haelioni arferol, ymwahanodd pawb i'w gwahanol gartrefleoedd, wedi eu boddhau yn dir- fawr. Haedda y Parch. H. Evans, y curad, a Miss Cooke y fdiolchgarwcla gwresocaf am eu gweith- garwch dihafal yr hyrwyddiad llwyddiant yr wyl. Cyn ymadael a'r pwnc yma, sef yr Ysgol Sul," dywedaf air o symbyliad y mae cymeriad yr Ysgol Sul erbyn y dyddiau presenol y fath fel y mae yn mynu clod, parch, a phresenoldeb y doeth fel yr annoeth, yr uchel fel yr isel. Mae yn gor- chymynu sylw yr aelod mwyaf distadl fel y gweinidog mwyaf disglaer a choeth ei syniadau, ac yn haeddu yr anogaeth wresocaf a'r ymroddiad llwyraf o'i phla,id gan bob gredadyn. Mae y plant a ddygodd i fyny, y gweinidogion a feithrinodd a'r eneidiau a drowyd ac a gadwyd trwy ei hofferynoliaeth, ynghyd a'r dylanwad moesol sydd ganddi lieddyw ar Gymru benbaladr yn rhoddi iddi y fath awdurdod fel na feiddia unrhyw greadur rhesymol a synwyrol-yr hwn a hona ei hun yn Gristion-esgeuluso ei chymelliadau taerion, EGLWYS LLANBADEIG.—Cymerodd un o'r digwydd- iadau mwyaf pwysig le ddydd Mawrth diweddaf mewn cysylltiad ag Eglwysyddiaeth yn y plwyf hwn, sef ail-agoriad hen Eglwys Llanbadrig. Mae'r Eglwys hon yn enwog mewn hanes—dywedir ei bod wedi ei hadeiladu ar y cyntaf yn y bedwaredd ganrif. Mae yn un o'r Eglwysydd hynaf yn y Dywysogaeth. Saif, fel ei chwaor Eglwys Eilian, ar fin y mor. Cyflawn- wyd y gwasanaethau fel y canlyn:—Am 7 o'r gloch nos Lun yn Eglwys Cemaes, darllenwyd y wasan- aeth gan y ficer, a phregethodd y Parch. Mr. Hopkins, Rhoscolyn yn rhagorol. Y dydd canlynol am 10, yn Eglwys Patric, pregethodd yr Arglwydd Esgob. Am 2, darllenwyd y gwasanaeth gan y Parch. Mr. Edwards, a phregethodd y Parch. Mr. Hopkins. Am 6 yn yr hwyr, oblegid anhwyldeb corphorol y Parch. H. Grey Edwards, Llanfachreth, i fod yn bresenol, pregethodd y Parch. Mr. Lloyd, Amlwch. Gan fo.d yr hin mor fiafriol cafwyd cynulleidfaoedd hynod o dda. Dylai y Cemasiaid fod yn dra diolch- gar i'r Arglwydd Stanley am ei haelfrydedd mewn perthynas a'r Eglwys hon, canys trwy ei 'off erynol- iaeth ef yn unig ei hadgyweiriwyd. Gwelwyd yn mhlith yr offeiriaid oeddynt yn bresenol y rhai ca,nlynol: Mr. Price, R.D., Talybolion, Llanfairynghornwy Mr. Williams Mr. Thomas, R. D. Twrcelyn, Llaneilian; Mr. Smith, ficer, Rhos- ybol; Mr. Morgan, Bodewryd Mr. Williams, curad, Llantrisant; Mr. Evans, curad, Llaneilian; Mr. Sinnet Jones, curad, Llatigwyllog; Mr. Edwards Mr. Willliams, Llanfaethlu; Mr. Hughes, Llan- ddeusant. RHOSYBOL—Trwy drugaredd wele ni unwaith yn rhagor wedi mwynhau y fraint anrhaethol o gael cadw yr wyl flynyddol o ddiolchgarwch am y cynauaf. In Cynhaliwyd cyfarfodydd yn yr Eglwys hon ar y 30ain cynfisol, pryd y cafwyd gwasanaethau rhagorol, a hyderir y dygayr had da a. hauwyd ffrwyth ar ei gan- fed. Er mor luosog y byddai y cyfarfodydd hyn yn arfer bod, tystir na welwyd erioed gymaint o wran- dawyr ag oedd wedi ymgynull ynghyd y tro hwn. Yr oedd y gweinidogion canlynol yn bresenol:—y Parchn. Mr. Smith, ficer, Rhosybol; Mr. Hopkins, Rhoscolyn; Mr. Lloyd, curad, Amlwch, a Mr. Evans, curad, Llaneilian.—Wmffra.

MAENTWROG.

CERRIG-Y-DRUIDION.

CAERDYDD.

LLANGOLLEN.

PENBOYR. I

BANGOR.

.OAKWOOD, GER CWMAFON.

LLANLLECHID.

[No title]