Hide Articles List

11 articles on this Page

LLYTHYR TOM PUDLER.

YR EGLWYS YN LLEYN.

LLANFABON.

BETTWS, GER PENYBONT-AR-OGWY.

LLANFIHANGEL-YN-NHOWYN, MON.

News
Cite
Share

LLANFIHANGEL-YN-NHOWYN, MON. Dydd Mawrth, Medi 16eg, oedd y dydd a neill- duwyd gan Eglwyswyr y plwyf uchod i ddiolch am y cynhauaf. Yn y boreu, am 10.30, gweinyddwyd y Cymun Bendigaid gan y Parch. J. Hopkins, rheitho. y plwyf, yn cael ei gynorthwyo gan y Parch. Er Edwards, Bryngwran. Am 2, darllenwyd y gwasan- aeth gan y Parch. E. B. Thomas, B.A., Bodedern, y llithoedd gan y Parch. E. Edwards, yr hwn hefyd a bregethodd i gynulleidfa luosog, ac ystyried mai dyma y tro cyntaf i gynal cyfarfodydd ar hyd y dydd. Am 6.30, darllenwyd y gwasanaeth gan y Parch. J. Hopkins, y llithoedd gan y Parch. E. B. Thomas, B.A., a chafwyd pregeth hyawdl ac effeithiol gan yr olaf, tra yr oedd yr Eglwys yn llawn o wrandawyr yn gwir werthfawrogi yr hyn a leferid wrthynt. Chwareuwyd ar yr harmonium yn ystod y dydd gan Mr. R. Jones Rowlands, ysgolfeistr, a thystiai pawb na chlywsant well canu yn yr Eglwys hon erioed. Yr oedd yr Eglwys wedi ei haddurno yn ddestlus ar gyfer yr amgylchiad.—Ymwelydd.

PENYGRAIG, RHONDDA.

[No title]

TYNEWYDD, OGMORE VALE.

LLANGEINOR.

[No title]

NEWYDDION .CYFFREDINOL.