Skip to main content
Hide Articles List

11 articles on this Page

LLYTHYR TOM PUDLER.

YR EGLWYS YN LLEYN.

News
Cite
Share

YR EGLWYS YN LLEYN. Y mae dros chwe' blynedd o amser er pan y bum yn Lleyn o'r blaen, ac yr wyf yn awr wrth gwrs yn dymuno gwybod beth fu haves yr eglwys yn ystod yr amser hwnw. Da genyf ddweyd fod ychydig o lwyddiant wedi cymeryd Ile, ond nid llawer. Daeth- um i Bwllheli dydd Gwener, ac aethum i'r gwasan- anaeth hwyrol yn Eglwys y plwyf, yr hwn a ddar- llenwyd yn rhagorol o dda gan y Parch. Ffrancon Da vies, y curad, a chan yr hwn y cafwyd pregeth sylweddol ac effeithiol ar "Wyrth y Mud a'r Byddar." Yr hyn a'm siomodd i raddau oedd fod y gynulleidfa mor deneu, nid oedd ond rhyw bump a deugain yn brosenol. Bu'm yn Eglwys Nefyn boreu Sul. Dar- Ilenwyd y gwasanaeth gan y Parch. E. Pryse, a pregethodd hefyd yn gampus ar Yr hen bethau a aethant heibio, wele, gwnaethpwyd pobpeth o newydd." Nid oedd y gynulleidfa yma ychwaith yr hyn ddylai fod. Nos Sul, ymwelais ag Eglwys MeiHteyrn, yr hon oedd bron yn llawn, er fod yr bin yn anffafriol. Darllenwyd y gwasanaeth gan y Parch. Mr. Howell, prif-athraw Ysgol Ramadegol Botwnog, o a thraddodwyd pregeth ar Judas yn bradychu ei Feistr," mewn modd difrifol a gafaelgar, gan y Parch. J. Davies, rheithor Bythonog. Yr hyn a'm boddlonodd yn fawr yma oedd y canu da a'r atebion (responses) gwresog. Yr oedd y gynulleidfa i gyd yn cymeryd rhan yn y gwasanaeth. Clywais fod Eg- lwysi Tydweiliog, Bryncroes, a Llangwnadl, yn cael eu mynychu gan gynulleidfaoedd lied dda, ond ar y cyfan gwan yw yr Eglwys yn Lleyn.—Eglwyswr.

LLANFABON.

BETTWS, GER PENYBONT-AR-OGWY.

LLANFIHANGEL-YN-NHOWYN, MON.

PENYGRAIG, RHONDDA.

[No title]

TYNEWYDD, OGMORE VALE.

LLANGEINOR.

[No title]

NEWYDDION .CYFFREDINOL.