Hide Articles List

12 articles on this Page

Advertising

Advertising
Cite
Share

I t^ylDtiddion Cyfyoeddti$. WANTED immediately a Mistress for Infanta (certificated) at Cadoxton-juxta-Neath. Salary, £ 50 per annum.—Apply, Vicar, Cadoxton, near Neath, Glamorganshire. [102 W ANTED, in the Diocese of Llandaff, a Curacy by a Priest, Bilingual.—Apply, A., LLAN office, Merthyr Tydfil. [80 SCHOOL wanted by an experienced Certificated, Parchment, Master, (32). Sewing, Singing, &c. Excellent Testimonials.—Master, "Llan" Office, Merthyr Tydfil. [90 WANTED immediately, Mistress for a Small Mixed School. Church, communicant, Harmonium, Sewing.—Apply, Vicar, Llwydiarth, Cann Office, Welshpool. [99 WANTED a Master for the Llanfair CaereinionNationol School (mixed). Harmonium. Welsh. Apply to the Rev. T. JEFFREY JONES, Llanfair Vicarage, Welshpool. [103 WANTED Immediately, Assistant Mas- ter in National School. Singer and player preferred. Minimum salary, £ 50.—Apply, VICAR, Aberdovey, North Wales. 104 HYFFORDOWR AR Y GAN EGLWYSIG I'R COR A'R GYNULLEIDFA, Yn Ddwy Ran. RHAN I. Y CANIADAU A'R PSALLWYR Wedi eu Cymhwyso i'r Gan Eglwysig, GAN c EVAN LEWIS, M.A. (OXON.) DEON BANGOR; G. ARTHUR JONES, M.A. (OXON) FleER EGLWYS FAIR, CAERDYDD A J. WILBERFORCE DORAN, M.A. (CANTAB.) FICER FFENISTAUNTON, SIR HUNTINGDON. PRIS 3S. RHAN II. Y GWERSI A'R ATEBION, Gydâ Chynghaneddau gan G. HERBEET PALMKR, B.A. (Cantab.), diweddar Gor-Hyfforddwr S. Barnabas, Pimlico. Pria :-Ar wahan, Swllt a chwe' cheiniog y ddwy ran yn un gyfrol, Pedwar Swllt. PARKER AND CO., Rhydychain, a 6, Southampton Street, Strand, Llundain. 1884. I'w cael hefyd gan y Parch. G. Arthur Jones, S. Mary's, Cardiff. [105 H Y SB Y SI AD AU P LLAN.. Dylid eu derbyn yn y swyddfa erbyn DYDD MERCHER yn mhob wythnos. PRISIAU. 75 o eiriau (solid) neu un fodfedd i lawr y golofn (displayed):— Un wythnos (tal yn mlaen llaw) 2s. Tair wythnos 5s. Bob tro ychwanegol (yr un) Is. 26 o wythnosau (yr un) 9c. 52 o wythnosau (yr un) 6e. Hysbysiadau Seneddol a Rhybuddion Cyfreithiol. 6c. y llinell. Arwerthiadau, 4c. y llinell. HYSBYSIADAU BLAEN-DALIADOL RHAD. Cyhoeddir hysbysiadau fel y canlyn, os TELIR YN MLAEN LLAW, yn y Llan yn ol y raddfa ganlynol:— -T 20 o eiriau:—Unwaith, Is.; tair gwaith. 2s. 6c.; chwech etto, 4s. 6c. 30 o eiriau:—Unwaith, Is. 6c.; tair gwaith, 4s.; chwech, etto, 6s. 6c. 40 o eiriau :-Unwaith, 2s.; tair gwaith, 5s. 6c.; chwech, etto,.8a.6c. ——— TELERAU GWERTHIANT Y LLAN. Anfona y Cyhoeddwyr un copi o'r LLAN yn ddidrau drwy y LIythyrdy i unrhyw gyfciriad yn y Deyrnas Gyfunol fel y canlyn: Chwarter blwyddyn, Is. 8d.; haner, eto, 3s. 4d.; blwyddyn, 6s. 8d. Anfonir Y Llan i ddosbarthwyr ac eraill: wedi talu y sludiad, fel y canlyn :— Gyda'r Post. Gyda'r Tren. Dwsin loc. 9c. Nifer mwy yn ol yr un raddfa. CYROED:rJWYR :-MRI, FARRANT A FROST, High-street, Merthyr- Tydfil. AT EIN GOHEBWYR. CYFAJSTSODDIADAU (wedi eu hysgrifenu ar un tu i'r ddalen) i fod mewn Haw erbyn boreu Mawrth, oyfeiriedig— THE EDITOR, LLAN Office, ———— Merthyr Tydvil. Os teimla ein dosbarthwyr alii derbynwyr unrhyw anhwylusdod ynglJn a chludiad y LLAN o Merthyr Tydfil, bydd yn dda genym peyr hysbysentni y ffordd oreu i'w hanfon: fel ag iddynt eu cael yn brydlon. DALIER SYLW.—Nis gallwn ddychwelyd ysgrifau na wneir defnydd o honynt. BUASAI yn dda gan y Cyhoeddwr bennodi dosbarthwyr i Werthu Y Llan lle nad oes rhai eisoes. Am y telerau, anfoner i'r swyddfa. Cyfeirier cyfansoddiadau barddonol fel y canlyn :— Rev. Ll. M. Williams, The Vicarage, Pontlottyn, Cardiff. CYFARFODYDD DIOLCHGAEWCH AM Y CYNHAUAF.—Taer erfyniwn ar i'n gohebwyr fod yn fyr a chryno wrth anfon adroddiadau am y cyfarfodydd hyn, gan na chaniata gofod i ni gyhoeddi adroddiadau meithion. Dymunir sylw neillduol i hyn. YMWELYDD.—Diolch i cli wi bydd yn dda genym glywed oddivi rthych yn fynych. GWAITH ESGOB PEARso. AKY CRF.no.—Mewn atebiad i'r ymofynydd ienanc am waith Esgob Pearson ar y Credo, dymunem ei hysbysu mai gwaith Sanderson yw'r analysis goreu o Pearson. Synopsis ydyw o Pearson ar y Credo, a Hooker's Polity." Mae yn dda iawn; mac'r ymofynydd yn sicr o ga,el ei foddioni ynddo, ac ond iddo ei godi ifyny, fe wnaiff foddloni unrhyw un arno mewn arlioliad. Gallai ei gael gan R. D Dickinson, 89, Farrington Street, London, am ddau swllt. MEWN LLAW.—Un hoff o'r gan.

CYNWYSIAD.

_----__----------------YR…

ANHAWSDERAU RHYDDID CREFYDDOL.

[No title]

NEWYDDION ODDIWRTH Y CADFRIDOG…

BUDDUGOLIAETH Y CADFRIDOG…

RHIWABON.

[No title]

AT EIN DOSBARTHWYR A'N DER,BYNWYR.

DYFFRYN NANTLLE.

¡MAESTEG,