Skip to main content
Hide Articles List

3 articles on this Page

Y TERFYSGOEDD YN MERTHYR TYDFIL.

NEWYDDION AMERICANAIDD.

Advertising

Advertising
Cite
Share

CHARLES' ELECTRIC CORN & WART CURE. A New and Painless Cure for Uoms and Warts it con- tains no mineral acids, caustic, or anything injurious; it has the advantage over similar preparations in being quite painless. Success is certain. Beware of Imita- tions. Prepared only by R. E. CHARLES, Chemist, BRECON. In Bottles, 9d. and 13d. each. Please read Testimonials Brecon, March 15, 1884. Sir,—Your preparation for corns has completely re- moved two corns which troubled me for 20 years. I can confidently recommend it.—Yours, &c., JOSEPH JOSEPH. Sent by Post for lid or 15d in stamps. 49, Reporton road, Walham Green, London, Feb. 8th, 1884. Sir,—Will you kindly send me a Is lid bottle of your Corn Eradicator per return, for which I enclose postal order and stamps. I had some given me by a friend some time ago, and I find it invaluable. Can you also le me know where I can procure it in London; I have tried several places, but without success.—1 am, Sir, your obedient servant, JAS. ELLIOTT. Mr. Charles, Chemist, High St., Brecon. Sent by Post for lid or 15d in stamps. Workhouse, Brecon, March 22. Sir,—I have much pleasure in conveying to you my testimony of the high value of your Corn Solvent, which I have every reason to believe possesses qualities and advantages far superior to other preparations now so largely in use. It is cheap, simple, and easy of application.—Yours truly, H. N. KETTLE, Master. Sent by Post for lld or 15d in stamps, 19, Clifton Crescent, Birkenhead, 11th March, 1882. Dear sir,—I have great pleasure in testifying to the good qualities contained in your world-renowned Electric Corn and Wart Cure. I can hardly express to you my feeling of relief after having applied this wonderful invention to my corn a few times: in fact, it is beyond description. Before purchasing a bottle I used to pick my way carefully, avoiding all stones, &c., but now I am not afraid of tramping over the roughest macadamized road in the district. I shall recommend it to all my friends.—I remain, dear sir, yours faith- fully, B. EVANS. Sent by Post for lid or 15d in stamps- Crickhowell, March 29, 1882. Dear sir,—Please send to-morrow one dozen Corn Cure. I hear very flattering accounts of its efficacy.- Yours truly, J. J. EDWARDS, chemist- Sent by Post for lid or 15d in stamps. Cwmclyn, Libanus, ger Aberhonddu. Anwyl syr,—Dymunaf eich hysbysu fy mod wedi rhoddi prawf o'ch darpariaeth, a chael ynddo waredig- aeth gyflawn oddiwrth gyrn.—Yr eiddoch yn gywir, PRICE JONES- Sent by Post for lid or 15d in stamps- Mr Davies, Chemist, Swansea, writes to say, your Cojytt Cure gives general satisfaction." f 11, Great Oxford Street, Mount Pleasant, Liverpool, April 19, 1884. Mr. R. E. Charles,—Dear Si-, I have much pleasure in testifying to the efficacy of your CORN CURE. Upon the first application its effect was almost magical, and one bottle entirely cured my corns, after I had tried other preparations without success. Several friends for whom I have procured bottles of your preparation have assured me of the very great and lasting benefit they have derived from its use. I believe it to be the very best cure for corns of any now before the public, and am confident that its invaluable qualities will ensure it a large and increasing sale.—Yours faithfully, ALFD. H. HANSON STILES. Sent by Post for lid or 15d in stamps. 28, Watton, Brecon, May 12, 1882. Dear Sir,—With deep gratitude and unspeakable confidence I can testify to the healing qualities of your CORN CURE, one bottle of which sufficed to relieve me of years of perpetual pain from lour bad corns.—Yours truly, W. M. BRIEN. Sent by Post jor lid or 15d in stamps. 48, High Street, ilreeon, May 16, 1882. Dear Sir,—Having for many years suffered from corns, I was induced to try your ELECTRIC CORN CURE. After a few applications it removed my corns without the slightest pain.—Yours, BEES JONES. Wellington Place, Brecon, July 5th, 1883. Mr. Charles,—Dear Sir,—It is my pleasing duty to inform you that your valuable Corn Preparation suc- ceeded in removing my never-to-be-forgotten corn, after all other known remedies had boon tried in vain. Such a remedy as yours ought to be made widely known, as sufferers from coins can be counted by tens of thous- ands. You may make what use you like of this, as I am very grateful that your remedy relieved me of such fearful agony.-Believe me, Bit, to remain yours sin- cerely, RICHARD G. FRYER. Sent by Post for lld or 15d in stamps. The Grove, Bishop Auckland, Near Durham, Aug. 3, 1883. Dear Sir,—After having tried many so-called cures, I obtained, through a friend, a bottle of your Corn Cure, and atter the first dressing gave me such relief as to be able to walk with ease and comfort as I had not done before for years.—P.S. You may make use of this slight recognition as you think fit.-Yoiirs very truly, CHARLES HORTON. Mr. R. E. Charles. Sent by Post for lld or 15d in stamps. Hay, November 19, 1883. Please to send me as soon as possible 3 doz. Corn and Wart Cure.—T. STOKOE, Chemist. Please send 2 doz. Corn Cure (small size), per Parcels' Post.-GWILYM EVANS, Chemist, Llanelly. London Agents: Barclay, 95, Farringdon Street. [67 LLYSIAU YDYNT Y MEDDYGINIAETHAU NATURIOL GOREU TUAG AT WELLA POB MATH 0 AFIECHYD YMHLITH YR HIL DDYNOL. DIODYDD LLYSIEUOL ANFEDDWOL TRIMNELL, ADDAS I HAF A GAUAF. T-IANMOLIR y diodydd hyn yn fawr gan 1-' swyddogion Oymdeithasau y Temlwyr Da a Byddin y Ruban Glae, ar gyfrif eu rhinwedd uwchlaw pob diod arall tuag at buro a chryfhau y cyfansoddiad a ddygwyd erioed gerbron y cyhoedd.^ Trwy ei ddefn- yddio, mae miloedd wedi eu gwaredu oddiwrth feddw- dod. 6c. y Sypyn; drwy y post, 8e. Cymeradwya ei hun. GWNA TIC ERADICATOR TRIMNELL, Wella mewn moment Ddanodd, Tic-Doloreux, Neural- gia, neu unrhyw boen arall yn y pen a'r gwyneb, drwy ei ddodi ar y rhanau poenus. Mae yn rhagorach nag eraill, am y gellir ei ddefnyddio yn allanol, tra y mae lliaws o'r meddyginiaethau a ddefnyddir yn dufewnol yn cynwys sylweddau gwenwynig cryfion. D.S.—Ni wna unrhyw niwed i'r croen, na gadael marc ar ei ol. Is. lie. y botel. Y feddyginiaeth oreu tuag at wella anwyd yw COLD OR SWEATING POWDER TRIMNELL, Yr hwn a symuda bob arwyddion o'r cyfansoddiad. Ni ddylai neb fod hebddo, gan mai dyma y ddarpariaeth oreu a ddygwyd erioed o naen y cyhoedd. Mae y cymysgedd hwn yn anmhrisiadwy ar ym- ddangosiad cyntaf Anwyd, Enyniad, Poenau yn yr Ystumog, Rhyddni y Coluddion, Crydcymalau, Cymal- wst, Poenau yn yr Aelodau, ymosodiadau Parlysol, Spasms a Cramp, ynghyd a symnd unrhyw afiechyd yn tarddu o anwyd. Mae hefyd yn rhagorol fel amddi- ffynydd i bersonau pan yn myned allan i dywydd llaith, tarth, rhew, neu eira. Hefyd tuag at buro y gwaed oddiwrth bob anmhuredd, megis Coesau Drwg, Plor- ynau, Cryndod, &c., nis gellir rhagori arni. Is. lie. a 2s. 9c. y sypyn drwy y Llythyrdy. COUGH BALSAM TRIMNELL. Nid oes dim wedi ei ddarnganfod a ddeil i'w gymharu a'r Balsam hwn. Mae ei weithrediad mor syml fel y gellir ei roddi gyda pherffaith ddiogelwch i'r plant leuangaf, eto mae yn ddigon cryf i atal yinlediad yr achosion gwaethaf o anwyd, pa un bynag ai pesweh croup, pan, pneumonia, pleurisy, asthma, bronchitis anhawsder i anadlu, neu yr afiechyd ofnadwy hwnw, y darfodigaeth, yrt hwn sydd yn achosi marwolaeth cy- nifer o filoedd yn flynyddol. Is. lie. a,2s. 6c. y sypyn drwy y Llythyrdy. EMBROCATION BYDENWOG TRIMNELL Tuag at wella cryd-cymalau, rheumatic gout, lumbago, poen yn yr aelodau, anyswythder yn yr aelodau a'r gwar, llosg eira, ymosodiadau parlysol, sigiadau, toriad- au, spasms, cramp, quinsey, a dolur gwddf. Sicrheir mai dyma y moddion goreu i wella yr anhwylderan uchod ar ddyn neu anifail. Is. lie. a 2s. 9c. NERVINE TONIC TRIMNELL, Wedi ei gyfaddasu i'r ddau ryw. Gwellha bob math o anhwylder gieuol o unrhyw natur. A ganlyn ydynt ychydig o arwyddion yr anhwylder hwn :—Iselder ysbryd, diffyg awydd i ymegnio, anaddasder i efrydu, casineb i gymdeithasu, a gwneyd unrhyw waith, gwrido anwirfoddol, y golygon yn gymylog, gwreichion o flaen y llygaid, byddardod a swn yn y ciustiau, teimlad o dyndra neu fygiad. hunan amheuaeth parhaus, poenau yn y lwynau a theimlad o flinder, enyniad yr afu a'r ys- wigen, cryniad y galon, cryndod sydyn, yswilaod eithafol, hoff o unigrwydd, diofal am fywyd, ei lawen- ydd, ei bleserau, a'i ddyledswyddau, anghysondeb y coluddion, teimlad o annheilyngdod, diffyg cof, an- mhariad galluoedd meddyliol, aflonyddweh eithafol, gwyntogiad a diffyg treuliad, cur yn y pen, digalondid dirgel yn codi oddiar wendid corphorol, ofni gwallgof- rwydd, rhagolygon presenol brwnt, dim gobaith am y dyfodol, dychrynu wrth gysgu, edrych a theimlo yn glafychus heb unrhyw achos am hyny. Gwna un neu ddau o sypynau o'r NERVINE TONIC wella achosion ysgafn o'r anljwylder uchod. Lie y mae y dioddefydd wedi ei esgeuluso, neu heb ei drin yn briodol gan y meddyg, cymer ychwaneg o amser. Is. lie. a,2s. 9c. y sypyn. PELENAU LLYSIEUOL TRIMNELL. D YMA feddyginiaeth rhagorol at wella -*— pob math o anhwylderau yn y coluddion a'r afu, ymosodiadau clefydon, influenza, diffyg archwaeth, diffyg treuliad, golygon gwan, poen ac ysgafnder yn y pen, a phob math o afiechyd cysylltiedig a'r ystumog a'r coluddion. Mae rhif 1 a 2 yn addas i r ddau ryw. Is. lic. a 2s. 9c. y blychaid. Gellir cael Antibilious Pills ynghyd a rhai llysieuol a rhyddhaol am geiniog y blychaid. Dymuna W. TRIMNELL ddwyn i sylw y cyhoedd yn gyffredinol y ffaith fod ganddo yr ystoc helaethaf o ,Lysiau Seisnig a Thramor, G-wreiddiau, Rhisgl, Blodau, Hadau, Dail, &c., yn Neheudir Cymru. Mae un prawf yn ddigon i brofi effeithiolrwydd y meddyginiaethau uchod, y rhai ellir gael gan Fferyllwyr a Gwerthwyr Meddyginiaethau drwy y byd. Os teimlir, unrhyw anhawsder i'w cael, anfonir hwy ar dderbyniad Post Office Order neu stamps gan y Perchenog. An- fonir gwerth 2s. 9c. yn rhydd i unrhyw ran o'r Deyrnaa Gyfunol. (Jeir cyfarwyddiadau llawn gyda phob sypyn. D.S.-Gofaler am fod enw y perchenog ar Stamp y Llywodraeth.—W. TRIMNELL. Gwneuthurwr a Pherchenog, W. TRIMNELL, MEDICAL BOTANIST, MOIRA TERRACE, CARDIFF. 58 ArgraffWyd a Chyhoeddwyd gan FARRANT a FROST yn eu Swyddfa Aigraffu, 135, High-street, Merthyr- Tydfil, Medi 19, 1884