Skip to main content
Hide Articles List

17 articles on this Page

TOWYN.

News
Cite
Share

TOWYN. LLYS YR YNADON.- Medi 5ed., dirwywyd un Wil- liam Evans, gwas fferm, i £ 2 a'r costau am greulon- deb tuagat hwch fagu. Yn yr un llys gollyngwyd dau blentyn dan feichnafon o £10, am osod ceryg ar linell y Cambrian. Gwelodd y gyriedydd y perygl, ond nid mewn pryd iddo ddwyn y gerbydres i arosiad, ond trwy drugaredd maluriwyd rhai o'r ceryg a lluchiwyd eraill oddiar y Ilir, ell gan guards y peir- iant. Gallasai fod yn ddamwain ddifrifol. Dirwy- wyd pump o ddynion am feddwdod, un arall am adael i'w asynod grwydro, ac un arall am gadw ci heb drwydded. Yn yr un llys hefyd cyflwynwyd cofarwydd i'r faingc gan bregethwyr Ymneillduol y dref, yn erbyn adnewyddu twyddedau y tafarnau. Deallwyd ma i eu dymuniad oedd gwneyd i ffwrdd a'r oil ond un. Mewn gwrthwynebiad dywedodd Mr Millard fod 18 llai o achosion meddwol eleni na'r llynedd, ac fod yr holl dai wedi eu cadw yn rheolus, ond eithrio un, a'r un hwnw oedd y "Reform," Bryncrug. Cafodd y Landlord ei ddirwyo yn ddi- weddar i 910 a'r costau am storio gwin a brandy yn y tý heb drwydded. Amddiffyniad y tafarnwr yn ngwyneb hyn pan yn erfyn am adnewyddiad ei drwydded oedd, ei fod yn cadw y brandy at ei was- anasth ei hun, ond iddo mewn fit of good nature werthu peth o hono i gymydog, ae mewn pertbynas i'r gwin, mai gwin sacramentaidd y capel Cynulleid- faol sydd ar gyfor ydoedd. Dywedodd Syr Rupert Kettle fod yn ymddangos iddo ef fod esgusodion y difiynydd yn ddeublig, partly piety, partly charity. Gnhiriwyd y achos. Rhaid cael Reform." FFAITII.—Yn ddiweddar, mewn pentref heb fod gan milldir o Dowyn, gadawodd dynes Feibl hardd, gyda clasp wrtho, ar ol yn un o seti un o'r capelydd Ymneillduol ddiwrnod y cyfarfod mawr, a'r Sul can- lynol gofynwyd i'r 'gethwr gyhoeddi hyny ar ol yr oedfa, yr hyn a wnaeth yn y modd canlynol:— Mae'r brodyr wedi dymuno arnaf ddweyd fod rhywun wedi gadael Beibl ar ei ol a'r 'Clipse arno." YMWELWYR.—Wele eto dymor- y dieithriaid yn nesu at y terfyn, a'r gwanwyn yn gwawrio arnom. Cafwyd season gyda'r goreu, os nad y goreu eto, yr hyn a brawf nad ydyw Towyn yn colli ei bri fel ym- drochle. Ofnir i'r ystorm ddydd Sadwrn niwoidio y pytatws a rhai gwyrddlysiau yn yr ardal hon, ond y fath gnwd o wedi ei gael. Yr ydlan yn llawn ar gyfer dyn ac anifail, a'r fath ddiolch sydd yn ddyledus am hyn. GWYTJ DE.—Rhoddwyd gwledd o dO i holl blant y dref dydd Iau, y 4ydd eyfisol, gan Mrs. Thomas Jones, Highgate, Llundain, er cof am briodas Miss Williams Wynn. Gorymdeithiwyd drwy heolydd y dref yn swn cerddoriaeth a chwifiad banerau i Neptune Hall. Cafwyd te a chwareuon o bob math. Clywid hen glychau y Llan o bell ac agos. YR EGIAVYS.—Gwneir ymdrech egniol gan ficer y plwyf i gasglu digon o arian i orphen adgyweiriad yr Hen Eglwys. Mae y swm o fil o hunau mwy neu lai yn angenrheidiol i wneyd y nave, y rhan o'r Eglwys sydd yn anorphenedig. Mae gwaith mawr wedi ei wneyd yn y plwyf eisoos, a gobeithir y ceir y swm uchod ac y coronir llafur y ficer a llwyddiant. Bu yr Hen Eglwys yn orlawn ar y Suliau yr haf hwn- prawf mai tyb y dieithriaid ydyw mai y Llan, Llan, Llan yw'r fan i fod.t-Semper Fidelis.

PENBOYR.

ABERAFON.

CORWEN.

PENTYRCH, GER CAERDYDD.

IPENYBONT.

DOLBENMAEN._

\ LLANRWST.

BANGOR.

RHIWABON.

BEAUMARIS.

TREHERBERT.

PONTYPRIDD.

LLANLLECHID.

MERTHYR TYDFIL.

LLANDUDNO.

LLANBADARN FAWR.