Hide Articles List

10 articles on this Page

IEUENCTYD.

NEWYDDION CYFFREDJNOL.

News
Cite
Share

NEWYDDION CYFFREDJNOL. Y NIHILIAID.—Hysbysir fod Czar Rwssia wedi rhoddi maddeuant i 42 o Nihiliaid oeddynt wedi eu dedfrydu i fyned i Siberia, ac wedi cyfnewid cosb 73 o rai eraill. SYR STAFFORD NORTHCOTE YN EDINBURGH.— Dechreuodd Syr Stafford Northcote ar ei gyfres o areithiau yn Edinburg ddydd Llun, lie y derbyn- iodd nifer o anerchiadau. Yr un noson anerch- odd gyfarfod lluosog a brwdfrydig. LLADRAD AR Y RHEILFFORDD.—Yr wythnos ddiweddaf cludid cist, yn cynwys arian i dalu cyflogau gwasanaethyddion y rheilffordd yn Mas. borough, gyda'r gerbydres o Derby, ond deallwyd cyn cyrhaedd fod y gist rywfodd neu gilydd wedi ei lladrata. Y COLEGAU CYMREIG.-Dywedir fod 112 o ym- geiswyr am yr ysgoloriaethau yn Ngholeg Bangor, 100 yn Aberystwyth, tra nad oes 40 yn Ngholeg Caerdydd, lie yr oedd 60 y flwyddyn ddiweddaf. Y rheswm a roddir dros y gwahaniaeth yw fod gwerth ysgoloriaethau Caerdydd yn llai o lawer na'r Colegau eraill. FFRWYDRAD DRWGDYBUS YN LLUNDAIN .-Tua. naw o'r gloch nos Sadwrn, clywid swn ffrwydrad yn Old Ford-road, Llundain, ac wedi gwneyd ym- chwiliad cafwyd bocs alcan gerllaw mur uchel, wrth yr hwn yr oedd fuse yn gysylltiedig. Casgl. wyd y darnau o'r bocs gan heddgeidwad, a chym- erwyd hwy at yr awdurdodau, er mwyn gwneyd ymchwiliad. Ni wnaed unrhyw niwed i'r ad. eilad, ond credir fod bwriad i'w ddinystrio. Y BARRY DOCK.—Cynhaliwyd cyfarfod cyntaf cyfarwyddwyr y cwmni hwn dydd Iau diweddaf, yn Caerdydd, pryd yr oedd prif gefnogwyr yr ym. gymeriad yn bresenol. Apwyntiwyd Arglwydd Windsor yn llywydd y cwmni, a Mr. D. Davies, A.S., yn is-lywydd. Rhoddwyd cyfarwyddyd hefyd i'r engineers i ddarparu pob peth mor fuan ag oedd modd er myned ymlaen a'r gwaith. Nid yw adeg toriad y dywarchen gyntaf wedi ei benodi, ond cymer hyny le yn dra buan. YMUNO A'R FYDDIN.—Yn ystod yr wyth mis sydd wedi myned heibio o'r flwyddyn hon, ym- ddengys fod 22,000 o ddynion wedi ymuno A'r fyddin yn gyflawn. Bernir y gellir codi y nifer yna cyn diwedd !y flwyddyn,-ar ol i'r cynhauaf fyned drosodd. Yn y cyffredin bydd cryn lawer yn ymuno ar ol y cynhauaf, o herwydd nad oes galwad am weithwyr yn mysg y ffermwyr. Rhif yr holl filwyr yn y Deyrnaa Gyfunol ydyw pedwar ugain a chwech o filoedd. BYDDIN YR IACHAWDWRIAETH YN WORTHING.— Myned ar gynydd y mae y terfysgoedd ynglyn a gorymdeithiau Byddin yr Iachawdwriaeth yn Worthing, [er fod amryw wedi eu cosbi gan yr ynadon. Ymgasglodd miloedd o'r preswylwyr i'r heolydd nos Sadwrn pan ydoedd y fyddin yn mymed heibio, a buasai ymladdfa arswydus wedi cymeryd lie oni bai fod y fyddin yn cael ei ham- ddiffyn gan nifer fawr o heddgeidwaid, CLADDEDIGAETH FFENIAD YN DUBLIN.—Dydd Sul, cymerodd claddedigaeth Denis Duggan, Ffeniad adnabyddus, le yn Dublin, pryd yr oedd 5,000 o ddynion yn cerdded tu ol i'r elorgerbyd, y rhai oeddynt wedi eu gwisgo mewn du, ac yn cario banerau. Yr oedd seindorfyn cymeryd rhan, a bernir nad oedd dim llai na 20,000 o bersonau yn y gladdfa. Ymblith y rhai oedd yn bresenol yr oedd Mr. Michael Davitt, Mr. W. O. Brien, A.S., Mr. Edward McMahon, A.S., &c. Powis EXHIBITION.—Enillwyd y Powis Exhibi- tion eleni gan Mr. J. R.(Roberts, o ysgol Rhuthyn, mab y Parch. Ellis Roberts, periglor Llangwm (Elis Wyu o Wyrfai). Y nesaf ato yn y gyatad- leuaeth ydoedd Mr. W. LI. Williams, o Goleg Llanymddyfri. Enillopd Mr. Roberts o'r blaen ysgoloriaeth agored mewn classics yn Ngholeg Merton, Rhydychain. Yr arholwyr am y Powis Exhibition oeddynt Mr. H. B. Tottenham, cymrawd o Goleg St. loan, Caergrawnt, a Proffes. wr Owen, Coleg Dewi Sant, Llanbedr. RHAGOLYGON Y CYNHAUAF.—Cyhoedda y Times adroddiad o sefyllfa y cynhauaf yn mhrif wledydd y byd a gynyrcha rawn. Dengys yr adroddiadau fod y flwyddyn bresenol, faint bynag ei haflwydd- iant mewn pethau eraill, wedi bendithio y byd & chropiau ardderchog. Yma ac acw y mae yna fethiant rhanol wedi bod, mewn canlyniad i'r tywydd oer ar ddiwedd y gwanwyn, a sychder parhaol yr haf. Nid oes efallai gynyrch anarferol o fawr yn unlle, ond y mae y cyfartaledd cyffred- inol yn uchel, mewn perthynas i swm a natur y cynyrch. Yn Rwssia y mae yr unig eithriad canfyddadwy, lie y mae y cropiauynddiweddarach ac yn waelach nag arferol. Da yw deall y bydd i ydau yn Bombay, Calcutta, a Kurachee, fod yr un mor foddhaol a'r flwyddyn ddiweddaf. 0 Cyprus hefyd y mae yr adroddiadau yn hynod o ffafriol. Addawa ein meddianau mawr dwyreiniol ein cyf. lenwi a rhan fawr o'n bwyd yn ystod y deuddtog mis dyfodol. HANESYN DYCHRYNLLYD.-Cyrhaeddodd y llong Germanaidd Montezuma i Falmouth ddydd Sadwrn cyn y diweddaf, o Pinta Aremas, ac ar ei bwrdd Cadben Dudley, Mr. Stephenson (mate), ynghyd a morwr o'r enw Brooks, y rhai, ynghyd a bachgenyn o'r enw Parker, a ffurfient ddwylaw llong fechan o'r enw Mignonette, yr hon a adaw- odd Southampton Mai 19eg am Sydney. Cawsant dywydd ystormus hyd y 5ed o Orphenaf, pryd y llanwodd y llong o ddwfr. Llwyddasant i fyned i'r eweh bychan, a methasant a chymeryd dim ymborth gyda hwynt OM-d ychydig erfin mewn dau din. Buont yn y cwch yn cael eu taflu yma ac acw am 24 o ddyddiau. Yn mhen wyth diwrnod wedi i'r ymborth ddarfod, lladdwyd y bachgen Parker, brodor o Southampton, gan y cadben. Wedi yfed ei waed, am bedwar diwrnod wedi hyny bu y tri eraill yn byw trwy fwyta ei gnawd. Gwnaeth y tri hwyliau o'u crysau, gan fyned felly o flaen y gwynt nes eu cymerwydi fyny gan y llestr Germanaidd, gan ddwylaw yr hon y derbyniasant bob tynerwch. Cymerwyd y tri i'r ddalfa, ond y maent yn awr wedi eu gollwng allan dan feich niafon.

LLYTHYR TOM PUDLER.

[No title]

ADGOFION GAN HENAFGWR.

IN MEMORIAM.

GWAITH ESGOB PEARSON AR Y…

DYDDIAU Y CYD-GORIAU.

LLYTHYRAU CANMOLIAETH.

[No title]