Skip to main content
Hide Articles List

10 articles on this Page

IEUENCTYD.

News
Cite
Share

IEUENCTYD. Mae dynion yn siarad yn fynych am dymhor tawel, llonydd a dedwydd ieuenctyd. Dichon, yn wir, iddo fod yn ddedwydd, ond rhyw ddedwydd. wch awyddus, gwancus a dirgymhellol yw—ymae yn bobpeth ond yn wir lonydd. Dyma'r tymhor mwyaf aflonydd-nid oes esmwythdra i'r calon, y meddwl, na'r yspryd. Yn y cyfnod hwn ymdaflwn ein hunain i ganol gweithrediadau bywyd, ac hyd yn oed, yn ein horiau unigol ac hamddenol, bydd ein dychymyg ar waith yn ddiwyd yn tynu darluniau o'n hym- drechion dyfodol. Teimlwn fod swynion newydd- ion yn perthyn i'n nwydau, a byddwn am y tro cyntaf yn ymwybodol o'u bodolaeth. Dyma'r adeg am freuddwydion-rhyfoddol a gwrthwyn- ebol, ond prydfcrth ac anghydmarol, ond fel yr awn ymlaen yn ngyrfa bywyd dedfryddir ni i'w teimlo yn ymadael a ni o un i un am byth. Dyma freuddwyd hudol serch-y mwyaf dyryslyd o holl freuddwydion ieuenctyd. gSerch pan y mae y galon yn ieuanc, tyner a bywiog—cyn ymserchu o honom mewn un gwrthddrych annheilwng—neu efallai ein gorddigoni a serch-ncu i'n serch oeri a'n teimladau i galedu, fel nes gallwn ymserchu. Cariad difrifol, gwirioneddol, diamheuol,—dyma freuddwyd cyntaf y tymhor rhyfeddol hwn. Breuddwyd arall yw uchelgais, pan y mynwn gylchynu y byd a'n chwilfrydedd, ac na welwn ddim yn rhy anhawdd i ni ei gyflawni-teimlwn y gallwn esgyn i fyny i ben grisiau uchelaf enwog- rwydd a dylanwad, nes bydd y byd yn edrych arnom fel leewri heb ein bath. Ond och! wedi byw ychydig cawn fod y breuddwyd balch a hunanol hwn yn malurio ac yn diane yn gyflym o'n gafael, a deallwn mai marwolion ydym. Breuddwyd arall yw dyngarwch-gwnawn ad- newyddu dynoliaeth-aberthwn fywyd ac iechyd er mwyn eraill. Coleddwn y meddyliau goraf am ;bawb, yr ydym yn holloll rydd oddiwrth ddrwgdybiaeth ac yn orlawn o deimladau haelionus a charedig-ymddengys pob un o'r rhyw deg yn angyles a phob dyn yn arwr. Ond er ein mawr siom, cawn allan yn fuan mai nid bodau perffaith ydynt-eu bod yn Uawn beiau a gwendidau-twyllir ni gan y rhai a ymddiried- asom ynddynt-gwelwn garedigrwydd yn fynych yn cael ei ad-dalu Ag anniolchgarwch—a mynych bydd ein siomedigaeth yn ein harwain i'r eithaf- oedd cyferbyniol, nes ein dwyn yn fynych i fod yn annyngar. Dyna drachefn grefydd ieuenctyd, nid breudd- wyd yw hon, cawn wirionedd diledryw ynddi hi. I Yr unig beth ydyw ag sydd yn cynyddu mewn nerth, dylanwad a difrifoldeb, fel yr awn rhagom mewn oedran, heb golli dim o'i burdeb a'i ogon- iant gwreiddiol—crefydd Nid yw y galon byth yn laru arni hi-diddanydd ieuenctyd a chyf. ranydd bywyd i henaint yw I Gwyn fyd y rhai a gant afael yn y rodd werthfawr hon yn nyddiau eu hieuenctyd dysga hi hwynt nad delw-addol- iaeth, nac ychwaith uchelgais ac hunanoldeb, ddylasai nod bywyd fod a dengys hefyd i'r oed- ranus na ddylasai arafwch a chymedrolder gael eu cyfnewid am oerfelgarwch, na dedwyddwch a boddhad ddirywio i ddideimladrwydd a syrthni. Mae'n hyfryd gan fy meddwl I gofio boreu f'oes, Yr adeg bur a dedwydd Cyn cael o'm calon loes. Oes euraidd, oes ddihalog, Oes hyfryd oedd i mi, 0,! na chawn unwaith eto Ail ddechreu arni hi. Tstrad Rhondda. T. H. W.

NEWYDDION CYFFREDJNOL.

LLYTHYR TOM PUDLER.

[No title]

ADGOFION GAN HENAFGWR.

IN MEMORIAM.

GWAITH ESGOB PEARSON AR Y…

DYDDIAU Y CYD-GORIAU.

LLYTHYRAU CANMOLIAETH.

[No title]