Hide Articles List

5 articles on this Page

Advertising

Advertising
Cite
Share

t^yTauddion Cyl|oeddti$. WANTED, at the beginning of October next, an Assistant Mistress, qualified under 0 Art. 50, for Cwm National School. Salary £30. Apply to Eev. J. Jenkyns, Penmaclino, Bettws-y- Coed. [95 WANTED Curacy or temporary duty in Diocese of St. David's. Experienced. Refer- ences.—Address, OFFEIRIAD, "Llan" Office, Merthyr- Tydfil. [64 WANTED, in the Diocese of Llandaff, a Curacy by a Priest, Bilingual.-Apply, A., LLAN office, Merthyr Tydfil. [80 SCHOOL wanted by an experienced Certificated, Parchment, Master, (32). Sewing, Singing, &c. Excellent Testimonials.—Master, Llan Office, Merthyr Tydfil. [90 WANTED immediately, Mistress for a Small Mixed School. Church, communicant, Harmonium, Sewing.—Apply, Vicar, Llwydiarth, Cann Office, Welshpool. EXCHANGE. EXCHANGE required by aEector. Gross Income, £ 280. Beautiful Church, lovely country, good society. Efficient means of education desired within reach. Address, Rector, "LMN" Office, Merthyr Tydfil. [100 RESTORATION OF LLANALLGO CHURCH. LLANALLGO will ever be associated with the terrible fate of the Royal Charter no less than 140 of the unfortunate passengers and crew are bur- ied here. The original Church, dedicated to S. Galgo,was built about the seventh century. H. Kennedy, Esq., the Architect, estimates the entire cost of restoration, without the tower, at £ 400; with the tower, X550. Special subscriptions may be made for the improvement and enlargement of the Church yard. SUBSCRIPTIONS: (From February 14th, 1884.) .£ 8 d. J. Rice-Roberts, Esq., Tanygraig 50 0 0 W. Williams, Esq., Parciau 30 0 0 Mrs. Jones-Parry, Aberdunant, Tremadoc.. 25 0 0 The Lord Bishop of Bangor 10 0 0 Mrs. Vaughan, Deanery, Llandaff 10 0 0 The Rector, Llanaligo 10 0 0 The Rt. Hon. Lady Neave 10 0 0 The Right Lord Boston. 10 0 0 Miss Pritchard, Plasgwyn 5 5 0 Collected by Mrs. Williams, Parciau. 5 0 0 The Rt. Hon. Lady Blackett 5 0 0 Mr. Williams, Devon House, Bangor. 3 3 0 Rev. H. Thomas, M.A., Rector, Llaneilian.. 2 2 0 Rev. E. T. Watts, R.M. Inspector of Schools 110 Mr. Roberts, Assistant do. 1 0 Rev. T. L. Davies, Llandyfrydog 110 Rev. J. E. Williams, M.A., Rector, Llan- wenllwyfc 110 Rev. R. Roberts, Vicar, Amlwch 110 Rev. D. Griffith, Amlwch 110 Miss Lees, Southport, per Miss Sellers, Amlwch 100 Rev. R. Richards, Rector, Penrhoslligwy 10 0 Rev. W. H. Evans, Llaneilian. 0 10 6 Mrs. Dr. Ronald, Loch Carron, N.B. 0 10 6 Dr. Pierce, Denbigh 0 10 C Rev. J. Smith, Vicarage, Rhosybol 0 10 6 M. H. Roberts, Esq., late of Garneddwen 0 10 6 J. WILLIAMS, LLANALLGO RECTORY, Pentraeih, Anglesey, June, 1884. HYSBYSIADAU Y LLAN. Dylid eu derbyn yn y swyddfa erbyn DYDD MEECHER yn mhob wythnos. PRISIAU. 75 o eiriau (solid) neu un fodfcdd i lawr y golofn (displayed):- Un wythnos (tal yn mlaen lIaw) 2s. Tair wyt-lanos 58. Bob tro ychwanegol (yr un) -Is. 26 o wythnosau (yr un) 9c. 52'o wythnosau (yr un) 6c. Hysbysiadau Seneddol a Rhybuddion Cyfreithiol. 6c. y llinell. Arwerthiadau, 4c. y llinell. HYSBYSIADAU BLAEN-DALIADOL RHAD. Cyhoeddir hysbysiadau fel y canlyn, os TELIR YN MLAEN LLAW, yn y T lct-n yn ol y raddfa ganlynol:— 20 o eiriau;-Unwaitb, Is.; tair gwaith, 2s. 6c.; chwech etto, 4s. 60. 30 o eiriau:—Unwaith, Is. 6c.; tair gwaith, 4s.; chwech, etto, 6s. 6c. 40 o eiriau:—Unwaith,2s.; tair gwaith, 5s. 6c.; chwech, etto, Ss. 6c. ——— TELERAU GWERTHIANT Y LLAN. Anfona y Cyhoeddwyr un copi o'r LLAN yn ddidrau drwy y Llythyrdy i unrhyw gyfeiriad yn y Deyrnas Gyfunol fel y canlyn: Chwarter blwyddyn, Is. 8d.; haner, eto, 3s. 4d.; blwyddyn, 6s. Sd. Anfonir Y Llan i ddosbarthwyr ac eraill, wedi talu y ciudiad, fel y canlyn Gyda'r Post. Gyda'r Tren. Dwsin 100. 9c. Nifer mwy yn ol yr un raddfa. CYHOEDDWYR :—MHI. FARRANT A FROST, High-street, Merthyr-T'ydfil. AT EIN GOHEBWYR. CYFANSODDIADAU (wedi eu hysgrifenu ar un tu i' ddalen) i fod mewn llaw erbyn boreu Mawrth, cyfeiriedig— THE EDITOR, LLAN Office, ———— Merthyr Tydvil. Os teimla ein dosbarthwyr a'n derbynwyr unrbyw anhwylusdod ynglyn a chludiad y LLAN o Merthyr Tydfil, bydd yn dda genym pe yr hysbysent ni y ffordd oreu i'w hanfon, fel ag iddynt eu cael yn brydlon. DALIER SYLW.—Nis gallwn ddychwelyd ysgrifau na wneir defnydd o honynt. BUASAI yn dda gan y Cyhoeddwr bennodi dosbarthwyr i werthu YLlan lie nad oes rhai eisoes. Am y telernu, anfoner i'r swyddfa. Cyfeirier cyfansoddiadati barddonol fel y canlyn :— Rev. Ll. M. Williams, The Vicarage, Pontlottyn, Cardiff. LLEW CARON.-Rhy ddiweddar i gydsynio a'ch cais. Mae amryw ysgrifau mewn llaw, y rhai a gyhoeddir yn ein rhifyn nesaf. I CYNWYSIAD. 1. Hysbysiadau 2. Yr Wythnos, Bywyd y Mwnwr yn Colorado, Newydd- ion Americanaidd. 3. Gohebiaethau, Mebyd, Llwynog, &c. 4. Hysbysiadau, At ein Gohebwyr, Erthyglau, &c. 5. Yr Helyntion Aiphtaidd, Newyddion Cyffredinol, Genedigaethau, &c. 6. Undeb Gerddorol Eglwys Harlech, Newyddion Cym- reig. 7. Newyddion Cymreig. 8. Barddoniaeth, Y Naw Helwriaeth, Y Fasged.

---_---__-------_-----------AT…

LLYTHYRAU CANMOLIAETH.

DEDDFWRIAETH Y PLAID-DYRFAOEDD.

iY RHYFEL RHWNG FFRAINC A…