Skip to main content
Hide Articles List

13 articles on this Page

ADGOFION HENAFGWR.

News
Cite
Share

ADGOFION HENAFGWR. At Olygydd Y Llan." Syr,—Dan y penawd uchod ymddangosodd sylwadau tlws dros ben ar y 27ain o offeiriaid a fagwyd yn hen ardal anwyl Tregaron, gan yr Eg- lwyswr ffyddlon 11 Henafgwr." Mae ei sylwadau pert wedi creu hiraeth a llawenydd mawr yn fy mynwes wrth fyfyrio a chofio llawer awr dded- wydd a dreuliais yn nghwmpeini bron yr oil o honynt. Trwy drugaredd mae y rhan twyaf o honynt yn aros hyd y dydd hwn, ond rhai a hun- asant. Gobeithiaf y cant y fraint oil o fod yn weinidogion cymwys y Testament Newydd. Enw priodol ficer parchus Llanarth yw David Joseph Jones, ac nid M. Jones. Hefyd enw di- weddar ficer Hen Fonachlog goedd Thomas R. Lloyd, nid M. Lloyd. Boneddwr anwyl a char- edig dros ben. Yr wyf yn cofio ei bregeth gyntaf yn hen Eglwys Tregaron, ei destyn oedd, Canys fy iau sydd esmwyth a'm baich sydd ysgafn," Matth. xi. 30. Feallai mai bai y cysodydd yw hyn. Onid un o ardal Tregaron oedd y doniol John Jones, ficer Llanfihangel-geneu'r-glyn ? Mae ei chwaer, Mrs. William Jones, Pentre, yn aelod ffyddlon yn EglwysITregaron hyd y dydd hwn. Eto, onid un o Dregaron yw y Parch David Edwards, ficer hyawdl Llanystumdwy ? Mae Mr. Edwards wedi cyfansoddi Esboniad rhagorol ar Lyfr y Dad- guddiad ei bris yw 3s. 6c., i'w gael gan Mr Wil- liam Davies, Stationer, &c., Market Street, Llanelli. Mae yn hytryd genyf ddwyn ar gof yr amser dedwydd a dreuliais dan weinidogaeth yr anfarwol Ficer Hughes (coffa da am dano), yn nghwmpeini Stephen George, John Jones, clochydd David Lloyd John Rees, saer coed Philip llees, clochydd, olynydd ;J. Jones; John Evans, Doldre Thomas Jones, Pentre; John Jones, Pencefn; John Walters Edward a Daniel Davies, Gofaint; John Jones, Camerfawr; y diweddar Barch. Peter George, a'i anwyl gefnder, Ficer Aberpergwm David Morgan, Black Lion John Jones, Wenallt Arms (y Gloch arian); ei chwaer, Mrs. Parker, a'r anwyl Miss Williams, Hosier's Arms. Wrth feddwl eu bod agos i gyd "*yn y bedd anghofus dir," mae hiraeth arnaf wrth geisio crybwyll am danynt. Cofion caredig at Mr. J. P. Rees, Mr. Dewi Williams, a Henafgwr.—Yr eiddoch, LLEW CARON.

[No title]

YMDDYGIADAU ANNOETH.

CYNHADLEDD ESGOBAETH BANGOR,…

IN MEMORIAM:

CAPELI GWADDOLEDIG.

LLYTHYRAU CANMOLIAETH.

CERDD I LLANFAIR TALHAIARN.

[No title]

,MEBYD.

----_------------Y LLWYNOG.

LLWYDDIANT EFRYDWYR CYMREIG.

[No title]