Skip to main content
Hide Articles List

10 articles on this Page

ABER.

News
Cite
Share

ABER. MARWOLAETH A CHLADDEDIGAETH.—Gyda gofid dwys rhaid i ni grybwyll yr wythnos hon am farwolaeth yr hen fam, Mrs. Mary Thomas, Ty'n- gerddi, yr hyn a gyluerod(I le tua 10 o'r gloch nos Iau, yr 28ain o Awst, yn 84 mlwydd oed. Cladd- wyd hi yn mynwent St. Bodfan, Medi laf. Di- oddefodd gystudd caled yn ystod yr wythnosau diweddaf, a hyny yn hynod dawel. Ni feddyl- iodd neb ei bod mor wael hyd o fewn y dyddiau diweddaf. Bu yn aelod o'r Eglwys Sefydledig am lawer o flynyddau, a hi oedd yr hynaf yn yr Eglwys os nad yn y plwyf. Yr oedd wedi colli ei golwg er's rhai blynyddau, er hyny i gyd yr oedd yn esiampl i laweroedd am ei ffyddlondeb yn yr Eglwys. Ni chlywais neb erioed yn dweyd iddynt weled y drancedig yn dyfod i r Eglwys wedi i'r gwasanaeth ddeehreu. Na, i'r gwrth- wyneb, byddai yn ei lie mewn pryd. Yr oedd ffyddlondeb yn un o'r pethau hynotaf yn ei chy- meriad, a gallwn sicrhau mai lied anfynych y ceir rhai yn teimlo cymaint o ddyddordeb yn ngwasanaeth yr Eglwys ag ydoedd y drancedig. Yr oedd yr holl wasanaeth Eglwysig yn fywiog a gafaelgar ar ei choi hyd o fewn tri diwrnod cyn ei marwolaeth. Canai ar ei gwely angau, Ti Dduw a folwn, Ti a gydnabyddwn yn Arglwydd," &c., a Mae lesu Grist o'nhochrni," &c., a lluaws ohen benillion melus, y rhai sydd iddi yn awr yn fil per- eiddiach yn nghwmni y saint a'r angylion sanct- aidd, wedi cyraedd yr oehr draw. Yr oedd wedi bod yn neillduol o hael gyda'r Eglwys, a phob achos da arall. Yr oedd yr Ysgol Sul yn agos iawn at ei chalon, fel y prawf llafur y plant, y rhai a wyddom mai hi oedd yn eu dysgu. Bydd colled fawr i'r drysorfa Eglwysig ar ei liol, ac i'r Ysgol Sul, yn neillduol felly yn adeg y trips. Ac nid i'r rhai hyny yn unig, ond i lawer eraill. Byddai yn cofio am y tlawd, yr amddifad a'r weddw, cyfranai iddynt heb i ond ychydig wybod pa fodd y gwnai. Gall yr ysgrifenydd dystio fod y cor canu bob amser yn agos iawn at ei chalon. Dywedodcl yn ystod y Suliau diweddaf, Buaswn yn dymuno clywed y cor yn canu anthem." Ond yr oedd yn rhy wael i fyned i'r Eglwys, ond go. beithio fod yr hen fam yn canu yr anthem or- ioleddus yn y gogoniant fry. Gadawodd fwlch mawr yn ei theulu gartref; byddai yn ofalus neill- duol i ddiwallu pawb yn brydlawn ac mewn trefn. Ein dymuniad a'n gweddi yw, ar i'w brawd a'r teulu oil ymdawelu ac ymestyn at gyrhaedd yr un profiad a'r drancedig, a chyflwyno eu hunain i ofal Tad yr amddifad a Barnwr y weddw.

BARDDONIAETH.

TREDEGAR.

[No title]

Y MAES CENHADOL.

ADOLYGIAD Y WASG.

NEWYDDION O'R GOGLEDD.

TY DDEWI.

CLYNNOG.

BYWIOLIAETH LLANGATTWG A CHYM-RAEG…