Skip to main content
Hide Articles List

17 articles on this Page

VELINDRE, PENBOYR.

PENCAE, CWMTAWE.

YNYSOWEN, MERTHYR TYDFIL.

TREORCI, DYFFRYN RHONDDA-

LLANFAIR-YN-EU-BWLL, MON.…

LLANBERIS.

LLITH GWLADWR.

News
Cite
Share

LLITH GWLADWR. CYNADLEDD FLYNYDDOL ESGOBAETH BANGOR. Y mae y gynadledd uchod unwaith eto drosodd. Y mae yn hyfrydwch i ddeiliaid yr esgobaeth hon, mai yn Bangor y cynhaliwyd y gynhadledd esgobaethol gyntaf yn ein gwlad, sef Lloegr a Chymru, ac y mae yn dda genym gofnodi fod y cynulliad, ac altlsawdd y cyfarfod, yn cadw ei nod- weddiad dechreuol yn rhagorol. Eleni yr oeddym yn cyfarfod ar amgylchiadau neillduol, wedi colli un o golofnau cedyrn ein Heglwys; ac yr oedd ei absenoldeb yn ganfyddadwy neillduol. Ond megis y mae gyda'r corph naturiol, felly yn gymdeithas. ol a chrefyddol, pan y dygir oddiwrthym, neu pan y mae y corph yn dioddef o herwydd colli un aelod, y mae y gwahanol aelodau ereill yn ym. ddangos, o leiaf, yn ymgrythau, ac yn adfywio yn fwy, ac yn arddangos nerth adnewyddol. Felly y teimlasom yn y gynadledd ddiweddar, ac yn y gwahanol gyfarfodydd yn ystod yr wythnos. Ym- ddangosodd i ni yn sicr fod nerth adnewyddol wedi ymddangos yn y gwahanol gyfarfodydd. Yr oedd y bywiogrwydd yn y cyfarfodydd yn amlwg iawn, ac yn enwedig felly yn y gynadledd ddydd Iau, y 7fed. Yr oedd y cynulliad yn llawn cystal ag arferol. Yr oedd elfen newydd yn ymddangos yn y gweithrediadau. Dynion ieuainc gweithgar a llafurus, yn dyfod ymlaen i ddarllen papyrau, ac i draethu ar y gwahanol bynciau gosodedig. Rhaid i ni adrodd, a mynegu yn ddiduedd, fod y gynhadledd eleni yn llawn mor llwyddianus a'r un o'i blaen. Y mae eich darllenwyr, feallai, yn adnabyddus cyn hyn o'r pynciau a ragosodwyd erbyn y cyfarfod. (1), Cymhorth Lleygol yn yr Eglwys." (2), Amddiffyniad yr Eglwys rhag ymosodiadau y dadgysylltwyr." Yr oedd y pync- iau yn rhagorol ac yn amserol. Darllenwyd papyrau da ar bob un o'r pynciau uchod, a chaf. wyd areithiau clodfawr ar bob un o honynt. Nig gallwn fanylu yma ar y gwahanol bapyrau a'r areithiau a draddodwyd, ond sylwn yn fyr ar un awgrymiad a draddodwyd gan wr lleyg gweith- gar yn yr esgobaeth, Mr. Nanney, Gwynfryn, Porthmadoc. Yr oedd yn hyfrydwch genyf glywed y boneddwr hwn, fel un o blant yr Eg. lwys yn Nghymru, yn datgan ei foddlonrwydd yn llwyddiant amlygadwy yr Eglwys yn ei ardal ef, ac yn gyffredinol drwy y wlad. Dywedodd fod gwasanaethau yr Eglwys wedi eu gwneuthur yn fwy deniadol a derbyniol gan y gwahanol gynull. eidfaoedd, drwy fod y gwasanaeth yn cael ei gyf. lawni yn fwy bywiog, yn fwy cynes, ac felly yn fwy at chwaeth y gynulleidfa. Cyffyrddodd ei sylwadaua thant cyd-gyferbyniol yn ein teimladau, ac yr oeddym yn barod yn y fan, heb unrhyw barotoad, i gadarnhau ei sylwadau. Dywedasom nad oes un gwell amddiffyniad i'r Eglwys yn bod na chydweithrediad y lleygwyr yn ngwasanaeth dwyfol ein Heglwys; yr ydym yn argyhoeddedig fod genym gymaint a hyny, o leiaf, o amddiffyn. wyr cedyrn i'r Eglwys a'i sefydliad. Y mae eto Eglwysydd, feallai, yn ein gwlad, lie y mae y gwasanaeth dwyfol yn cael ei ddwyn ymlaen fel yn y dyddiau gynt. Nid ydyw y gynulleidfa, fe allai, yn lluosog, ond y rhai sydd yn bresenol, y maent fel prenau, yn sefydlog, yn fud, yn ddi- deimlad, gyda golwg ar y gwasanaeth dwyfol sydd yn myned ymlaen. Y mae rhai yn dechreu symud ychydig ac agoryd eu llygaid pan y mae y bregeth yn dyfod. Y maent wedi bod cyn hyn, fe allai yn hollol ddifater-yn eistedd ar hyd y gwasanaeth, a'r canu, &c. Yr ydym ni o'r farn, ac oblegid hyn yr ydym yn traethu ein cred, mai gwasan- aeth dwyfol cynes, gyda'r holl gynulleidfa yn uno, ydyw un o'r moddion rhagoraf er amddiffyn yr Eglwys. Nid ydym yn caniatau i un aelod o'n cynulleidfa, os gall ddarllen, fod heb Lyfr Gweddi a Llyfr Hymnau, er iddo allu cyduno yn y gwas- anaeth a'r Hymnau. Ond i holl Eglwysi ein sfwlad ddyfod i fyny a'r safon hwn, y mae genym ryw obaith, er fe allai yn wan, y byd 1 genym flhr lied gadarn yn erbyn ymosodiadau y gelyn. Dy- munwn ychwanegu gair cyn diweddu: y mae saniatad i'r clerigwyr dalfyru gwahanol wasan- lethau yr Eglwys; a pha un bynag ai y Foreuol Weddi, gwasanaeth y Litani, neu wasanaeth y Dymun Bendigaid, y mae modd, dywedwn, i wneyd pob un o honynt yn ddyddorol a difyrus i'w cynulleidfa,

Family Notices

----__---------___-__---LERPWL.

CRICCIETH.

-__---------_-_.-BRYNMAWR.

FFESTINIOG.

V GYMDEITHAS ER TAENU GWYBODAETH…

YSBYTTY. !

MOUNTAIN ASH.

PWLLHELI.

[No title]