Skip to main content
Hide Articles List

17 articles on this Page

VELINDRE, PENBOYR.

PENCAE, CWMTAWE.

YNYSOWEN, MERTHYR TYDFIL.

TREORCI, DYFFRYN RHONDDA-

News
Cite
Share

TREORCI, DYFFRYN RHONDDA- BYDDIN YR IACHAWDWRIAETH.—Taenwyd y si yma yn ddiweddar fod dau aelod o Fyddin yr Iachaw- dwriaeth Pentre, o'r enwau Mrs. Riddle a Frederick Stephens, y ddau yn byw yn Ty'nybedw-street, wedi dianc gyda'u gilydd. Y mae Mrs. Riddle tua 35 mlwydd oed, tra nad yw ei hedmygydd ond 26. Oddeutu tri mis yn ol, cyn i Mrs. Riddle uno gyda'r fyddin, yr oedd hi a'i gwr, yr "hwn sydd oddeutu 45 mlwydd oed, yn aelodau ffyddlawn o gapel Horeb, perthynol i'r Bedyddwyr Seisnig; ond mor fuan ag yr aeth Frederick i letya mewn ty yn ei hymyl, bu yn foddion i droi Mrs. Riddle yn ei phroffes. Yn ddilynol, yr oedd yn mynychu lie addoliad y fyddin, yn gorymdeithio gyda hwy yn yr heolydd, ac yr oeddynt bob amser gyda'u gilydd pan ffurfid y cylch i bregethu, canu, a gweddio; ond pan yr oedd y cyfeillgarwch bron a chyrhaedd pwynt, dargan- fyddodd Riddle, druan, gyd-fradwriaeth "gweision yr Arglwydd." Byddai Riddle yn arfer gweithio trwy y nos yn mhwll glo Cwmdar, a chan nad oedd neb ond ei wraig yn y ty yn ystod ei absenoldeb, cafodd Frederick wybod hyn, ac arferai fyned i'r tJ at Mrs. Riddle i egluro iddi ranau anhawdd o'r Ysgrythyr. Dydd Sadwrn diweddaf, gadawodd ef ei lety, oddeutu deuddeg o'r gloch yn y prydnawn, ac aeth i chwilio am ei gyflog i waith glo Pentre. Ychydig yn hwyrach ar y dydd, gwelwyd Mrs. Riddle yn gadael ei thf, ac ni welwyd dim o honynt mwyach. Y mae Riddle wedi gwerthu ei ddodrefn, ac yn byw gyda'i frawd-yn-nghyfraith.

LLANFAIR-YN-EU-BWLL, MON.…

LLANBERIS.

LLITH GWLADWR.

Family Notices

----__---------___-__---LERPWL.

CRICCIETH.

-__---------_-_.-BRYNMAWR.

FFESTINIOG.

V GYMDEITHAS ER TAENU GWYBODAETH…

YSBYTTY. !

MOUNTAIN ASH.

PWLLHELI.

[No title]