Skip to main content
Hide Articles List

12 articles on this Page

Advertising

Advertising
Cite
Share

if\YÐuààioll Cyljoeddu^. TVrANTEI) a Curate (chiefly Welsh) in ™ the parish of Llangelynin. -Address: The RYCT04, Llwyngwril, Merioneth. [85 -e- WANTED (by first Sunday in October) a Curate. Bilinguist. Stipend, £ 120.—Apply to The VICAR, Rhos, Ruabon. [72 WANTED Curacy or temporary duty in Diocese of St. David's. Experienced. Refer- ences.—Address, OFFEIRIAD, "Llan" Office, Merthyr- Tydfil. [64 WANTED, in the Diocese of Llandaff, a Curacy by a Priest, Bilingual.—Apply, A., LLAN office, Merthyr Tydfil. [80 WANTED immediately, an Assistant Master for the National Schools. Apply, with testimonials, to Rev. GRIFFITH JONES, The Vicarage, Mostyn, Holywell. [87 W ANTE D a Schoolmaster for Llan- ™ ddewi Aberarth National School. Average attendance, 60. Apply, with full particulars, to Rev HENRY MORGAN, Rectory, Aberayron. [88 WANTED Head Master for Mostyn National School, must be a Welshman, Musical, Organ. No. on Books, 234. Grant last year, £ 155 10s. Apply, enclosing Testimonials, to Rev. Griffith Jones, Vicar, Mostyn, Holywell. [89 SCHOOL wanted by an experienced "— Certificated, Parchmerjj, Master, (32). Sewing, Singing, &c. Excellent Testimonials.—Master, Llan Office, Merthyr Tydfil. [90 WANTED a qualified Master for a Mixed Country School. Knowledge of Welsh and Music necessary. Salary fixed, X30. Good grant and School pence, equal to £ 85 a year.—Apply Vicar, Bryncoedifor, Dolgellau. [91 ST. DAVID'S COLLEGE, LAMPETER. The Central University College of Wales. SCHOLARSHIP EXAMINATIONS. 1. THE SCIIOOL.-Thursday, September 18th. Apply to Tutor in Charge, 2. THE COLLEGE.—Thursday, September 25th. Apply to Principal. [93 RESTORATION OF LLANALLGO CHURCH. T LANALLGO will ever be associated with —* the terrible fate of the, Royal Charter no less than 140 of the unfortunate passengers and crew are bur- ied here. The original Church, dedicated to S. Galgo,was built about the seventh century. H. Kennedy, Esq., the Architect, estimates the entire cost of restoration, without the tower, at £ 400; with the tower, £ 550. Special subscriptions may be made for the improvement and enlargement of the Church yard. SUBSCRIPTIONS: (From February 14th, 1884.) 3k. s J. Rice-Roberts, Esq., Tanygraig 50 0 0 W. Williams, Esq., Parciau 30 0 0 Mrs. Jones-Parry, Aberdunanc, Tremadoc 25 0 0 The Lord Bishop of Bangor 10 0 0 Mrs. Vaughan, Deanery, Llandaff 10 0 0 The Rector, Llanallgo 10 0 0 The Rt. Hon. Lady Neave 10 0 0 The Right Lord Boston. 10 0 0 Miss Pritchard, Plasgwyn 5 5 0 Collected by Mrs. Williams, Parciau. 5 0 0 The Rt. Hon. Lady Blackett 5 0 0 Mr. Williams, Devon House, Bangor. 3 3 0 Rev. H. Thomas, M.A., Rector, Llaneilian.. 2 2 0 Rev. E. T. Watts, H.M. Inspector of Schools 110 Mr. Roberts, Assistant do.110 Rev. T. L. Davies, Llandyfrydog 110 Rev. J. E. Williams, M.A., Rector, Llan- wenllwyfc 110 Rev. R. Roberts, Vicar, Amlwch 110 Rev. D. Griffith, Amlwch 110 Miss Lees, Southport, per Miss Sellers, Amlwch 1 0 0 Rev. R. Richards, Rector, Penrhoslligwy 1 0 0 Rev. W. H. Evans, Llaneilian. 0 10 6 Mrs. Dr. Ronald, Loch Carron, N.B. 0 10 6 Dr. Pierce, Denbigh 0 10 6 Rev. J. Smith, Vicarage, Rhosybol 0 10 6 M. H. Roberts, Esq., late of Garneddwen 0 10 6 J. WILLIAMS, LLANALLGO RECTORY, Pentraelh, Anglesey, June, 1884. HYSBYSIADAU Y LLAN. Dylid eu derbyn yn y swyddfa erbyn DYDD MERCHER yn mhob wythnos. PBISIAU. 75 o eiriau (solid) neu un fodfedd i lawr y golofn (displayed):— Un wythnos (tal yn mlaen Haw) 28. Tair wythnos 11 5 E3 Bob tro ychwanegol (yr un) Is. 26 o wythnosau (yr un) 9c. 52 (T wvthnosftu (vr un) 6c. Hysbvaiadau Seneddol a Rhybuddion Cyfreithiol. 6c. y llinell. Arwerthiadau, 4c. y llinell. HYSBYSIADAU BLAEN-DALIADOL RHAD. Cyhoeddir hysbysiadau fel y canlyn, os TELIR YN MLAEN LLAW, yn Llan yn ol y raddfa ganlynol:— 20 o eiriau: nwaith, Is.; tair gwait 2s. gc.; chwech etto, 49. 6c. 30 o eiriau:—Unwaith,Is.6c.; tair gwaith, 4s.; chwech, etto, 6s. 6c. 40 o eiriau:—Unwaith,2s.; tair gwaith, 5a. 6c.; chwech, etto, 8s. 6c. ——— TELERAU GWERTHIANT Y LLAN. Anfona y Cyhoeddwyr un copi o'r LLAN yn ddidraul drwy y Llythyrdy i unrhyw gyfeiriad yn y Deyrnas Gyfunol fel y canlyn: Chwarter blwyddyn, Is. 8d.; haner, eto, 3s. 4d.; blwyddyn, 6s. 8d. Anfonir Y Llan i ddosbarthwyr ac eraill, wedi talu y oludiad, fel y canlyn :— Gyda'r Post. Gyda'r Tren. Dwsin 100. 9c. Nifer mwy yn ol yr nn raddfa. CYHOEDPWYE :—Met. FARRANT A FROST, High-street, Merthyr-Tydfil. i f^yfeuddioi) dyl|oeddti$. TO PARENTS AND GUARDIANS. P E. Charles, Chemist, Brecon wants a respectable and well educated Youth as an Apprentice. [92 ^IN^EMOEIAM." Yn barod i'r Wasg. A NTHEM fer, semi. Y geiriau wedi eu cymeryd allan o Wasanaeth y Claddedigaeth, er Coffadwriaeth am y diweddar Dra Pharchedig HENRY T. EDWARDS, M.A., Deon Bangor. Gan EOS LLECHYD. Mor gynted ag y ceir archeb am 300 o gopiau, rhoddir hi yn y Wasg. Pris 3c., neu Sic. drwy y Post. Pob archeb i'w hanfon i'r awdwr-Llanberis, Carnarvon, N,W. [86 AT EIN GOHEBWYR. CYFANSODDIADAU (wedi eu hysgrifenu ar un tu i'r ddalen) i fod mewn llaw erbyn boreu Mawrth, cyfeiriedig— THE EDITOR, LLAN Office, — Merthyr Tydvil. Os teimla ein dosbarthwyr a'n derbynwyr unrhyw anhwylusdod ynglfn a chludiad y LLAN G Merthyr Tydfil, bydd yn dda genym pe yr hysbysent ni y ffordd oreu i'w hanfon, fel ag iddynt eu cael yn brydlon. DALIER SYLW.—Nis gallwn ddychwelyd ysgrifau na wneir defnydd o honynt. BIJASAI yn dda gan y Cyhoeddwr bennodi dosbarthwyr i werthu YLlan lie nad oes rhai eisoes, Am y telerau, anfoner i'r swyddfa. Cyfeirier cyfansoddiadau barddonol fel y caiilyn:- Rev. Ll. M. Williams, The Vicarage, Pontlottyn, Cardiff. T.H.W.-Anfonason-i eich can at Olygydd y Farddon- iaeth. Y mae eich ysgrifau eraill mewn llsw. MEWN LLAW.-D.O.D., Llith Gwladwr, ac amryw ys- grifau eraill. AT EIN DERBYNWYR. gSf* Teimla y cyhoeddwyr yn ddiolchgar pe gwnai ein dosbarthwyr a'n derbynwyr caredig ymdrech i anfon yr arian dyledus am Y LLAN am y chwarter diweddaf i'r swyddfa yr wythnos hon, er mwyn gwastad- hau y cyfrifon. CYNWYSIAD. 1. Hysbysiadau 2. Yr Wythnos, Llith o Lan Gwili, Llythyr Tom Pudler.. 3. Gohebiaethau. 4. Hysbysiadau, At ein Gohebwyr, Erthyglau, &c. 5. Newyddion Cyffredinol, Cynhadledd Esgobaeth Bangor. 6. Newyddion Cymreig. 7. Newyddion Cymreig, Llith Gwladwr. 8. Chwedl y Plat Glas, Hysbysiadau.

Y MISOLYN CYMREIG NEWYDD.

ESGOB LLANDAF.

GWERTHU DIODYDD MEDDWOL !…

ADDYSG- ELFENOL.

!TYWYSOG CYMRU YN CASTELL-NEWYDD.

FICERIAETH ABERTAWE.

CYSEGRIAD DEON NEWYDD BANGOR.

AFIECHYD Y COUNT MOLTKE.

ARDDANGOSFA AMAETHYDDOL SIR…

AFIECHYD ARGLWYDD .ESGOB LLANDAF.

[No title]