Skip to main content
Hide Articles List

14 articles on this Page

[No title]

[No title]

News
Cite
Share

YSGRIFENA Mr Scott Banks i'r Carnarvon and Denbigh Herald ynqhylch achwyniad a ddygwyd ganddo yn ddiweddar o berthynas i hoffder Esgob Llanelwy o'r iaith Gymraeg. Cofia ein darllenwyr i ni alw sylw at yr ach- wyniad hwn mewn erthygl arweiniol bythef- nos yn ol, a da y gall unrhyw Esgob Cymreig ymfalchio yn y ffaith ei fod yn cael ei gyhuddo o fod yn hoff o iaith ei wlad, ac iaith ei Eglwys. Yn y llythyr dan sylw eglura Mr Scott Bankes mai at y plwyfydd ar y terfyn rhwng Cymru a Lloegr y cyfeiria, ef, ac mai yr hyn a olygai oedd ei fod yn wastraff gosod mwy nag un offeiriad Cym- reig yn y plwyfydd hyn, ac y dylai y curadiaid fod yn Saeson. Yna ychwanega am y plwyfydd dan sylw "nad yw yn bosibl cael ond un gwasanaeth ar y Sul yn Gymraeg, a'r cynulliad yn hwnw yn deneu iawn." Un gwasanaeth ar y Sul Os dyma yr'oll a ganiateir i'r Cymry, nid rhy- fedd fod y cynulliad yn deneu, yn enwedig os yw yr un gwasanaeth am dri o'r gloch y prydnhawn, neu ryw awr anghyfleus arall. Hyd nes y caffo y Cymry yn eu gwlad eu hunain ddau wasanaeth ar y Sill ar oriau cyfleus, a drws yr Eglwys yn agored hefyd yn ystod yr wythnos, nid cyfiawn yw pen-1 derfynu fod gwasanaethau Cymreig yn ddi- anghenrhaid oherwydd fod y cynulliadau yn deneu yn yr un gwasanaeth ar y Sul.

[No title]

[No title]

[No title]

[No title]

[No title]

[No title]

[No title]

bLYTHYR TOM PUDLER.

[No title]

[No title]

LLITH 0 LAN GWILI.

[No title]