Hide Articles List

14 articles on this Page

[No title]

[No title]

[No title]

[No title]

[No title]

[No title]

[No title]

News
Cite
Share

Y MAE'R newydd diweddaf a dderbyniwyd am y Cadfridog Gordon yn gynwysedig mewn llythyr a dderbyniwyd oddiwrth y Cadfridog ei hunan, dyddiedig Mehefin 25, Yr ydym yn ddyledus am y llythyr hwn Major Kitchener. Ymwisgcdd y Major yn nillad Arabiad, cyrhaeddodd Dongola, ac yno derbyniodd lythyr oddiwrth y Cadfridog Gordon. Yn y llythyr hwn, dywedir foe Khartoum a Senaar yn dal eu tir yn erbyr y Mahdi, a bod y Cadfridog Gordon yr bryderus yn disgwyl cynorthwy milwrol c Cairo. Rhoddodd y cenad a ddug y llythy] hefyd hysbysrwydd pellach. Mynegodd fod Gordon a'i ddau gydymaith, Stewart a Power, yn mwynhau eu cynefin iechyd, bod byddin y gau brophwyd, yr hon a rifa tua 16,000 o filwyr, yn parhau i warchae y ddinas o wahanol sefyllfaoedd, ond eu bod ] yn awr yn bellach draw nag oeddynt. Y ] mae'r Cadfridog Gordon, gydag 8,000 o filwyr a saith o agerlongau arfog yn parhau i flino y gelyn, ac ar un amgylchiad o leiaf lwyddo i gael gafael ar eu hymborth. Cad- arnheir cwymp Berber, ond o dan amgylch- iadau gwahanol i'r hyn a fynegid yn flaen- orol. Trodd y rhaglaw Hussein Khalifa yn fradwr, a chaniataodd i'r gelyn ddyfod i mewn i'r dref. Gwnaeth ei filwyr ymgais ofer i wrthsefyll, ond rhoddwyd hwynt i'r cleddyf. Fel y cofia ein darllenwyr, drwg- dybid rhaglaw Dongola, ond hysbysa Major Kitchener ei fod yn parhau yn deyrngarol. Bu iddo fwy nag unwaith guro yn ol y gwrthryfelwyr, ac mewn cydweithrediad a'r Cadfridog Gordon, bu yn foddion i rwystro gwahanol lwythau gelyniaethol y Soudan rhag ymarllwys fel diluw ar wlad yr Aipht. Bydd cyfeillgarwch Mudir Dongola yn werthfawr i'r fyddin a anfonir i waredu Gordon, ond hysbysir mai mynach Tyrcaidd penboeth ydyw, ac felly bydd yn rhaid wrth ofal mawr wrth ymdrin ag ef.

[No title]

[No title]

bLYTHYR TOM PUDLER.

[No title]

[No title]

LLITH 0 LAN GWILI.

[No title]