Hide Articles List

12 articles on this Page

LLANELLI.

ABERDAR.

LLANGADWALADR, MON.

SARON, LLANFAIR-IS-GAER.

OAKWOOD, GERLLAW CWM AVON.

MAENTWROG.

News
Cite
Share

MAENTWROG. Bu Balac yn preswylio yn Mynydd Gilboa dros amser maith, lie nad oedd na gwlith na gwlaw-sych iawn oedd hi yn y capoli dan ei ofal a dim arddeliad ar ei weinidogaeth-tra yr oedd Israel Duw yn gweithio ac yn llwyddo. Penderfynodd o'r diwedd wahodd Balam yma i'w rhegu. Nos Sadwrn di- weddaf daeth Meistri Evan Jones, Caernarfon, a N. C. Jones, Llanfyllin, i gynal cyfarfod dadgysylltiol i Gellilydan, dan lywyddiaeth Mr. Lloyd, Plasmeini, lie y traethasant wmbreth o dwyll resymeg a ffug hanesion, fel arferol. Teneu iawn oedd y gwran- dawyr dim ond dau neu dri o ffermwyr o'r plwyf: gwnelid y gynulleidfa i fyny gan mwyaf o ddadgys- ylltwyr Ffestiniog. Ateb Eglwyswyr Maentwrog iddynt ydyw, zel dauddyblyg dros yr Eglwys-canent yn hwyliog ddydd Sul diweddaf Onward Christian Soldiers," gan awgrymu eu penderfyniad yn wyneb yr erledigaeth. Mae yn dlawd ar y Dadgysylltwyr, pan ddeuant i ardal mor deneu ei phoblogaeth a Gellilydan Pa'm na ddeuant i bentref Maentwrog? Bu farw yr hybarch William Meredith, Tyddyndu, hen gartref Archddiacon Edmund Prys, ddydd Mercher, y 6fed cyfisol, yn 84 mlwydd oed. Buasai yn gynorthwy mawr i'r Eglwysig yn Tynant, o'r dechreu, er ei fod ef yn aelod gyda'r Methodistiaid yn y Gellilydan. Yr oedd ef yn meddwl mwy am grefydd Crist nag am achos y capel," ac felly yn wir ryddfrydig, er gofid mawr i'r ysbrydion culion sydd yn edrych ar bob peth trwy spectol y sect. Bu y Person a'r curad yn cychwyn y cynhebrwng ac yn claddu yr hen bererin. Cysured y nefoedd y teulu galarus.

MARGAM.

- ABERYSTWYTH.

PENTRE, DYFFRYN RHONDDA.

ILLANFAIRTALHAIARN. ;

RHYL.

BRYNMAWR.